rok 2015

Prosincová přednáška

Prosincová přednáška pod názvem: „Zkuste to s devatenácti, milý kolego…“ pojednávala o včelaření a veškeré zootechnice v nízkých nezateplených nástavcích o tloušťce 19 mm. Bonusem pak byla přednáška o včelaření v Jihoafrické republice od Jiřího Přesličky a široká ochutnávka rozličných medovin od Jiřího Poučka, zakladatele Muzea medoviny v Praze. Všechny přednášky byly perfektně připravené a zejména včelaření v Jihoafrické republice s tamní bodavou včelou byla pro nás velmi zajímavá. Lektor Jiří Přeslička promítal fotografie a hovořil s humorem sobě vlastním, takže půldruhé hodiny uteklo až moc rychle. Přednášky pořádané PSNV jsou vždy velmi dobře připravené, aktuální a s nejnovějšími poznatky vědy a techniky. Byla by škoda si je nechat utéci jen proto, že jsou pořádané „až“ v Praze.

Vánoční posezení v hotelu ANNA


Vánoční posezení v hotelu ANNA Vánoční posezení v hotelu ANNA Vánoční posezení v hotelu ANNA
Na druhý svátek vánoční odpoledne jsme se sešli v salonku hotelu Anna a to v celkem hojném počtu, abychom si mohli „zabzučet“, chvilku si odpočinout od sledování pohádek a zhodnotit uplynulý rok. Velkým překvapením pro všechny bylo vlastnoručně vyrobené občerstvení, které ještě teplé pro nás připravil a přinesl př. Miroslav Rott. Nejen jeho preclíky, štrúdl, ale i roláda byly vynikající a př. Rott má obdiv nás všech. Ještě jednou mu na tomto místě děkujeme!

Kromě obecných věcí jsme společně prodiskutovali mnoho zajímavých a nových informací nejen co se týká novinek, nápadů a plánů do nového roku, ale i věci vztahující se k současnému nezvykle teplému počasí a situaci kolem zdravotního stavu včeliček a zvláště varroázy.

Zájemci si zde mohli také prohlídnout nově vydané knihy – Apiterapie a Včelařství, které si někteří již objednali. Zvláště zajímavá pak byla ochutnávka různých medů, kterých se sešlo celkem 7. Všichni přítomní, dokonce i majitel hotelu s námi vybíral ten nejchutnější. V nabídce byl med svazenkový, akátový, luční ze Šumavy, medovicový z Nejdku, dokonce i makadamový z USA a opravdu tmavý medovicový med z Fojtova. Jak se dalo očekávat, každému chutnal jiný, přesto bylo zajímavé poznat nové chutě.

                O tom, že se posezení povedlo, svědčí i fakt, že většina odešla až pozdě večer. Na tomto místě chceme také poděkovat majitelům a personálu hotelu ANNA za příjemnou obsluhu a poskytnutí prostoru pro naše setkání.  

Vánoční posezení v hotelu ANNA Vánoční posezení v hotelu ANNA Vánoční posezení v hotelu ANNA

Podzimní seminář nástavkového včelaření

Podzimní seminář nástavkového včelaření Podzimní seminář nástavkového včelaření Podzimní seminář nástavkového včelaření Podzimní seminář nástavkového včelaření Podzimní seminář nástavkového včelaření

Předposlední víkend v listopadu vyrazili 4 naši členové na podzimní seminář nástavkového včelaření, který organizovala Pracovní společnost nástavkových včelařů (PSNV). Hlavní část proběhla v sobotu dne 21.11.2015 ve Zbýšově u Rosic, nedaleko Brna, v penzionu Pamír. Na místo jsme dorazili již v pátek v podvečer a po ubytování jsme byli velice mile přivítáni organizátory p. Matelou a p. Texlem. Po večeři proběhlo představení nové šéfredaktory časopisu Moderní včelař pí. Marie Šotolové, která přítomné seznámila se svojí představou dalšího vývoje časopisu, tématy a jeho zaměřením. Nově je tento časopis dostupný nejen členům PSNV, ale také široké veřejnosti ve vybraných trafikách. Dále byla krátká přednáška věnována úhynu včelstev a jejich zdravotnímu stavu především z pohledu varroázy.

Ubytování bylo zajištěno přímo v místě konání akce ve skromných, ale čistých pokojích. Druhý den již od rána začali přijíždět a přicházet včelaři z blízkého i vzdáleného okolí. Několik včelařů přijelo také ze Slovenska. První dopolední přednášku měl ing. Květoslav Čermák, který přítomné seznámil se zkušenostmi s chovem včel v malých buňkách. Běžná velikost včelí buňky je 5,4 mm, ale určité výhody přináší buňka menší 5,1 až 4,9 mm. Mezi hlavní výhody patří především:

- chov silnějších a déle žijících včel

- kompaktnější plodové těleso

- kratší vývoj plodu

- zvýšená odolnost proti nemocem

- chov mírnějších a klidnějších včel

- možný směr k chovu varroatolerantnějších včel

Bohužel jsou zde i problémy, kdy včely nejsou vždy ochotny přijmout menší buňky a chovat v něm plod a další generace včel.

