rok 2017

Páteční včelařské posezení – vánoční besídka 2017

Letošní včelařskou vánoční besídku jsme se rozhodli uspořádat v pátek 1.12.2017 v hotelu Seifert v Nových Hamrech. Stejně jako v loňském roce pozvání platilo také pro manželky, přítelkyně a další rodinné příslušníky, kteří nám – včelařům, ochotně po celý rok pomáhají. Krátce po 18 hodině již byla většina židlí obsazena a úvodního slova se ujal jednatel př. Miroslav Hrachovec, který všechny přivítal, poděkoval za celoroční spolupráci v rámci spolku a popřál klidný advent. Krátce také zhodnotil proběhlé akce v posledních měsících a pozval všechny na Krušnohorský jarmark, který proběhne příští sobotu, tedy 9.12.2017 v Nejdku na náměstí Karla IV, před základní školou. V krátkém výhledu na začátek roku 2018 připomněl plánované a oblíbené akce – Mezinárodní konferenci v Plzni, plánovanou v lednu a seminář v Nepomuku, který proběhne pravděpodobně v březnu. Nastíněna byla také možnost zahájení příprav na oslavu 75. výročí založení našeho spolku v roce 2020.

Jelikož před několika dny oslavila krásné životní jubileum také naše členka př. Hana Vinařová, jménem všech členů jí popřál hodně zdraví do dalších let předseda Roman Geisler a jednatel M. Hrachovec. Současně jí byl předán Pamětní list a včelařské medicína – medovina. Paní Vinařová, aniž by to tušila, přinesla pro všechny na ochutnání vynikající  čokoládo-kokosové kuličky.

Jako zvláštní host byl pozván také p. Helmut Zettl, který celý večer zpříjemnil českými i německými písničkami a hraním na heligonku. Několik členů také vyslyšelo prosbu a přinesli na ochutnávku medy ze svých cest a dovolených.  Sešlo se jich celkem 11 a od medů z českých luk a hájů – akátového či slunečnicového, mohli  zájemci ochutnat také medy z Egypta, tymiánový med z  Řecka,  kaštanový med z jižní Francie, jedlový med ze Slovenska, argánový med z Maroka, med s lanýži a další. Opravdu jsou chutě některých medů velmi zajímavé. Stejně jako loni, naše pozvání přijal a přijel za námi jako host  i př. Josef Imrich ze Šindelové, který přivezl na ochutnání medovinu.

Vánoční besídka se opět vydařila, všichni se dobře bavili až do pozdních hodin a večer si každý užil. Několik fotografií ZDE   

-MH-  

Návštěva přátel z Německa v Nejdku

Návštěva přátel z Německa v Nejdku  Návštěva přátel z Německa v Nejdku  Návštěva přátel z Německa v Nejdku
Přátelství se mají udržovat a proto jsme pozvali přátele z Breitenbrunnu v sobotu 18.11.2017 na malé posezení spojenou s ukázkou podzimního ošetřování včelstev proti varroáze. Nakonec přijeli 3 včelaři z různých organizací společně s p. Klausem Frankem. Také přátelé v Německu mají s varoázou velké problémy spojené každoročně se značným úhynem včelstev. Bohužel v Německu nefunguje žádné plošné a jednotné ošetřování včelstev, ale každý si ho zajišťuje sám. To s sebou nese i mnoho negativních souvislostí, kdy každý léčí v jiný termín bez ohledu na počasí a sousední včelaře, mnoho jich také neléčí vůbec. Na některých stanovištích sami kolegové přiznali, jsou letos spady řádově v tisících roztočů. Proto jsme se s nimi podělili o naše skutečnosti a také v praxi jim ukázali způsob ošetřování aerosolem za využití kompresoru. Ukázka i přes chladné počasí se vydařila  a všem se líbila. V dalších rozhovorů jsme jsem se dohodli již na dalším společném setkání a pozvali jsme je na naší vánoční besídku a na jaře příštího roku bychom se mohli sejít v zemědělskému muzeu v Německu, kousek za Kraslicemi, kde je velká část věnována také včelařství. O tom vás budeme včas informovat.
Návštěva přátel z Německa v Nejdku  Návštěva přátel z Německa v Nejdku  Návštěva přátel z Německa v Nejdku

-MH-    

 

 

Návštěva u přátel v Teplicích nad Metují

Návštěva u přátel v Teplicích nad Metují Návštěva u přátel v Teplicích nad Metují Návštěva u přátel v Teplicích nad Metují
O víkendu 4.11.2017 se zástupci naše spolku zúčastnili oslav 125. výročí založení včelařského spolku v Teplicích nad Metují. S tímto spolkem, téměř na druhém konci Čech, nás pojí především osobní přátelství s předsedou př. Františkem Čápem, které započalo v roce 2012 při studiu SOUV v Nasavrkách. Základní organizace Teplice nad Metují patří spíše mezi menší spolky, který dnes sdružuje 23 členů, ale  pod vedením př. Františka se stává velmi aktivním spolkem nejen v regionu Broumovska. V uplynulých letech se několik členů z obou našich spolku společně účastnili různých včelařských výletů např. v roce 2014 do Jeseníků a na Ostravsko, v roce 2017 Jižní Morava a Rakousko.
Návštěva u přátel v Teplicích nad Metují Návštěva u přátel v Teplicích nad Metují Návštěva u přátel v Teplicích nad Metují

                Shoda náhod chtěla tomu, že se v loňském roce př. František dozvěděl o významném roku 1892, kdy byl v Teplicích nad Metují dříve Wekelsdorf založen včelařský spolek a s aktivitou jemu vlastní se rozjeli přípravy, do kterých se zapojili i další členy spolku. Již od počátku si nekladli zrovna malé cíle. Jedním z prvních nápadů bylo vytvoření knihy, kde by byly shrnuty informace z historie spolku, vzpomínek pamětníků, ale také by zde byly zaznamenány informace a zkušenosti současných včelařů pro generace budoucí. Přes různé peripetie se to povedlo a kniha spatřila světlo světa jen týden před plánovanou oslavou.  Jeden výtisk knihy „125 včelaření na Teplicku“ nám přátelé věnovali a je k dispozici v naší spolkové knihovničce.

