Naši sponzoři

Děkujeme našim sponzorům !

2022

Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje př. ing. Františku Sentenskému za sponzorský dar v celkové výši 1.500,- Kč, který věnoval na podporu a rozvoj našeho spolku.

 

Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje svým níže uvedeným členům, kteří se rozhodli dobrovolně vzdát svých finančních odměn za činnost v komisích při podzimním ošetřování včelstev za rok 2021 a tyto odměny jako sponzorský dar v celkové výši 881,- Kč věnovali na podporu a rozvoj našeho spolku.

Poděkování patří:

př. Miroslavu HRACHOVCOVI,

př. Karlu WITTEKOVI,

 

2021

Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje svým níže uvedeným členům, kteří se rozhodli dobrovolně vzdát svých finančních odměn za činnost v komisích při podzimním ošetřování včelstev za rok 2020 a tyto odměny jako sponzorský dar v celkové výši 4.392,- Kč věnovali na podporu a rozvoj našeho spolku.

Poděkování patří:

př. Jiřímu BERNÁŠKOVI,

př. Rolandu GRAHSBERGEROVI,

př. Tomáši HLADKÉMU,

př. Miroslavu HRACHOVCOVI,

př. Martinu MIHAĹKOVI,

př. Karlu WITTEKOVI,

př. Vlastimilu ZÁZVORKOVI

 

Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje našemu členu př. Ing. Františku SENTENSKÉMU za sponzorský dar ve ve výši 1.000,- Kč, který věnoval na podporu a rozvoj našeho spolku.

 

2020

Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje našemu členu př. Ing. Pavlu MINAŘÍKOVI za sponzorský dar ve ve výši 2.500,- Kč, který věnoval na podporu a rozvoj našeho spolku.

 

Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje svým níže uvedeným členům, kteří se rozhodli dobrovolně vzdát svých finančních odměn za činnost v komisích při podzimním ošetřování včelstev za rok 2019 a tyto odměny jako sponzorský dar v celkové výši 3.699,- Kč věnovali na podporu a rozvoj našeho spolku.

Poděkování patří:

př. Vratislavu Hrachovcovi,

př. Tomáši Hladkému,

př. Karlu Wittekovi.

 

2019

Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje svým níže uvedeným členům, kteří se rozhodli dobrovolně vzdát svých finančních odměn za činnost v komisích při podzimním ošetřování včelstev za rok 2018 a tyto odměny jako sponzorský dar v celkové výši 901,- Kč a věnovali na podporu a rozvoj našeho spolku.

Poděkování patří:

př. Martinu Mihaľkovi,

př. Rolandu Grahsbergerovi,

př. Karlu Wittekovi.

 

2018

Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje níže uvedeným členům, kteří věnovali včelí vosk na výrobu dárkových svíček:

př. Roman Geisler – věnoval 1kg včelího vosku

př. Pavel Horák  - věnoval 1kg včelího vosku

 

Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje níže uvedeným členům, kteří věnovali včelí vosk na výrobu dárkových svíček:

př. Petr Hrachovec – věnoval 7 kg včelího vosku

př. Antonín Pech  - věnoval 5 kg včelího vosku

př. Lukáš Böhm – věnoval 4,5 kg včelího vosku

 

2017
Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje přítelkyni Blance Hrachovcové za poskytnutí věcného daru – reklamních předmětů pro ZO Nejdek v hodnotě 2.292,-  Kč.

 

Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje př. Ing. Jiřímu Bernáškovi, který věnoval našemu spolku hasící deku k zajištění požární bezpečnosti při tavení vosku a parafinování nástavků.

Dále děkujeme př. Mgr. Miroslavu Hrachovcovi a Bc. Vlastimilu Závorkovi, kteří spolku věnovali nerezovou pamětní desku se jmény sponzorů, kteří přispěli na nákup kotel k vyváření souší.

 

Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje svým níže uvedeným členům, kteří se rozhodli dobrovolně vzdát svých finančních odměn za činnost v komisích při podzimním ošetřování včelstev a tyto odměny jako sponzorský dar v celkové výši 4.755,- Kč a věnovali na podporu a rozvoj našeho spolku.

př. Ing. Jiřímu Bernáškovi, 

př. Janu Cviklovi, 

př. Petru Hrachovcovi, 

př. Karlu Wittekovi.

 

2016

 • Děkujeme našim sponzorům !Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje farmě Kubernát Děpoltovice, se sídlem Děpoltovice 12, Nová Role, www.farmakubernat.cz zastoupená ing. Jiřím Kubernátem za poskytnutí sponzorského daru ve výši 2.000,- Kč na podporu naše spolku.

 • Děkujeme našim sponzorům !Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje firmě Výukové a servisní centrum BOZP a PO Jindřich Voráček, se sídlem Stará Role, Závodu Míru 579, zastoupená p. Martinem Křesinou za poskytnutí sponzorského daru ve výši 4.000,- Kč na podporu naše spolku.

 • Děkujeme našim sponzorům !Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje firmě Nejdecká česárna vlny, se sídlem Nejdek, Nádražní  1267, za poskytnutí sponzorského daru ve výši 8.000,- Kč na podporu naše spolku.

 • Děkujeme našim sponzorům !Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje vedení města Nejdku za poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč na nákup zařízení ke zpracování vosku a za podporu naše spolku.
   
 • Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje svým níže uvedeným členům, kteří se rozhodli dobrovolně vzdát svých finančních odměn za činnost v komisích při podzimním ošetřování včelstev a tyto odměny jako sponzorský dar v celkové výši 2.650,- Kč a věnovali na podporu a rozvoj našeho spolku.
  Poděkování patří : př. Ing. Jiřímu Bernáškovi, př. Rolandu Grahsbergerovi, př. Mgr. Miroslavu Hrachovcovi, př. Martinu Mihaľkovi, př. Bc. Vlastimilu Zázvorkovi   

 • Děkujeme našim sponzorům !Obci Černava www.oucernava.cz za poskytnutí sponzorského daru ve výši 3.000,- Kč na nákup zařízení ke zpracování vosku a za podporu naše spolku.
   
 • Děkujeme našim sponzorům ! společnosti EuroAgentur Hotels & Travel a.s. www.euroagentur.cz za poskytnutí sponzorského daru ve výši 5.000,- Kč a podporu našeho spolku. 
   
 • Děkujeme našim sponzorům !Obci Nové Hamry www.novehamry.eu za poskytnutí sponzorského daru ve výši 2.000,- Kč na nákup zařízení ke zpracování vosku a za podporu naše spolku.
   
 • Děkujeme našim sponzorům !Obci Vysoká Pec www.vysokapec.eu za poskytnutí sponzorského daru ve výši 4.000,- Kč na nákup zařízení ke zpracování vosku a za podporu naše spolku.
   
 • ing. Jiřímu Bernáškoviwww.po-komplet.wz.cz, za poskytnutí věcného daru – reklamních předmětů pro ZO Nejdek v hodnotě 2.341,- Kč.
   
 • firmě MHZ Hachtel Czech s.r.o., se sídlem Kraslice, Svatavská cesta 1997, jejímž jednatelem a současně členem naší základní organizace je ing. Pavel Minařík, za poskytnutí sponzorského daru ve výši 10.000,- Kč
   
 • firmě   Děkujeme našim sponzorům !  - za cenově výhodné poskytnutí prostředí pro tvorbu a rozvoj našich Internetových stránek