rok 2018

Vánoční včelařská besídka

Vánoční včelařská besídka Vánoční včelařská besídka Vánoční včelařská besídka
V pátek 7.12. 2018 na svátek sv. Ambrože – patrona včelařů, jsme se sešli na vánočním večírku. Posezení se konalo na Novém Fojtově v restauraci Pod Javory. Pozvání přijali nejen členové našeho spolku, ale i jejich manželky a přítelkyně, nakonec nás bylo více jak 30. Akci zahájil předseda př. Roman Geisler, který všechny přivítal a v úvodu minutou ticha jsme uctili památku našeho člena a dlouholetého včelaře př. Jiřího Maňase, který zemřel minulý týden.

Vánoční včelařská besídka Vánoční včelařská besídka Vánoční včelařská besídka

Pak už se vše neslo v přátelském předvánočním duchu. Předseda popřál k 80. narozeninám př. Vladimírovi Plaubovi a zároveň mu předal ocenění vzorného včelaře. Přítel Plaub včelaří dlouhá léta  a dlouho také léčil včely v komisi. Za jeho dlouholetou práci ve včelařství mu všichni děkujeme.

Přítel Petr Hrachovec následně ostatní členy krátce seznámil se životem a včelařením přítele  Vladimíra Plauba a provedl je celým jeho životopisem. Připomněl i jednu veselou příhodu kdy př. Plaubovi uletěl roj na vysoký kaštan a on se ho snažil setřepat dolů tak dlouho, až roj se přestěhoval zase výše do toho stromu a nakonec mu  stejně celý  uletěl pryč. Neocenitelnou pomocnicí mu vždy byla a stále je jeho žena Renata, která mu pomáhá především při vytáčení medu, který probíhá z důvodu nedostatku prostoru na verandě jejich domu.

Vánoční včelařská besídka Vánoční včelařská besídka Vánoční včelařská besídka Vánoční včelařská besídka

Volná zábava se krásně rozjela a k poslechu zahrál na harmoniku p. Helmut Zettl. Pro pohodu žaludku bylo připraveno drobné občerstvení a zájemci si mohli také objednat guláš nebo řízek s bramborem. Jídlo bylo výborné a také obsluha byla skvělá. Posezení v krásném prostředí v penzionu Pod Javory bylo moc příjemné a všichni si to užili.

 Vánoční včelařská besídka Vánoční včelařská besídka Vánoční včelařská besídka

-BLA-

 

Podzimní tavení vosku

Po letní přestávce jsme opět začali od 1. listopadu 2018 tavit vosk ve spolkovém kotli. Podle předběžných požadavků našich včelařů máme naplánováno tavení vosku v několika termínech v průběhu listopadu. Tavení probíhá dle pravidel, na kterých jsem se shodli a zatím nám vyhovují. Od pořízení kotle jsme již vytavili více jak 4.300 souší a vytěžili takto téměř 430 kg vosku. Zajímavý pokus učinil jeden náš člen, který tavil cca 30 souší ve slunečním tavidle a získal něco málo přes 2 kg vosku. Zbytky s košilkami, které by již normálně vyhodil, prohnal ještě ve vodě v kotli a získal takto další 1kg vosku! Tedy téměř 1/3 vosku by přišel. Kromě vysoké výtěžnosti oproti jiným způsobům získávání vosku je další výhodou také dezinfekce rámků. Společné tavení je i příjemnou společenskou událostí s přáteli, zábavou, radostí z příjemné práce a především stmelení kolektivu členů našeho spolku. Při letošním prvním tavení bylo z 280 rámků  získáno 32 kg čistého vosku.

-HPetr-
Podzimní tavení vosku  Podzimní tavení vosku

Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý

Výjezdní seminář proběhl ve dnech  6. – 7. října 2018 a byl organizován Spolkem Krušnohorských Včelařů – Včelařské centrum Lom u Mostu (v zastoupeni přítele Petra Táborského). Po dohodě se semináře zúčastnilo i 5 zástupců našeho spolku.

Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý    Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý    Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý

Odjezd z Lomu byl organizovaným autobusem z Lomu dne 6. října v 7.00 hodin ráno. Již cestou v autobuse byla příjemná nálada a zajímavá diskuse. Příjezd  do Starého Města u Bruntálu, do areálu Včelařství  Kolomý byl v cca 15.00 hodin. Po příjezdu byli účastníci zájezdu ubytováni v místní kolibě a uvítáni p. Janem Kolomým, majitelem zmíněného včelařství. Farma se rozkládá v oblasti Jeseníků, v nadmořské výšce cca 500 – 700m a včelaří na několika stanovištích, na rámkové míře 39 x 24.