Návštěva u přátel v Teplicích nad Metují Návštěva u přátel v Teplicích nad Metují Návštěva u přátel v Teplicích nad Metují           
    Za pomoci vedení města se podařilo v rámci oslav uspořádat v místním infocentru také malou včelařskou výstavu a za přispění sponzorů vysadit v místním parku 2 lípy, mezi které umístili památník – pískovcovou košnici s pamětní deskou připomínající toto výročí. Tím ale aktivity místních včelařů nekončili. Nechali si také vyrobit vlastní krásnou standartu včelařského spolku a nášivku. Ve slavnostní den, v sobotu dopoledne, při zahájení oslav byla kniha slavnostně pokřtěna a místní farář požehnal nejen nové standartě, ale také dřevěné soše sv. Ambrože, kterou vyřezal náš člen př. Petr Hrachovec. Současně byl z naší strany předán př. Františku Čápovi vyřezávaný reliéf s včelařským námětem situovaným mezi Adršpašsko-teplické skály, který vyrobil Pavel Kováříček z Nejdku.

                Oslav se zúčastnila také předsedkyně Českého svazu včelařů Mgr. Jarmila Machová, která následně v penzionu Metuje předala na slavnostním večeru několika členům teplického spolku svazová vyznamenání. Celý den se i přes mírnou nepřízeň počasí velmi vyvedl a všichni jsme si ho moc užili. Již nyní se těšíme na další, již kulatou oslavu.

 

-MH-     

 

Páteční včelařské posezení - říjen '17

                Říjnové posezení se tentokrát uskutečnilo v restauraci Kukačka v Tisové u Nejdku. Majitel p. Karel Vít pro nás připravil velký sál, který jsme tentokrát zcela zaplnili - sešlo se nás 46!  Hlavním důvodem takto vysoké účasti bylo určitě velmi zajímavé téma -  Aapiterapie, které přednášel p. Alexandr Barkov. Je to opravdový profesionál v tomto oboru, který absolvoval také kurz apiterapie na lékařské univerzitě v Petrohradě.

Nyní žije a včelaří v Kolové u Karlových Varů a více se o něm můžete dočíst v Moderním včelaři 7/2017, kde je s ním obsáhlý rozhovor.

Páteční včelařské posezení - říjen '17 Páteční včelařské posezení - říjen '17 Páteční včelařské posezení - říjen '17

                Na našem setkání ve v úvodu věnoval trubčímu mléku a jeho využití při různých obtížích. Je to včelí produkt pro nás celkem neznámý, přestože v tradiční východní medicíně má své nezastupitelné místo. Dalšími více či méně známými včelími produkty je Podmor - vysušené, přirozeně uhynulé včely, také využití zavíječe voskového, kterého všichni včelaři znají jako škůdce včelího díla, ale již málokdo ví o jeho apiterapeutickém využití je např. při léčbě tuberkulózy. Pan Barkov se věnoval i známějším včelím produktům přes med, pyl, pergu i včelímu jedu a jeho využití při léčbě tenisového lokte, bolestí páteře atd., jeho správné aplikaci a rizikům.  Je až neskutečné kolik možností využití včel a včelích produktů při léčbě mnoha nemocí existuje, a které naše západní medicína nezná nebo nevyužívá.

Páteční včelařské posezení - říjen '17 Páteční včelařské posezení - říjen '17 Páteční včelařské posezení - říjen '17              

Kromě našich členů a příznivců se přednášky zúčastnili také hosté z Německa a to především včelaři Breitenrunnu a díky přítomné manželce jednoho z nich, která pracuje také jako tlumočnice, byla i pro ně přednáška velmi zajímavá.

                Naše říjnové páteční posezení se opět velmi povedlo a jménem našich členů, děkujeme ještě jednou p. Alexandru Barkovovi za jeho velmi zajímavou přednášku, ale také p. Karlu Vítovi za poskytnutí prostor a skvělou obsluhu.

Návštěva u přátel v Breintenbrunnu v Německu 10.9.2017

Návštěva u přátel v Breintenbrunnu v Německu 10.9.2017 Návštěva u přátel v Breintenbrunnu v Německu 10.9.2017 Návštěva u přátel v Breintenbrunnu v Německu 10.9.2017
V neděli 10. září 2017 ráno vyrazilo 10 členů našeho spolku na pozvání p. Klause Franke na návštěvu k včelařům do Německa. Kousek za našimi hranicemi v Potůčkách leží krásné, malé městečko Breitenbrunn, ve kterém mají včelaři spolkový dům s udržovanou zahradou, zázemím a společenským sálem, ve kterém se scházejí.