V druhé přednášce se p. Tomáš Heler věnoval včele tmavé. Více se zájemci mohou dočíst na www.vcelatmava.cz. Následovala přednáška doc. Antonína Přidala zaměřená na některé nové poznatky o kleštíkovi – Varroa destruktor. Věnoval se také podrobně virům, které tento roztoč přenáší a jaké zdravotní komplikace včelám způsobuje.

Po vydatném a velmi dobrém obědě navázal MVDr. Zdeněk Klíma s přednáškou o hodnocení medu a akci Honey show 2015 v Londýně. Zajímavé je, že celou akci zde včelaři berou velmi vážně a již vstupní podmínky jsou velmi přísné. Kromě medu se soutěží i v dalších oblastech – zpracování vosku, grafické úpravě etiket, cukrářské výrobky s medem apod. Zajímavostí je i cena medu, která se běžně pohybuje přes 1.000,- Kč/ kg. Na toto téma navázal p. Karel Jiruš s přednáškou právě k tvorbě ceny medu a některým zajímavým poznatkům a postřehům z marketingu.                

Otázce způsobu obrany včel, jejich strachu, chováním ve včelím společenství se věnovala pí. Štěpánka Dlouhá. Problematiku tzv. Norského zimování či přemetání včel na mezistěny jako způsobu ozdravení včelstev představil Mgr. Marian Solčanský. Jednou z výhod tohoto způsobu ošetření je významný dopad na nosematózu a varroázu, dále zajišťuje 100% obměnu díla, usnadňuje přechod na jinou rámkovou míru a zvyšuje úspěšnost při výměně matky. Jako každá věc má i tato metoda své zápory, mezi které patří především vysoká pracnost, pokles medného výnosu a zpočátku slábnutí včelstev. Její účinky jsou však v určitých případech velmi přínosné.

Na závěr ještě ing. Tomáš Ivanský představil svůj způsob elektronického sledování některých parametrů při chovu včel na vzdálenějších včelnicích pomocí internetu. V průběhu celé akce si bylo možné zakoupit různé výrobky od členů PSNV. Velmi zajímavý byl především pozorovací úl na rámky Langstroth, model původního medometu Franze Hruschky a některé propagační materiály PSNV. Celá akce byla velmi pěkně zorganizována, o čemž svědčí také velká účast, kdy dle odhadu se jí zúčastnilo více jak 150 včelařů. Odjezd domů se posunul na pozdní odpoledne, a přestože nás čekala ještě víc jak 4 hodinová cesta autem, byli jsme plni dojmů, informací a příjemných zážitků ze setkání se zajímavými lidmi a krásně stráveného dne.

Setkání redakční rady našich internetových stránek

  Setkání redakční rady našich internetových stránek Setkání redakční rady našich internetových stránek  Setkání redakční rady našich internetových stránek Setkání redakční rady našich internetových stránek

Již více jak čtvrt roku fungují naše první internetové stránky a postupně se dostávají do podvědomí nejen našich členů, ale také široké veřejnosti. Aby se jejich úroveň a kvalita stále zlepšovala a informace na nich zveřejněné byly aktuální a zajímavé, proběhla v podvečer 30.10.2015 první schůzka „redakční rady“. Setkání proběhlo u př. Hrachovce na Suché a kromě správce stránek př. Grahsbergera, který přítomné seznámil s technickými možnostmi webu a případnými dalšími možnostmi rozšíření, se zúčastnilo také 7 našich členů, kteří přispěli mnohými zajímavými nápady a podněty.  Bylo rozhodnuto, že vedení redakční rady bude mít na starosti místopředseda př. Vlastimil Zázvorka, přes kterého budou procházet všechny příspěvky před jejich publikováním. Technickou část bude dále spravovat př. Roland Grahsberger.

                Stránky jsou určeny nejen pro naše členy k rychlému šíření důležitých a aktuálních informací, ale také pro širokou veřejnost, kterou vše okolo včel a medu zajímá. V budoucnu je zde prostor pro informace k apiterapii, zpracování včelích produktů, včelí pastvě, receptů s využitím medu, apod. Budeme rádi, pokud se do jejich tvorby zapojí i další zájemci nejen z řad naší ZO a proto vyzýváme všechny zájemce, kteří mají chuť a zájem, aby se nám ozvali a kontaktovali nás ZDE.

Nejen včelař, ale také řezbář….