Následovala prohlídka pokusného včelstva, u kterého nám přítel Kolomý demonstroval svůj pokus v boji proti varoáze a nový typ úlu. Který by měl zjednodušit chov v průběhu sezony, jedním zásahem řešit rojovou náladu i výměnu matek, působit preventivně a hlavně účinně proti varroáze a zvýšit výnos. Podstata jeho pokusu je v tom, že došlo úpravě spodního nástavku a dna,  který je delší o čtyři rámky a slouží k izolaci kladoucí matky se čtyřmi rámky, které jsou od hlavní části odděleny mateční mřížkou. Jelikož v hlavní části postupně zůstane jen starší plod a poté žádný, protože matka klade jen na těch 4 izolovaných rámcích, tak  se roztoči instinktivně stěhují za kladoucí matkou. A takto je následně zavíčkovaný plod izolován od ostatního včelstva. Tímto zákrokem poté může včelař efektivně ošetřit včelstva v průběhu sezony.

  Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý    Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý    Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý
Následoval program v kolibě po velmi chutné večeři.  Prvním přednášejícím byl ing. Tibor Jókay ze Slovenska, který svou přednášku zaměřil především na problémy a ohrožení, které se začali projevovat v chovech především v Maďarsku, kde v loňském roce uhynulo z původních 1,2 milionu včelstev téměř polovina! Důvodů je celá řada od klimatickým změn – především sucha, přes Neonikotinoidy, pesticidy, glyfosfáty, nosema ceranae, až po viry a další problémy. Bohužel tyto špatné zprávy se netýkají jen včelařů v zahraničí, ale musíme se na ně připravit i u nás. V druhé přednášce p. Kolomý podobněji rozebral výsledky a smysl svého pokusu s novým úlem.  Na tato témata následovala ve skupinkách návštěvníků bohatá individuální diskuze.

Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý    Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý    Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý

Následující den jsme s přítelem Kolomým absolvovali komentovanou prohlídku jeho včelařské, profesionální  farmy - skladovací prostory na cukr a přípravu krmení pro včely, tavení vosku a skladovací prostory na vytavený vosk, skladovací prostory na souše, skladovací prostory na med, medárnu, a plně automatickou plnící a balící linka.  Farma s tradicí více jak 50-ti let se v roce 2012 zmodernizovala o novou provozní budovu.  Následně byla v roce 2014 vybavena automatickou linkou. ( Nejmodernější technologie – automatická plnící linka, značení etiketami sklenic). Tento provoz údajně patří k největšímu a nejmodernější v EU. Součástí farmy je i truhlářství – stolařská výroba, výrobu úlů s příslušenstvím.  Včelařská farma přítele Kolomého je zaměřena na produkci druhových medů s vysokou kvalitou (certifikáty kvality - medovicový, lesní květový, malinový, javorový, akátový, květový jarní, lipový, pohankový).  Aktivně se zaměřuje také na produkci kvalitního plemenného materiálu – matky a oddělky a úce spolupracuje s rakouskými chovy.  Kromě distribuce medu má farma i vlastní specializovanou prodejnu.

Účastníci z řad našeho spolku děkuji p. Kolomému za milé přijetí a zajímavé informace a přátelům ze Spolku Krušnohorských včelařů, zvláště p. Táborskému za možnost se tohoto výjezdního semináře účastnit. Moc se nám to líbilo a byli velmi spokojeni !

S pozdravem Cvikl Jan, Karlovy Vary

 

 

Páteční včelařské posezení – listopad 2018

V pátek 2.11.2018 jsme se opět po kratší přestávce (po zrušení říjnového posezení) sešli opět v Novém Fojtově, v penzionu a restauraci Pod Javory. V příjemném prostředí s milou obsluhou  a sále plně vybaveným i k prezentacím se nás sešlo 17 včetně hosta z ostrovského spolku. Tématem byl výjezdní seminář na Včelí farmu p. Kolomého, kterého se někteří naši členové zúčastnili počátkem října. Z výletu bylo hodně zajímavých postřehů a fotografií, tak téměř hodinu se nemluvilo o ničem jiném. Více podobností z tohoto výletu se brzy dozvíte v dalším článku na našich stránkách.