Přes silnici je ukázkový včelín, typické německé úly, ukázkový klát, ovocné stromy a další rostliny vysázené především pro včely. Hlavní díky patří panu Franke, který se nám celé dopoledne velmi věnoval a vše nám ukázal. Pozval také další včelaře, především z okolních včelařských spolků, abychom se seznámili. Nejdříve nás provedl po včelnici a zahradě, kde kromě jiného buduje miniatury krušnohorských rozhledem a poté jsme u dobré kávy debatovali v klubovně. Ve stručnosti jsme představili náš spolek a poté se nám představili němečtí včelaři, jak včelaří, jak léčí, co je trápí a s jakými problémy bojují.

Návštěva u přátel v Breintenbrunnu v Německu 10.9.2017 Návštěva u přátel v Breintenbrunnu v Německu 10.9.2017 Návštěva u přátel v Breintenbrunnu v Německu 10.9.2017

Následně nás p. Franke provedl mini krušnohorským muzeum plným starých, praktických a zajímavých věcí z každodenního života. Muzeum je součástí spolkového domu. V podkoroví se nachází expozice věnovaná ptáčnictví, dávno to zapomenutému umění a řemeslu naši předků tady v Krušných horách, které je srdeční záležitostí našeho hostitele. Na závěr nás ještě vzal k zaniklé obci Mílov, která se ji již na našem území a ze které po válce, především z důvodu vytvoření hraničního pásma, zde nezbylo už téměř nic. Jen vzpomínky, trosky a vědomí, že tady byla kaplička. Po mnoha letech se povedlo panu Franke obnovit doslova z prachu a popela kapličku sv. Jana Nepomuckého, která je připomínkou dávné obce.

Návštěva u přátel v Breintenbrunnu v Německu 10.9.2017 Návštěva u přátel v Breintenbrunnu v Německu 10.9.2017 Návštěva u přátel v Breintenbrunnu v Německu 10.9.2017

Výlet to byl úžasný a všichni jsme byli uneseni množstvím zážitků a dojmů, které jsem za těch pár hodiny získali. Velmi všem německým kolegům děkujeme za milé přijetí a spoustu zajímavých informací. Obrovský dík patří také našemu členovi př. Rolandu Grahsbergerovi za jeho tlumočnické služby. Moc děkujeme. Všechny fotografie z výletu si můžete prohlédnout ZDE

 

-BH-

Páteční včelařské posezení – září ’17

Po prázdninové přestávce jsme se opět sešli 1.9.2017 v salónku restaurace u Žáby. Hlavním tématem bylo hodnocení uplynulé sezóny, která přes jarní pesimistické vyhlídky, nebyla až tak špatná, přestože medné výnosy oproti loňskému roku jsou podstatně nižší. Jelikož toto setkání bylo také výborovou schůzí, byly probrány interní záležitosti, které se během léta nashromáždili a pro členy spolku je zápis zveřejněn v uzavřené sekci pouze „Pro členy“. Příjemným zpestřením byla ochutnávka zahraničních medů, které členové přivezli ze svých dovolených. Zájemci tak mohli ochutnat bodlákový med z Itálie, tymiánový, pomerančový a borovicový med z Řecka. Medy měli opravdu zajímavé chuti a nemalou zajímavostí byly i prodejní ceny těchto medů v zahraničí.          

Chvála medu 2017 na Horním Hradě

Chvála medu 2017 na Horním Hradě  Chvála medu 2017 na Horním Hradě  Chvála medu 2017 na Horním Hradě
Opět po roce proběhla v sobotu 29. července 2017 na Horním Hradě tradiční včelařská akce „Chvála medu“. Oproti předchozím letům však došlo k některým změnám.  Především nově byl hlavním organizátorem Spolek krušnohorských včelařů a do příprav se zapojilo také několik našich členů. Všichni, kteří se této akce zúčastnili ocenili nejen příjemné počasí, ale především zajímavý program akce a přednášky. S potěšením můžeme také konstatovat, že účast našeho Nejdeckého spolku byla jednoznačně nepřehlédnutelná! Jistě více jak třetina členů se i s rodinami přijeli podívat, pobavit a dozvědět se něco zajímavého.

Chvála medu 2017 na Horním Hradě  Chvála medu 2017 na Horním Hradě  Chvála medu 2017 na Horním Hradě  
               Akci zahájil ing. Dušan Michálek, který buduje včelí farmu na prostoru Doupovského hradiště. Včelaře i nevčelaře seznámil s včelařským rokem a představil systém, jak se snaží budovat bio farmu. Přednáška byla velmi zajímavá a velmi ochotně se podělil o své postřehy, úspěchy i slepé uličky, kterými již prošel.

Chvála medu 2017 na Horním Hradě  Chvála medu 2017 na Horním Hradě  Chvála medu 2017 na Horním Hradě
                Odpolední přednášku měl Alexandr Barkov, který včelaří také na Karlovarsku a věnuje se apiterapii. Ve své přednášce se nejdříve věnoval svým začátkům se včelařením, jeho rodině v Rusku, o svých studiích a začátcích včelaření v Čechách. V rámci apiterapie nastínil možnosti využití včelího jednu k léčbě artrózy, nemocí svalů, šlach i kloubů. Předpokladem úspěšné léčby však nesmí být pacient na včelí jed alergický. Sám se věnuje také aplikaci včelí masti za pomoci ultrazvuku. K léčbě stresu, civilizačních nemocí doporučuje a problémům se spánkem doporučuje odpočinek či spánek na včelnici či ve včelíně, nebo také alespoň dát k včelám do podmetu na několik dní plátno, které následně vložíte do polštáře. A hned budete mít lepší spánek. Velmi zajímavé bylo povídání o propolisu a také u nás málo známém využívání pylu – Perga.  Celá přednáška ukázala jak nejen naši předkové, ale i léčitelství v Rusku umělo žít v souladu s přírodou a využívat její možnosti a jak je toto umění vzdáleno současné západní medicíně. Velmi zajímavý rozhovor s ním si mohou zájemci přečíst také v 7 čísle Moderního včelaře.

