Pro zájemce o včelaření

"Včelařské patnáctero"

„Včelařské patnáctero“

1. Budeš ve včelařství spatřovat poslání a šířit na veřejnosti jeho dobré jméno

2. Včelařské oslovení „příteli“ neposkvrníš zbytečným hašteřením a budeš respektovat odlišný názor. Ochotně pomůžeš začátečníkům radou i pomocí.

3. Budeš včely vnímat jako své partnery a nikoli jako poddané.

4. Budeš pamatovat, že všechny včelí produkty jsou dary přírody a budeš je chránit a zlepšovat včelí pastvu.

5. Budeš vnímat i jiné opylovatele a podporovat je v krajině.

6. Budeš včelařit s místně příslušnou včelou a nedovolíš její bastardizaci.

7. Budeš usilovat o maximální kvalitu včelích produktů.

8. Nedovolíš, aby tvá včelstva hladověla

9.  Zajistíš včelám dostatek pylu, aby mohla normálně plodovat a nestrádat.

10.Pravidelně budeš obměňovat matky a dílo.

11.Nenecháš včely strádat nemocemi a poskytneš jim odpovídající veterinární péči.

12.Budeš sledovat, co je pro tvé včely v tvých podmínkách dobré. Výsledky zaznamenáš a poučíš se z chyb.

13. Neustrneš v názorech a budeš vždy připraven opustit dosavadní pravdu, pokud poznáš pravdu vyšší.

14.Budeš si vědom toho, že počet chovaných včelstev není automaticky měrou včelařské úspěšnosti.

15.Vychováš svého včelařského nástupce a budeš se dle možností podílet na společenském životě včelařů.

Včelí zajímavosti

Včelí zajímavosti

 • včela létá asi 20-28km/h,může létat až do vzdálenosti 4-8 km
 • včela mává křídly rychlostí 180ti mávnutí za vteřinu
 • jedna včela nasbírá za celý svůj život asi 9 gramů medu
 • k nasbírání 0,5 kg medu pracuje 556 včel celý svůj život
 • k nasbírání 0,5 kg medu včely nalétají více jak 57.000 km což je více jak jedenkrát kolem světa
 • k nasbírání 0,5 kg medu včely navštíví přibližně dva miliony květin
 • k nasbírání 0,5 kg medu musí včela vyletět asi 1600krát z úlu a při každé cestě nalétá více jak 10 km
 • k nasbírání 1 kg medu včely naletí vzdálenost rovnající se cestě čtyřikrát kolem země
 • včely jednoho úlu navštíví denně přes 225.000 květin - jedna včela navštíví až několik tisíc květin
 • včely spotřebují asi 3,5 kg medu k získání 0,5 kg včelího vosku
 • průměrný roj (úl) se skládá z jedné matky, která v období snůšky pokládá až 2500 vajíček denně; z přibližně 50.000 nebo více dělnic, které obstarávají všechnu práci a z několika set trubců
 • matka se při oplodnění spojí až se 17ti trubci v průběhu jedno až dvoudenního letu z úlu
 • matka se při svém matečním letu uschová sperma trubců na celý svůj život a z této zásoby poté čerpá
 • matka uskuteční mateční let pouze jednou nebo dvakrát za život
 • v průběhu snůšky je průměrná délka života včely asi šest týdnů, tři týdny stráví prací v úle a tři týdny sbíráním nektaru a pylu
 • hltanová žláza dělnic produkuje mateří kašičku a je nejdokonaleji vyvinuta u úlových včel do 14ti dnů věku
 • kusadlová žláza vylučuje u matky tzv. mateří látku, tj. feromon matky; dělnice sekret přidávají do krmné kaše pro larvy a využívají je k rozpuštění vosku a propolisu při jejich zpracování
 • sekret pyskové žlázy včely používají při vlhčení pylu a formování rousky, k rozmáčení tuhé potravy
 • jedovou žlázu mají pouze dělnice a matka; nejvíce jedu mají včely ve třetím týdnu života
 • voskové žlázy se nacházejí na zadečku dělnic; nejvíce vosku je vylučováno v období 9. - 18., dne života včely
 • vonná (Nasonova) žláza – jde o značkování feromon; sekret je vylučován při orientaci roje, na česnech apod.
 • žlázy výkalového váčku – výměšky konzervují nahromaděné zbytky nestrávené potravy za celé zimní období ve výkalovém vaku

Základní povinnosti