Poté již diskuse směřovala i k průběhu prvního ošetřování včelstev proti varroáze a také k letošnímu podzimnímu tavení vosku ve spolkovém kotli. I podobnosti z těchto akcí si brzy budete moci přečíst na našich stránkách.

V prosinci se nás čeká vánoční besídka, na kterou se již nyní všichni těšíme.

-MH-

Páteční včelařské posezení – září 2018

Páteční včelařské posezení – září 2018 Páteční včelařské posezení – září 2018 Páteční včelařské posezení – září 2018 Páteční včelařské posezení – září 2018
Na naše pravidelné páteční posezení jsme se tentokrát slétli dne 7.9.2019 od 18:00 hod,  do Nového Fojtova  a to do penzionu a restaurace Pod Javory, který je krásně opravený a velice příjemný uvnitř. Poděkování patří jak vedení, tak i personálu, za milé přijetí a skvělou obsluhu. Sešlo se nás 18 členů.

Páteční posezení bylo tentokrát spojeno se schůzí výboru našeho spolku. Zápis z této schůze mi mohou přečíst členové v interní sekci. Poté již byla volná diskuze všech přítomných. Probrali jsme uplynulou sezónu, která zcela jistě nepatří k těm nejlepším, zvláště nyní, kdy se objevila na mnoha stanovištích melicitoza. Všichni si mohli pohlédnout rámek plný tohoto „betonového“ medu od př. Vinaře.  Dále jsme diskutovali o plánu a organizaci tavení vosku a parafinování nástavků, o návrzích témat následných pátečních posezení  s návrhy na hosty, které k diskusi pozvat. Večer nám zpříjemnily nové svíčky vyrobené př. Hluchaničem a  došlo i na ochutnávku medů z dovolené, tentokrát jsme ochutnali 3 medy z Bulharska (lipový, zázvorový a z dubu) a také tmavý med z Řecka.

Posezení se povedlo a příště se těšíme na další setkání, které bude až v listopadu, jelikož v říjnu jede část členů spolku na exkurzi ke včelaří na severní Moravu.

-BLA-

Páteční včelařské posezení – září 2018 Páteční včelařské posezení – září 2018 Páteční včelařské posezení – září 2018 Páteční včelařské posezení – září 2018

Páteční včelařské posezení – květen 2018

V pátek 4.5.2018 v 17:30 hod. jsme se sešli na pátečním posezení v restauraci ve Vysoké Peci, která je od května opět otevřena a nová obsluha byla velmi příjemná. Velkou výhodou je samostaný a prostorný sál, kde jsme mohli nerušeně diskutovat. Přes krásné počasí a starosti nejen kolem včel se nás sešlo 14.

Úvodní téma otevřel přítel Bc. Vlastimil Zázvorka, který přítomné seznámil se zajímavým výzkumem, který prováděl ve Wisconsinu (USA) Jim Burrit a identifikovali bakterie Serratia marcescens - kmen Sicaria (Ss1) v roztoči Varroa destructor, které významně vedle virů přenášených tímto roztočem ovlivňují imunitu včely medonosné a jsou příčinou plošných úhynů včelstev nejen v USA. Následně se podělil o své zkušenosti při alternativním ošetřováním včelstev kyselinou šťavelovou a kyselinou mravenčí. Zásadní podmínkou chovu zdravých a silných včelstev je průběžně znát stav jejich napadení tímto roztočem, protože žádný rok ani stanoviště nejsou stejné. Dále je nezbytné provádět včas zootechnické zásahy již v průběhu sezóny a nespoléhat se na podzimní ošetřování, které je spíše doplňkové a již nakažené včelstvo viry a bakteriemi nezachrání.

V rámci další diskuse se hovořilo o tvorbě oddělků, chovu matek a také o letošním rychlém nástupu jara, kdy snad poprvé za desítky let již v květnu i na nejdecku kvetou šeříky. Oproti loňskému roku, kdy ještě koncem dubna byl zde sníh.

 

Květnové posezení se opět vydařilo a již se těšíme na další.