Nejen včelař, ale také řezbář….  Nejen včelař, ale také řezbář….  Nejen včelař, ale také řezbář….  Nejen včelař, ale také řezbář….  Nejen včelař, ale také řezbář….

Mezi členy naší ZO je spousta šikovných lidí, kteří se kromě včelaření věnují i jiným zajímavým koníčkům. Jedním z nich je také př. Petr Hrachovec, který vyřezává sochy motorovou pilou. Vše začalo asi před 30 lety, kdy nejdříve začal s vyřezáváním figurek do rodinného betléma. Postupem let jich v betlému, který byl již také několikrát vystaven v nejdeckém muzeu, přibylo téměř na 150. V posledních letech se začal věnovat vyřezávání soch motorovou pilou v životní velikosti. Především vodníci různých velikostí, víly, strážci a postavy zdobí nejen okolí bydliště př. Hrachovce, ale také několik zahrad a okolí rybníků v blízkém i vzdálenějším okolí. To co spojuje tohoto koníčka se včelařinou, je postava svatého Ambrože, který je patronem všech včelařů. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout postup výroby některých z nich, kteří střeží nejen včelnici, ale také starý včelín na zahradě pod lesem. Posledním přírůstek je socha patrona Krušných hor, která je těsně před dokončením a nejen včelaři, ale všichni zájemci jsou vítáni a sochy si mohou osobně prohlédnout.

1. Sokolovský medový den

     
Jak proběhl 1. Sokolovský medový den.   

Včelaři ZO Sokolov uspořádali dne 14.10.2015 v prostorách malého sálu Městského domu kultury první  Sokolovský medový den. Několik zástupců i naší organizace se přijelo na výstavu podívat a ve fotogalerii naleznete pár záběrů z velmi pěkně připravené výstavy. Úspěch měl medový den především u dětí, kdy účast několika základních a mateřských škol byla vysoká. Děti se zde mohly seznámit s detaily ze života včel formou praktických ukázek, kvízů a soutěží a nakonec mohly ochutnat med přímo z medometu. K vidění byl i prosklený úl se živými včelami. Dále si mohli všichni návštěvníci prohlédnout různé včelařské vybavení – několik medometů, různé úly, sluneční tavidlo, vařák na vosk s parním vyvíječem, ometač rámků a další. Nejpříjemnější částí byla ochutnávka z více jak 20 vzorků různých medů, několika druhů medoviny a medového cukroví. Našel se i čas na rozhovor s přáteli o právě ukončené sezóně. Celá výstava byla velmi dobře připravena a zorganizována a všem se moc líbila. Kolegům ze ZO Sokolov děkujeme za pozvání a věříme, že se něco podobného podaří zorganizovat také u nás.  

Návštěva u přátel v Lomu u Mostu

Návštěva u přátel v Lomu u Mostu  Návštěva u přátel v Lomu u Mostu  Návštěva u přátel v Lomu u Mostu  Návštěva u přátel v Lomu u Mostu

Každý poslední pátek v měsíci se scházejí příznivci včelaření ve Včelařském klubu LOM, který provozuje př. Petr Táborský. Na doporučení našeho místopředsedy př. Vlastimila Zázvorky, vyrazila tentokrát z Nejdku početnější delegace. Říjnové setkání bylo zaměřeno nejen na činnost včelaře na podzim a zpracování vosku, ale především na přednášku o zájezdu Asociace profesionálních včelařů na včelí farmu v německém Aachenu (Cáchách). Přítel Táborský velmi poutavě vyprávěl jak o přírodě v okolí Rýnu, vinohradech v okolí, ale především o způsobu včelaření v Německu. Navštívená farma Geller sice nemá dlouhou historii, vznikla v roce 1976, ale patří mezi největší v regionu a má do tisíce včelstev. S více jak 200 kočuje v kamionu téměř po celém Německu. Zajímavé je, že každý začínající včelař v Německu než si pořídí včelstva, musí absolvovat kurz, na kterém se naučí základy a podmínky včelaření. Po oficiální části a malém občerstvení přineslo několik místních včelařů na ochutnání med a tak jsme mohli ochutnat med krušnohorský luční, lipový se svazenkou a dokonce jedna přítelkyně dovezla med ze svého stanoviště na Šumavě. Byl to velmi příjemně strávený čas v dobré společnosti a děkujeme především všem přátelům z Klubu včelařů Lom za milé přijetí. Rádi k Vám opět někdy přijedeme.             

            Současně nás tento výlet inspiroval k vytvoření podobného pravidelného modelu setkávání se také v rámci naší organizace a popř. i zorganizování společného zájezdu za poznáním. Zkusíme tedy něco vymyslet a uvidíme.  