Chvála medu 2017 na Horním Hradě  Chvála medu 2017 na Horním Hradě  Chvála medu 2017 na Horním Hradě
                Na nádvoří hradu si návštěvníci mohli zakoupit nejen med a další včelí produkty, ale také se občerstvi a především podiskutovat o včelaření a hlavně apiterapii. Kromě stánku p. Barkova, zde měl stánek a „Včelí postel“ také náš člen ing. František Sentenský, který se apiterapii také věnuje. O jeho „Včelím domě“ jsme Vás již informovali. Kromě tradičních včelích produktů se zde každý mohl seznámit i s některými netradičními a jejich dalším využití. O tom, které to byli Vám přineseme další informace příště. Další z našich členů p. Petr Hrachovec zapůjčil na akci 2 vyřezávané sochy patrona včelařů sv. Ambrože, kteří stáli čestnou stráž u vstupu na nádvoří.

Chvála medu 2017 na Horním Hradě  Chvála medu 2017 na Horním Hradě  
                Také doprovodný program byl neméně zajímavý a každý včetně dětí si zde našel své. Tato akce jako jedna z mála v našem kraji má opravdu pokaždé zajímavý program a již nyní se těšíme na příští rok.

 

-MH-

Nejdecká pouť se včelaři - podruhé

Nejdecká pouť se včelaři - podruhé  Nejdecká pouť se včelaři - podruhé  Nejdecká pouť se včelaři - podruhé
Letos již podruhé se náš spolek prezentoval na tradiční Nejdecké pouti, která letos proběhla v sobotu 17.6.2017. Přestože ráno bylo chladněji, nakonec se přeci jen počasí umoudřilo a celé pouti přálo sluníčko. Oproti předchozím ročníkům byla letos opravdu velká účast jak stánkařů a prodejců všeho možného, tak především návštěvníků. Stánek našeho spolku letos zájemci našli před bývalou prodejnou nábytku naproti Horalu. Již od brzkých ranních hodin bylo potřeba vše připravit. Opět na vše dohlížela socha sv. Ambrože – patrona včelařů, kterého zapůjčil př. Petr Hrachovec ze Suché.

                Velkým magnetem nejen pro děti byl opět pozorovací úlek, ve kterém se všichni snažili nalézt matku a rozpoznat i další kasty včel. Na plástech mohli také vidět kromě zavíčkovaných zásob také plod v různém stavu vývoje. Milým překvapením pro nás byly i znalosti některých dětí, kteří se již ve škole se včelami částečně seznámili, nebo se účastnili některé z návštěv u včelařů.

Nejdecká pouť se včelaři - podruhé  Nejdecká pouť se včelaři - podruhé  Nejdecká pouť se včelaři - podruhé

                Návštěvníci si mohli zakoupit i některé druhy včelích produktů a to kromě medu a svíček ze včelího vosku, také propolisovou tinkturu, masti, ale také velmi chutné medové bonbony a lízátka, které připravil př. Viktor Hluchanyč.  Prezentace našeho spolku přilákala také některé osobností nejdecka, kteří se také o náš obor aktivně zajímali. Současně byl náš stánek bodem setkání včelařů z okolí, kteří si zde nejen vyzvedli objednané léčivo, ale také se podělili o čerstvé zkušenosti s letošní snůškou a kvalitou medu nebo chovem matek. Zvláštní poděkování patří i př. Bedřichu Lühnemu a Rolandu Grahsbergerovi, kteří přijeli na pouť až Perninku.         

Celá akce se velmi povedla a věříme, že účast na dalších podobných akcích bude ze strany členů ještě větší. Je to jedinečná příležitost, jak seznámit naše sousedy s koníčkem, který u mnohých vyvolá mnoho otázek a často i neopodstatněných obav. Naopak většina si neumí svůj život bez včelích produktů představit.

Zde si můžete prohlédnout několik fotografií z této akce.

-MH-

Páteční včelařské posezení - červen '17

Páteční včelařské posezení - červen  '17

Páteční včelařské posezení - červen '17 Páteční včelařské posezení - červen '17 Páteční včelařské posezení - červen '17

                Na naše pravidelné páteční posezení jsme se tentokrát slétli do Nových Hamrů, do restaurace Malamut. Je zde velmi příjemný salonek, kde jsme mohli nerušeně "zabzučet". Velké poděkování patří také milé obsluze, která se o nás velmi dobře starala.  V úvodu nás přišel zkontrolovat opravdový malamut, který si nás všechny očuchal. Restauraci Malamut tímto chceme poděkovat za opravdu příjemné prostředí.

Páteční včelařské posezení - červen '17 Páteční včelařské posezení - červen '17 Páteční včelařské posezení - červen '17

                Sešlo se zde 12 členů našeho spolku, kteří vyslechli přednášku na téma "Pyl jeho význam nejen pro včely".  Pro každého včelaře je důležité znát rostliny v okolí svého stanoviště a pokud nějaké rostliny vysazuje na své zahrádce, tak vědět, kdy kvetou a jaký mají přínos pro včely. Velmi důležité je zajisti pro včelky dostatek pylu po celou sezónu, zvláště v předjaří a podletí. Jelikož v našem kraji žádný zemědělec nepěstuje včelařsky významné plodiny a máme zde především louky a pastviny, je dobré zvážit čas senoseče, abychom umožnili rostlinám vysemenění a zachovali tak diverzitu naší přírody. Bohužel dost často se termín podřizuje jen dotacím na sekání luk.