Páteční včelařské posezení – duben 2018

První pátek v dubnu, tedy 6.4.2018 jsem se opět sešli na našem pravidelném posezení a tentokrát ve Smolných Pecích. Je to téměř rok, kdy jsme v sále Smolničky byli naposledy. Opět patří velké poděkování vedení obci za poskytnutý prostor a také obsluze restaurace, která se o nás výborně starala. Tentokrát se  nás sešlo skutečně hodně, celkem 22 členů. Posezení zahájil a uvedl předseda Roman Geisler,  který představil nováčky a naše budoucí nové členy. Potom se probíralo, kdy bude další tavení vosku a parafínování nástavků, a kolik členů má se zapojit.
Páteční včelařské posezení – duben 2018 Páteční včelařské posezení – duben 2018 Páteční včelařské posezení – duben 2018
A pak již měl hlavní slovo pozvaný včelař přítel Josef Imrich, který členem sokolovské ZO a včelaří 25 let. Své stanoviště má v Šindelové a celkem se stará o 30 včelstev. S sebou měl bedýnku včelařských pomůcek  na ukázku, od přelarvovacích lžiček, přes chovné loučky, matečníky,  plástve, rojáček, barvy na značení matek a spoustu drobností a svých vlastních vychytávek. Přítel Imrich povídal téměř 2 hodiny o tom, jak včelaří on, co v průběhu celého roku dělá, co se mu povedlo a co ne. Ostatní včelaři ho neustále zastavovali svými dotazy,  a tak to vlastně byla neustálá diskuze, co a jak u včel dělat. Pan Imrich se také zabývá chovem matek a každoročně si kupuje inseminovanou matku z Dolu, kterou vylepšuje svůj chov.  Stále pozoruje svá včelstva a snaží se vybrat ta nejlepší a nejkvalitnější z nich, které následně rozšiřuje. Nejlepší prevencí rojení jsou oddělky,  ale tady v Krušných horách je to léto velmi krátké.
Páteční včelařské posezení – duben 2018 Páteční včelařské posezení – duben 2018 Páteční včelařské posezení – duben 2018
S chovem matek mám přítel mnohaleté zkušenosti, které získal především na brigádách ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole, kam téměř každou sezonu jezdí. Detailně popisoval celý postup od výběru 1. denní larvičky až po líhnutí matek a jejich přidávání do včelstva.

Jeho vyprávění bylo velice milé, poučné a zajímavé, za to mu moc moc děkujeme. Naše posezení se povedlo a již se těšíme další setkání, které bude ve Vysoké Peci v květnu.

 

-BLA-

Páteční včelařské posezení – březen 2018

Na naše pravidelné páteční posezení jsme se v březnu slétli do Nových Hamrů a to do hotelu Seifert. I přes mrazivý večer se sešlo 17 členů našeho spolku a některé doprovodili i jejich manželky. Pozvání tentokrát přijal místostarosta obce Vysoká Pec, zahradník a odborník na údržbu zeleně na nejdecku ing. Jindřich Košner, se kterým jsme  diskutovali na téma včelí pastvy a hledání možností vzájemné spolupráce při vysazování včelařsky významných rostlin. Ing. Košner se také podílel na vytváření systému „Natura 2000“ a k tomu povídal mnoho dalších zajímavých věcí. Hodně se diskutovalo o pylodárných a nektarodárných  rostlinách a  potřebě mít pro včelky po celou sezonu dost zdrojů potravy. Jako včelaři bychom uvítali i pozdější sečení luk v okolí našich stanovišť, aby rostliny stačili odvést a vysemenit a tím byla zachována druhová pestrost horských luk. Louky je také potřeba chránit, především před náletovými dřevinami a rozšiřováním invazních, nepůvodních rostlin. Mezi ně patří např. také  Netýkavka žláznatá a Křídlatka japonská ale také  Vlčí bob (lupina), přestože se jedná o nepůvodní druhy, jsou pro včely často zajímavé. Mnozí ani netušili, že v okolí Vysoké Pece je místem, kde hnízdí chráněný Chřástal polní.
Páteční včelařské posezení – březen 2018 Páteční včelařské posezení – březen 2018 Páteční včelařské posezení – březen 2018 Páteční včelařské posezení – březen 2018

Každý se pak ještě chtěl ing. Košnera, zeptat na tu svojí konkrétní rostlinu, která mu roste na zahrádce či v  blízkém okolí, že téměř nestačil ani odpovídat. Všechny nás zajímalo, co by doporučil v našich podmínkách vysadit, aby nám rostlinky nezmrzly  a jak se o ně řádně starat. Mnohokrát děkujeme ing. Košlerovi za jeho vstřícnost, zajímavé informace a budeme rádi, pokud se opět někdy sejdeme. Poděkování patří i vzorné obsluze hotelu Seifert!

Posezení se opět povedlo a příště se těšíme na další setkání, které bude v dubnu ve Smolných Pecích a téma se včas dozvíte na našich stránkách.

