2024

10. Jarní seminář nástavkového včelaření

Základní organizace ČSV Nepomuk a Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ pořádá jíž 10.ročník  Jarního semináře nástavkového včelaření, který proběhne v sobotu 23.března 2024 v Nepomuku sále sokolovny, U Sokolovny 308, Nepomuk (www.sokolovnanepomuk.cz).

Akce je otevřená široké včelařské veřejnosti. Očekává se velký zájem včelařů, proto je vhodné se předem registrovat  ZDE vstupné je 150,- Kč a program ZDE 

Na místě bude možné si nechat vyšetřit vzorky mrtvých včel (cca 20 ks) na nosematózu.

Pro členy: Zápis a usnesení výroční členské schůze ZO Nejdek

V privátní sekci určené pouze členům jsou k dispozici zveřejněny zprávy výboru, zápis a usnesení z výroční členské schůze ZO ČSV Nejdek, která proběhla dne 3.2.2024.

Sršeň asijská aktuálně - konference 2024

Sršeň asijská aktuálně - konference 2024

II. celostátní odborná konference s mezinárodní účastí proběhne dne 20. 2. 2024. Účast možná také online a zdarma.

Uzávěrka přihlášek je 15.2.2024.

Program a odkaz ZDE

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2024

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2024

Státní veterinární správa společně s ministerstvem zemědělství zveřejnili 20. 12. 2023 Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace (MKZ) pro rok 2024. Jde o důležitý dokument pro chovatele hospodářských zvířat, který každoročně určuje rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů, které mají předcházet vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Dokument zohledňuje vývoj nákazové situace.

V souladu s veterinárním zákonem jsou v MKZ stanoveny povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce, a to včetně lhůt k jejich provedení a určuje, které z nich a v jakém rozsahu se hradí z prostředků státního rozpočtu.

V oblasti úkonů, které mají předcházet vzniku a šíření nákaz včel, pro rok 2024 nedošlo k žádné zásadní změně oproti r. 2023.

Výňatek z MKZ týkající se jen včel naleznete  z d e

Pro členy: Zápis ze schůze výboru ZO Nejdek

Pro členy: Zápis ze schůze výboru ZO Nejdek 

V privátní sekci určené pouze členům je k dispozici zápis ze schůze a usnesení výboru ZO ČSV Nejdek ze dne 12.1.2024.  

Specializované kurzy Výzkumného ústavu včelařského pořádané v roce 2024

Specializované kurzy Výzkumného ústavu včelařského pořádané v roce 2024Výzkumný ústav včelařský pořádá každoročně několik specializovaných kurzů pro včelaře i širší veřejnost, které se konají o sobotách od 08:30 do 13:00 hod.

Do jednotlivých kurzů je nutno se předem přihlásit, elektronická přihláška je u každého kurzu - bližší informace ZDE