Složení medu

Složení medu

            Med obsahuje jednoduché cukry, jako jsou fruktóza a glukóza, a disacharidy, jako jsou sacharóza, oligosacharidy a další cukry, 13 druhů aminokyselin včetně esenciálních, také rostlinné bílkoviny z nektaru rostlin, ale také živočišné – z hltanových žláz včel. Podle nejnovějších poznatků med obsahuje látku apalbumin 1 (přítomnou v mateří kašičce - včely ji přidávají do sbíraného nektaru a používají ho i při sběru pylu), která působí na buňky aktivizací imunitního systému - tvorbou cykotinů - dříve než dojde k mikrobiální nebo virové infekci.  Včely tedy mají v podobě bílkoviny mateří kašičky v medu vlastní vakcíny. V medu najdeme množství enzymů (látky, které mají důležitou úlohu při obnově imunitního systému), jako jsou amyláza, kataláza, oxidáza, maltáza, inuláza a mnohé další.

            Důležitou součástí jsou vitaminy. Především vitamin A, vitaminy skupiny B (B1, B2, B3, B6, B7, B12), C, D, H, K, P a minerální látky. Stopové prvky jako jsou vápník, hořčík, fosfor, draslík, sodík, síra, železo, křemík, mangan, baryum, nikl, stříbro, zinek, wolfram, molybden, chróm, kobalt, vanad, arzén, stroncium, titan, platina, jod, iridium, paladium a další.

            O obsahu vody v medu jsme se již zmiňovali v jiném článku. Podle České normy by obsah vody v medu neměl překročit 18%. Norma Evropské unie povoluje 21%. Běžnou součástí medu jsou také kvasinky. Při dodržení horní hranice obsahu vody med ale nekvasí. Med obsahuje i bakterie, ale pouze ve formě spor. Pro med je charakteristická antibakteriální aktivita, která se může projevit ve dvou formách. Ta první zabraňuje růstu a rozmnožování bakterií a druhá bakterie ničí. Například bifidobakterie ale med nezničí a tudíž kombinace medu a jogurtu je pro organismus velmi prospěšná. Důležité je si uvědomit, že každý druh medu je svým způsobem jedinečný a může tedy reagovat na stejné mikroorganismy jiným způsobem. Nejznámější spory bakterií jsou Clostridium a Bacillus.

            V medu také najdeme volné organické kyseliny, jako jsou kyselina octová, citrónová, šťavelová, mléčná a mravenčí. I další látky působící antibakteriálně jako je cholin, acetylcholin, inhibin a další. V neposlední řadě jsou v něm zastoupeny koloidní látky – ochranné látky enzymů, chránící je před prostředím v našem žaludku, barviva – karoteny, flaviny, chlorofyl, melanin a také silice a pylová zrna. Náš organismus umí velmi dobře strávit a využít všechny látky, které v medu jsou.

Závislost zachování kvality medu podle teploty uskladnění:

10°C                            12600 dní (34 let)

20°C                            1480 dní (4 roky)

25°C                            540 dní (18 měsíců)

30°C                            200 dní (6,6 měsíce)

35°C                            78 dní (2,6 měsíce)

40°C                            31 dní

50°C                            5,38 dne

63°C                            16,2 hodiny

70°C                            5,3 hodiny

71°C                            4,5 hodiny

80°C                            1,2 hodiny