 

-BLA-

 

Informace o přednášce v Sokolově

Informace o přednášce v Sokolově Informace o přednášce v Sokolově Informace o přednášce v Sokolově
Přednášky v Sokolově v Zámečku, která se konala v sobotu dne 17.2.2018, se zúčastnilo také 8 členů našeho spolku z Nejdku. Přednášející byl ing. Jan Tyl, který si připravil několik témat – včelí produkty, apiterapie a zajímavosti kolem výroby a zpracování vosku. Témata byla opravdu velice zajímavá a poučná,  celkem si je přišlo poslechnout asi 30 lidí. Na závěr byla diskuze o problematice kolem medu a vosku. Je škoda, že spousta nových, ale i starších včelařů se málo zajímá a neúčastní těchto spolkových a naučných akcí.

Informace o přednášce v Sokolově Informace o přednášce v Sokolově Informace o přednášce v Sokolově

Včelařům za Sokolova děkujeme za pěknou akci a těšíme se na další příjemné setkání se včelaři, kteří se zajímají o život kolem nás.

 

-PH-

 

Páteční včelařské posezení – únor 2018

Páteční včelařské posezení – únor 2018 Páteční včelařské posezení – únor 2018 Páteční včelařské posezení – únor 2018              

Pravidelné páteční včelařské posezení proběhlo dne 2.2.2018 v hotelu Seifert. Tentokrát přijal naše pozvání př. Josef Ševčík z Kyselky, který včelaří více jak 50 let, spoustu let přednášel a byl učitelem včelařství, je také uznávaným chovatelem matek. Mnoho let působil jako zdravotní referent OO  ČSV Karlovy Vary a podílel se na testování několika léčiv pro Výzkumný ústav včelařský v Dole. Sešli jsme se na šestou hodinu v krásném prostředí velkého sálu hotelu Seifert v Nových Hamrech, kde příjemnou atmosféru doplnily i hořící svíčky, které vyrobil př. Hluchanyč. Kromě  13 našich členů pozvání přijali také zástupci ze ZO Sokolov a ZO Božičany.

                V úvodní části se př. Ševčík věnoval zkušenostem ze své činnosti soudního znalce v oboru včelařství a zmínil nejčastější chyby, kterých se včelaři dopouští při volbě stanoviště a řešení sousedských sporů, hlášení otrav včelstev, krádeží a zničení včelstev. Doporučil také nejvhodnější postupy při řešení těchto událostí a sporů. Poté rozebral svojí metodiku při tlumení varroázy a upozornil na rizika spojená s nově registrovanými léčivy. Jak již bylo mnohokrát řečeno, spoléhat se pouze na podzimní ošetřování a neřešit varroázu již od časného léta  je zásadní chyba, především v souvislosti s viry, které roztoči přenáší. To jsou časté důvody velkých úhynů včelstev v posledních letech. Věnoval se také podceňovanému problému s Nosemou ceranae, která se v posledních letech také velmi rozšířila.  

                V druhé části se věnoval chovu matek, výběru plemeniva, inseminaci a  postupům při larvení. Upozornil na zásadní chyby, kterých se včelaři při chovu matek dopouští a na nezbytnost chovu kvalitních trubců na stanovišti.  V závěru byly probrány i otázky prodeje medu a dalších včelích produktů.    

              Únorové páteční posezení se opět velmi povedlo a jménem našich členů, děkujeme ještě jednou př. Josefu Ševčíkovi za velmi příjemné a zajímavé povídání, a vedení hotelu Seifert za poskytnutí prostor a skvělou obsluhu.

 

-MH-

 

Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018

V sobotu 20. ledna 2018 vyrazilo 10 členů našeho spolku do Plzně, kde pořadatelé připravili II. ročník mezinárodní včelařské konference. Jelikož loňský ročník se velmi povedl, všichni jsme se těšili na letošní, který se konal při příležitosti 230. výročí popisu partenogeneze u včel farářem Josefem Antonínem Janišem.  Konference se opět konala ve velkém sále restaurace Alfa v Plzni, který je opravdu prostorný pro cca 250 účastníků.

Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018 Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018 Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018
           Program byl opět naplánován velmi zajímavě, jak co do vybraných témat tak i lektorů. Jediným zklamáním bylo, že se omluvil prof. Dr. Kaspar Bienefeld, který z důvodu komplikací v dopravě v Německu se nemohl dostavit. První přednášky se ujala organizátorka Ing. Hřebenářová, společně s ing. Ivanem Černým, kteří představili výsledky své badatelské činnosti a pátrání v archivech po životě a díle J.A. Janiše. Prezentace byla umělecky doplněna výstupy herce Mario Kubcem, který ztvárnil J.A. Janiše v různých životních etapách. Velmi zajímavý byl přístup J.A. Janiše, který vydal několik publikací pouze na své náklady a zisk dával na dobročinné účely. Kromě němčiny a latiny se snažil publikovat také v češtině.  Druhou přednášku měl prof. ing. Jaroslav Petr, DrSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze na téma „Pannobřeznost čili partenogeneze, aneb udělej si sám“.  Přes počáteční obavu z přílišné odbornosti to byla zcela jistě nejlepší přednáška celé konference, na čemž jsme se všichni shodli. Tak poutavý a srozumitelný přednes s laickým vysvětlením vysoce odborného problému týkající se genů , rozmnožování, DNA, alel atd. jak v říši prvoků, hmyzu, savců, ptáků a dalších živočichů zcela jistě většina posluchačů, kteří nemají často žádné odborné vzdělání v biologii či genetice, pochopila a ocenila také velkým potleskem.  Dopolední blok uzavřela přednáška Dr. Jana Nevorala z Biomedicínského centra a Ústavu histologie a  embryologie LF UK v Plzni, na téma „Epigenetika: „dělnice“ genetického kódu ve službách včelaře“ .

Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018 Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018 Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018

             Odpolední část otevřela Dr. Štěpánka Dlouhá, která představila „Nové objevy v apidologii“,  především výsledky výzkumných prací, které v posledních letech proběhly ve světě a věnovaly se včelám. Zajímavé informace přináší výzkumy věnující se zdraví včel, orientaci včel v přírodě, ale také využití včelích produktů, ekologii a etnologii včel. Jeden z posledních výzkumů se věnoval také automatickému systému dekódování včelího tanečku. Zájemci se mohou podívat na stránky http://www.vceliraj.cz/, kde budou odkazy na nejzajímavější výzkumy uvedeny. V dalším tématu „Šlechtění včel“  ing. Květoslav Čermák popsal svůj postup, jak provádí hodnocení a šlechtění včelstev. Zajímavá byla informace, že u včelstva s matkou starší 4 let významně klesá produkce medu a inseminované matky mají cca o 17 % produkci medu vyšší.  Dr. Pavel Jedlička z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR  se zaměřil na problematiku „Jak se dělá hmyzí společenství“ a na různých druzích hmyzu od octomilky, přes mravence, termity až po včely popsal vliv  genů na jejich chování a život ve společenství. Tématu „Vyhodnocení ztrát v chovu matek“ se věnoval Mgr. Bronislav Gruna, který je profesionálním chovatelem matek. Ve svém příspěvku rozebral hlavní příčiny ztrát matek v komerčním chovu, které analyzoval během 5 let, kdy odchoval  více jak 5.000 matek. Jedním z vlivů, které není včelař schopen ovlivnit je počasí. Jako nevhodnější období pro chov matek je od 2. poloviny května do poloviny července. Vliv na ztráty má také včelař při chybách, kterých se při chovu dopouští a to např. vyrušováním včelstva nebo necitlivou manipulací s matečníky. Zajímavě také popsal co se děje s matkou po návratu ze snubního proletu a zvýšenou agresivitu včel vůči ní v tzv. klubku. Věnoval se i hodnocení a brakování matek. V posledním příspěvku se ing. Květoslav Čermák CSc. zaměřil na to „Jak se dopracovat k vitálním chovům včel“  

Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018 Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018 Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018            

   Zájemcům je k dispozici v knihovně našeho spolku sborník přednášek, abstraktů a článků.      

            Zájemci si mohli o přestávkách v rámci doprovodného programu prohlédnout výstavu se včelařskými pomůckami k chovu včel a také kopii Janišova úlu. Pěkné bylo také sršní hnízdo, které si sršni vytvořili v krabici na oddělky. Přítomen byl také p. Mečiar ze Slovenska se svou nabídkou silikonových forem na výrobu svíček a mezistěn, dále prodejci včelařských publikací, které v poslední době vyšly v několika nakladatelstvích.

            Také letošní ročník se velmi povedl a děkujeme především organizátorům manželům Hřebenářovým, Pracovní společnosti nástavkových včelařů za přípravu a organizaci a všem sponzorům za finanční podporu  této konference. Již nyní se těšíme na 3. ročník!

Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018 Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018 Informace z 2. mezinárodní včelařské konference v Plzni 2018

 -MH-