Páteční včelařské posezení - červen '17 Páteční včelařské posezení - červen '17

                Pyl je také důležitý při určování druhu a původů medu. Ze zajímavostí okolo pylu včelaře zaujalo, především, že včelí dělnice o hmotnosti asi 100 mg z pastvy v době snůšky přináší najednou asi 40 mg nektaru nebo medovice, případně 15 mg pylu v pylových rouskách na zadních končetinách. Přitom je schopna s tím nákladem uletět až 5 km. Zkuste si to každý přepočítat na dospělého člověka o váze 100 kg, zda by takový náklad unesl několikrát denně na tuto vzdálenost. No já nevím, kdo by to unesl?

                Další informací k zamyšlení je i roční spotřeba medu nebo cukerných zásob ve včelstvu, která činí více než 100 kg, a dalších cca 30 kg pylu spotřebuje včelstvo ročně. Aby včely jednoho včelstva během jedné sezóny nasbíraly potřebné množství pylu pro svoji výživu, musí nashromáždit asi 6 milionů rousků a k tomu navštívit asi 250 milionů květů. Přitom jedna rouska pylu střední velikosti váží 4-10 mg a obsahuje 100 tisíc až 1 milion pylových zrn. Včela tedy musí navštívit asi 80 květů, než vytvoří jeden pár rousek. To jsou opravdu úctyhodná čísla!

                Potom následovala volná diskuze, kde se probíralo všechno možné.

Diskutovalo se o nadcházející Nejdecké pouti a účastí našeho spolku na ní, dále o akci "Chvála medu" na Horním hradě. Dolaďovala se také hromadná objednávka sklenic a distribuce Gabonu mezi členy.  Také se živě mluvilo o alternativní medicíně, apiterapii, homeopatii a o různých osobní zkušenostech v této oblasti.

                Červnové posezení se opět velmi vydařilo a již nyní se těšíme na další setkání, ale až po prázdninách. Kde to bude, to se zavčasu dozvíte na našich stránkách.

 

Zapsala 2.6.2017 Blanka Hrachovcová

 

 

Včelaři pro děti

Včelaři pro děti
Zajímavou akci pro děti ze ZŠ Karlovarská připravil náš člen př. Viktor Hluchanyč společně s p. Binderem v Suché.

Dopoledne v pátek dne 26.5.2017 se přišli žáci ze 2 tříd podívat, jak se vytáčí med, vyrábí svíčky z včelího vosku a dozvědět se také něco zajímavého ze života včel. V pozorovacím úlu po krátkém hledání našli také označenou matku a seznámili se i s dalšími obyvateli úlu - dělnicemi i trubci. Poté se dozvěděli co se všechno děje v úle, než z vajíčka vyroste létavka, která do úlu nosí nektar k dalšímu zpracování na med. To všechno trvá 40 dní. Zajímavostí určitě nejen pro děti je fakt, že jedna včelka za celý svůj život nasbírá pouze půl kávové lžičky medu.  Med je uložen v plástech, které je nutné před vytočením medu odvíčkovat za pomoci speciální vidličky. Pod víčky je však ten nejlepší med a tak všichni ochutnali tuto přírodní "žvýkačku". Následně se odvíčkované plásty vložili do medometu a za využití odstředivé síly již tekl první med do připravené nádoby. Každý mohl ochutnat letošní první med. Děti se také seznámili i s dalšími včelími produkty, a to s propolisem, který používá př. Viktor Hluchanyč k výrobě velmi chutných lízátek a bonbonů a každý žák dostal jedno lízátko na ochutnání. Dále si prohlédli výrobu svíček odléváním do silikonových forem. K vidění byli i další včelařské pomůcky a asi nejzajímavější pro děti byli dýkáky, se kterými rychle zakouřili celý prostor.

Následně si děti prohlédli celé hospodářství pana Bindera, včetně hospodářských zvířat a dozvěděli se i mnoho zajímavých informací.  Na ohni si poté každý opekl špekáček a pomalu se vydali zpět do školy.

Celý den přálo akci také počasí, a tak si všichni dopoledne pěkně užili - více viz.  fotogalerie.

Páteční včelařské posezení – květen ’17

Páteční včelařské posezení – květen ’17 Páteční včelařské posezení – květen ’17 Páteční včelařské posezení – květen ’17
První květnový pátek jsem se tentokrát sešli ve Smolných Pecích v sále, který patří obci a touto cestou chceme také moc poděkovat celému vedení obce, že nám umožnilo se tady sejít. Sál je opravdu moc pěkný, opravený, vybavený data projektorem i plátnem mimo výčep, a tak jsme zde mohli nerušeně „zabzučet“. Obsluha, pivo i kofola byla výborná. Výhodou je dostatek místa k parkování, které jsme bohatě využili, jelikož se nás i s hosty ze sousední spolku sešlo přesně 20.

Úvodní přednáška se věnovala chovu matek, především důvodům, proč matky chovat, čemu věnovat pozornost při výběru vhodného genetického materiálu a detailně bylo předneseno i jaké metody odchovů matek lze využít.