Kurz opravářů vyvíječe aerosolu

V sobotu dne 3.10.2015 se zástupci naší ZO, přítel Martin Větrovec a přítel Jiří Bernášek, zúčastnili ve VÚVč v Dole kurzu opravářů vyvíječe aerosolu. Kurz zahájil Ing. František Kamler, přednáškou o různých možnostech léčení včelstev na varroázu. Z uvedené přednášky vyšlo najevo, že VÚVč jednoznačně doporučuje používání vyvíječe aerosolu.       

Přednáška dále pokračovala seznámením s vývojem vyvíječů a s jejich konstrukcí, jejich jednotlivými částmi, údržbou a případnou opravou (čištěním). Součástí kurzu byla také praktická ukázka pravidelné údržby a přípravy vyvíječe na každoroční léčení včelstev. Důraz byl kladen na závěrečné ošetření jednotlivých dílů tak, aby vyvíječe sloužili uživatelům co nejdéle bez závad.

            V závěru kurzu byli posluchači seznámeni s postupem při provádění seřizování (kontrole) správné činnosti - dávkování vyvíječe, včetně možných závad a způsoby jejich odstranění. Absolventi kurzu obdrží od VÚVč osvědčení k provádění oprav, kontrol
a seřizování vyvíječů aerosolů. Naši členové tak budou moci provádět kontroly a údržby nejen vyvíječů naší organizace, ale v případě zájmu i ostatním základním organizacím.

 

Chvála medu na Horním Hradě

Chvála medu na Horním Hradě Chvála medu na Horním Hradě Chvála medu na Horním Hradě Chvála medu na Horním Hradě

Každoroční akce Chvála medu proběhla letos v sobotu 1.8.2015 na Horním Hradě nedaleko Krásného lesa. Kromě bohatého kulturního programu a několika včelařských stánků, zde proběhlo také několik zajímavých přednášek pro širokou včelařskou i laickou veřejnost, na kterých se podílela Pracovní společnost nástavkových včelařů.  Hlavní přednášku měl MVDr. Zdeněk Klíma zaměřenou na včelí produkty a jejich využití v lékařství a jejich vlivu na lidské zdraví. Opět se zde potkalo několik našich členů, kteří si všechny přednášky velmi chválili. Byl to příjemně strávený den v dobré společnosti. 

Přednáška ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole

Přednáška ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole Přednáška ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole Přednáška ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole Přednáška ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole

Výzkumný ústav včelařský v Dole pořádal dne 18.7.2015 přednášku na téma Preventivní a léčebné postupy v chovu včel. Z naší ZO se této přednášky zúčastnilo 8 zástupců, kteří již v brzkých ranních hodinách museli vyrazit na cestu. Díky skvělým řidičům dorazili včas a bezpečně.  Přednášky se účastnilo více jak 120 včelařů z celé ČR i Slovenska. Přednášel Dr. Kamler, ing. Titěra a ing Kéri,kteří hovořili především o problematice dezinfekce včelařského zařízení a materiálů jako opatření ke snížení infekčního tlaku původců moru, nosematózy a zvápenatění. Dále se věnovali tématu léčení ve velkých provozech v ekologickém včelařství a použití neregistrovaných léčiv a pomůcek. Rozebrány byly i zásadní chyby při tlumení varroázy a vše bylo doplněno praktickými ukázkami správné aplikace léčiv.

  

Třetí včelařské posezení na Suché

   Třetí včelařské posezení na Suché    Třetí včelařské posezení na Suché    Třetí včelařské posezení na Suché    Třetí včelařské posezení na Suché

Letošní včelařské posezení členů ZO Nejdek proběhlo dne 14.6.2015. Opět jako na objednání nám počasí přálo a tak si každý mohl vyzkoušet značení matek na vlastnoručně odchycených trubcích. Bylo předvedeno několik metod, jak pod mřížkou, tak přes vychytávací klícku nebo účelové přípravky – vychytávacího pístu, atd.  Značení pomoc fixy, barvou i lepení opalitových značek. Zájemci byli seznámeni se zkušenostmi s chovem matek v systému Nicot.

   Třetí včelařské posezení na Suché    Třetí včelařské posezení na Suché    Třetí včelařské posezení na Suché    Třetí včelařské posezení na Suché

V rámci občerstvení spojeného s grilování byly diskutovány možnosti sdružené objednávky sklenic na med a představeny nové knihy s tématy včelí pastvy.

Přednáška v Sokolově

Několik zástupců naší ZO se zúčastnilo přednášky, kterou pořádala ZO Sokolov dne 11. 4. 2015 v přednáškovém sále Městské knihovny v Sokolově, na téma "Chov matek". Přednášel př. Jaroslav Sedláček (Šlechtitelská stanice Přeštice). Kromě chovu matek se také diskutoval zdravotní stav včelstev a ošetření proti varroáze.