Páteční včelařské posezení – květen ’17 Páteční včelařské posezení – květen ’17 Páteční včelařské posezení – květen ’17
Potom následovala volná diskuze, kde se probíralo všechno možné. Zpestřením byla ochutnávka medů, které někteří členové přivezli ze svých výletů.  Přítel R. Grahsberger přivezl 5 originálních medů z Maďarska, a tak jsme kromě akátového medu mohli ochutnat také pohankový, který má opravdu velmi specifickou chuť, ale také kaštanový a další medy.  Bohužel nikdo z nás neumí maďarsky tak u dalších medů jsem již jen hádali, z jakých rostlin jsou. Zvláštností byl i med Jedlový, dovozený z východního Slovenska, který má také velmi zajímavou chuť a často je přirovnáván svými vlastnostmi k medu Manukovému z Nového Zélandu. Jedlový med je tmavý až mírně nazelenalý a velmi chutný. Všechny medy nám chutnali a mohli jsem tak poznat nové chutě. Závěrem předal náš zdravotník př. Viktor Hluchanyč přítomným objednané léčivo.

Posezení se povedlo a příště se těšíme na další posezení, kde …., to se zavčasu dozvíte na našich stránkách.

Zapsala 5.5.2017 Blanka Hrachovcová

 

Výlet na seminář do Nepomuku

Výlet na seminář do Nepomuku Výlet na seminář do Nepomuku Výlet na seminář do Nepomuku
V sobotu 25.3.2017 se uskutečnila včelařská akce v Nepomuku, které se účastnilo 9 členů našeho spolku. Akce se jmenovala: Jarní seminář nástavkového včelaření a probíhala v příjemné prostředí hotelu U Zeleného stromu. Program byl opravdu pestrý a na účastníky čekalo celkem 7 zajímavých přednášek doplněných chutným obědem.

V úvodní přednášce jsme se mnoho dozvěděli o tom, jak se včelařilo ve starém Egyptě a již 2460 let př. n.l. a v Antice, a vůbec o prvních dochovaných nálezech a malbách znázorňující včelaře a včely. Včelařilo se chytáním rojů do takových naležato postavených džbánů, a když chtěli med získat, museli včely usmrtil. Med na plástvích dali do měchů z kůže, plásty rozšlapali a poté přecedili. Již tenkrát se včelami kočovali, a to na lodích po Nilu. Med měl mnoho využití, především v lékařství a z 900 známých receptů byl použit ve více jak 500. Dokonce se využíval i při léčbě nemocných očí. Velmi zajímavá pozorování včel popsal ve svých dílech již Aristoteles. V Řecku byl med zdrojem výživy pro atlety před olympijskými hrami a sloužil jako protijed při předávkování opiem. Naopak med z rododendronů, využili válečníci ke zdrogování nepřítele v Pompejích, kdy údajně na toxický med zemřelo 1.200 mužů.   Vosk má v celé historii lidstva také široké uplatnění. Na voskové destičky se psalo od 14. století př.n.l. až do 19. století n.l. tedy více jak 3.000 let!  

Výlet na seminář do Nepomuku Výlet na seminář do Nepomuku Výlet na seminář do Nepomuku
V další přednášce nás ing. František Texl seznámil s metodikou nízkonástavkového včelaření v Langstrotech 3/4. Se všemi se podělil o své osobní zkušenosti, co se mu podařilo a co byla slepá ulička, co časem měnil, upravoval a zdokonaloval, tak aby mu tu vyhovovalo. Provedl nás celým svým včelařským rokem a všemi činnostmi, co a jak dělá.

Třetí přednáška se věnovala elektronikou a informační technologií ve včelařství. Dozvěděli jsme se jaké veličiny lze u včelstva sledovat, a to nejen váhu, ale také teplotu, vlhkost, vizuální kontrola a také zvukové ozvěny včel (při různých situacích-různé zvukové frekvence). Pomocí chytrého telefonu a počítače lze nashromáždit spousta zajímavých údajů, které je potřeba vyhodnotit. Přestože je vše zatím ve fázi výzkumu již existuje také prototyp, do budoucna chce tvůrce své nápady uvést na trh.

Nemohla chybět ani přednáška věnované varroáze, ve které nás ing. Holub seznámil s metodou postupného odebíráním plodu do tzv. koncentračního úlu v různých stádiích vývoje plodu, kdy lze přerušit množení kleštíka, nebo zcela vymýtit. Je to však velmi náročná metoda pro opravdu zapálené včelaře, kteří budou každý týden rozebírat včelstvo. Zajímavá byla informace, že 30% kleštíků je na včelách a 70% kleštíků je na plodu.

Výlet na seminář do Nepomuku Výlet na seminář do Nepomuku Výlet na seminář do Nepomuku
Aktuálně se 2 přednášky věnovali novele Plemenářského zákona, která je platná od 18.3.2017. A tak jako další jiné zákony v naší zemi, tak bohužel i tento zákona je paskvil. Novela je v režimu přirozené plemenitby včel neproveditelná a nevyplívají z ní žádné sankce. No, k tomu není co dodat.

V poslední přednášce jsme se dozvěděli o šlechtění včel na varroatoleranci v Nizozemí. Byli to velice zajímavé informace a výsledky výzkumu, které pokud podaří potvrdit a následně vyšlechtit varroatolerantní včelstva bude to včelaře v Evropě velmi přínosné. Výzkumníci se snaží vyšlechtit takové včelstvo, které bude mít varroa senzitivní hygienu ve svých genech. A takové včely poznají na ještě nevylíhlých včelách, že jsou napadeny roztočem varroa destruktor a takový plod sami odstraní. Vylíhnou se pouze včely zdravé, nenáchylné k virum, které s sebou roztoč přináší a současně budou schopny zamezit jeho množení v úle. První úspěšné pokusy už mají, ale ještě je to běh na dlouho trať. Tak jim přejeme, ať se jim to i kvůli nám brzy podaří.

No a co říci na závěr??  Že se nám výlet moc vydařil, všichni jsme byli spokojeni, a proto neváhejte příště jet na výlet také. Hezké jaro všem včelařům přeje Blanka Hrachovcová.

Páteční včelařské posezení – duben

Na dubnové páteční posezení jsme tentokrát vyjeli do Vysoké Pece. Účast byla opravdu veliká a sešlo se nás 20! Hospoda, posezení, parkování pro auta, vše bylo úplně v pohodě. Výhodou bylo, že jsme mohli sedět v sále a nikoho jsme nerušili a nikdo nerušil nás.  Také obsluhu musíme pochválit, která se o nás vzorně starala a pivo bylo výborné!

Po zahájení a uvítání měl krátkou přednášku př. Vlasta Zázvorka na téma nemoci a léčení včel. Věnoval se především problematice varroázy a ošetřování včelstev kyselinou mravenčí, mléčnou, šťavelovou, jejich různými koncentracemi, ale i dalšími látkami, kdy, které a jak použít. Samozřejmě vše má svá plus a svá mínus a taky pak svoje důsledky. Otázkou je používání léčiv Gabon a Varidol, kterými se povinně ošetřuje v létě a na podzim, jejich účinnost a případná rezistence roztočů. Při jejich aplikaci Varidolu je nezbytné mít včelstvo bez plodu a to buď izolací matky či vyřezáním plodu. Problém je, že roztoč varroa destructor je při ošetřování pouze ve 30 % na včelách, ale v 70 % pod na zavíčkovaném plodu! Tak naše zbavení se ho, je jako boj s větrnými mlýny. Nejdůležitější je vědět v jaké stavu včelstva jsou a pravidelně si dělat monitoring a následně reagovat na vývoj roztoče. Svou přednášku př. Vlasta Zázvorka ukončil s tím, že nejhorší ze všeho pak je, dělat nic.

Následovala volná diskuze, kde se probíralo všechno možné, zvláště o kvalitě prodávaných mezistěn, ve kterých je často více parafinu než vosku, a to včelám zrovna nevoní. Problém je, že kvalitní vosk se často ani nedá koupit. Nejvýhodnější je tady si vytavit vlastní, a z něho si udělat mezistěny dle své potřeby. V tomto ohledu se mockrát již osvědčila výrobkyně mezistěn paní Machová z Losin za Plzní. Dále se probíralo tavení ve spolkovém kotli a domlouvaly se termíny na tavení a na parafinování nástavků. K vidění byla také hotová pamětní deska k zakoupení spolkového kotle.

Schůze se také účastnil nový zájemce o členství v našem spolku pan A. Motin, který žije v ČR. Dříve včelařil v Kazachstánu a jenom to málo co o sobě řekl nás zaujalo a jsme zvědaví až mám bude povídat víc. Za zmínku jen stojí, že kočovali až k Uzbekistánu, třeba až 300 km a vozili včelstva na nákladních autech.

Posezení se povedlo a příště se těšíme na další hospodu, kde ….to se zavčasu dozvíte na našich stránkách.

Zapsala 8.4.2017 Blanka Hrachovcová

Páteční posezení březen

Páteční posezení březen

Březnové včelařské posezení jsme byli nuceni na poslední chvíli přesunout z hotelu Anna a tak jsme se sešli ve vinárně U žáby. Přestože se změna byla velmi rychlá, neočekávaně se nás sešlo 23 a obsadili jsme celou vinárnu! Původně plánovaná přednáška věnovaná využití invertu při krmení včelstev i v této věci došlo k improvizaci a zajímavou prezentaci pro nás měl ing. Karásek, který vyrábí úlové váhy více zde: (http://www.apisdigital.cz/) Ve své prezentaci nás seznámil s vývojem vah, které jsou již nyní v nerezu a mají řadu nových možných využití. Plánuje se také aplikace na systému Android. Již nyní je k dispozici dálkový přenos dat ze vzdálenějších včelnic přes GSM do PC. Popsal také grafy, na kterých může včelař sledovat snůšku a stav zásob ve včelstvech.  Zájemci si mohli váhy prohlédnout a ing. Karásek ochotně odpovídal na naše dotazy.
Páteční posezení březen Páteční posezení březen
Po přednášce byla možnost ochutnat medy dovezené ze Švédska, kde je distribuují v igelitových pytlících a jehož cena se v přepočtu pohybuje okolo 200,- Kč/kg. Na rozdíl od Norska, kde je cena okolo 700,- Kč/kg. 
 
Velmi vzácnou návštěvou byl p. Klaus Franke z Breitenbrunnu (kousek za Božím Darem), který je také vášnivý včelař a velmi aktivní člověk podílející se na mnoha aktivitách. Například se podílel na obnově kapličky s. Jana Nepomuckého na Mílově více si můžete přečíst ZDE. Byli jsme pozváni k nim na návštěvu, kde by si s námi rádi vyměnili zkušenosti především v ošetřování včelstev proti varroáze. Bylo to velmi zajímavé setkání a popovídání si.

A jelikož změna je život, rozhodli jsme se, že další příští posezení opět uděláme v jiné restauraci. V Nejdku  a okolí jich je celkem dost a  pokaždé můžeme vyzkoušet něco jiného.   Proto sledujte naše stránky, na kterých se včas dozvíte, kde se v dubnu opět sejdeme.

-MH-   

Pozvánka na Jarní seminář nástavkového včelaření v Nepomuku

Pozvánka na Jarní seminář nástavkového včelaření v Nepomuku
Opět po roce pořádá Základní organizace ČSV Nepomuk a pracovní společnost nástavkových včelařů CZ -  Jarní seminář nástavkového včelaření, který proběhne v sobotu 25. března 2017 v Nepomuku (okres Plzeň-jih), v sále hotelu U Zeleného stromu na náměstí. Program a další podobnosti k registraci si přečtěte ZDE (aktivní odkaz)

Zájemci z řad našeho spolu se mohou opět ozvat do 23.3.2017 na spolkový email a podle zájmu bude koordinovaná společná doprava. Odjezd 25.3.2017 v 06:00 hod. z Nejdku.

Pozvánka na Jarní seminář nástavkového včelaření v Nepomuku

Základní organizace ČSV Nepomuk a Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ pořádají

Jarní seminář nástavkového včelaření,

který proběhne v sobotu 25. března 2017 v Nepomuku (okres Plzeň-jih), v sále hotelu U Zeleného stromu na náměstí.

Program:

8:00 Prezence účastníků

9:00 Petr Texl, Jan Turč

Zahájení, aktuální situace ve včelařství v ČR

9:30 Marie Šotolová

Včelaření ve starém Egyptě a v antice

10:30 František Texl

Vedení včelstev v nízkonástavkových úlech

12:00–13:30 Polední přestávka a mikroskopování nosematózy

13:30 Pavel Mach

Elektronika a informační technologie ve včelařství

14:30 Pavel Holub

Jak na varroózu aneb lidské piškvorky

15:30 Viktor Švantner

Novela Plemenářského zákona pohledem právníka

16:15 Jiří Přeslička

Novela Plemenářského zákona pohledem včelaře

17:00 Krátké přihlášené příspěvky, diskuze a ukončení semináře
 

Akce je otevřená široké včelařské veřejnosti. Očekáváme velký zájem včelařů, proto je vhodné se předem přihlásit. Vstupné při registraci předem činí 100,- Kč, bez registrace 150,- Kč. O případné další informace si můžete napsat na adresu vcelari.nepomuk@email.cz.

Můžete přinést vzorky mrtvých včel (cca 20 ks) na vyšetření nosematózy. V prostoru hotelu je možné vystavovat dovezené pomůcky a zařízení.

V restauraci hotelu je zajištěno stravování. Lze objednat i ubytování z pátku na sobotu i ze soboty na neděli. Ubytování přihlašujte individuálně na webových stránkách hotelu. Nepomuk leží na silnici Plzeň – Písek a železniční trati Plzeň – Č.Budějovice.

Srdečně zvou pořadatelé

 

Přihlášku vyplnit ZDE: http://www.psnv.cz/index.php?option=com_kurzy&task=nepomuk

Informace ze zimní včelařské konferenci v Plzni

Informace ze zimní včelařské konferenci v Plzni Informace ze zimní včelařské konferenci v Plzni Informace ze zimní včelařské konferenci v Plzni Informace ze zimní včelařské konferenci v Plzni
Přes velmi mrazivé lednové počasí vyrazilo 10 našich členů v sobotu brzy ráno dne 21. ledna 2017 do Plzně. Důvodem byla zimní včelařské konference s podtitulem „Včelí vosk – nedoceněný včelí produkt“, na které se také připomnělo 160. výročí první voskové mezistěny v Čechách.  Pátráním v archivech bylo zjištěno, že první voskovou mezistěnu na světe vyrobil na svém lisu farář František Vogel z Obecnic (okr. Příbram) již v roce 1857.

            Konference se konala ve velkém sále hotelu Slovan a účast byla opravdu hojná. Celkem se registrovalo a konference se zúčastnilo přes 260 včelařů a přátel včel. Program byl také velmi zajímavý. První přednášky se ujala pí. Hřebenářová, která byla hlavním iniciátorem a současně badatelkou, které se podařilo k Fr. Voglovi dohledat mnoho zajímavých informací. Posluchače seznámila s vývojem forem a lisů, kdy se včelaři nejdříve snažili vyrábět uměle celé souše až následně přešli na mezistěny. Překvapující byla také cena, za kterou se v té době první lisy a formy na mezistěny prodávaly. Často se jednalo o velmi vysoké částky, za které bylo možno pořídil i několika kusům dobytka. V další přednášce se J. Hrdlička věnoval složení včelího vosku a mezistěn, kontaminaci rezidui léčiv a jejich vlivu na vývoj včelího plodu. Téma světového obchodu se včelím voskem si připravil B. Gruna, škoda jen, že o světových problémech jsme se toho moc nedozvěděli, jelikož se zaměřil především na ataky na Včelpo a kritizování výrobků z Číny či Polska. Zahraničním účastníkem byl vědec Dr. Ulrich Ernst z Belgie, který poodhalil téma „Policejního dohledu“ dělnic v úle při výchově plodu. Hmyzí endokrinologii a významu hormonů ve včelstvu se věnoval Dr. P. Jedlička z Ústavu organické chemie a biochemie, který tím uzavřel dopolední blok.

            Odpolední část otevřel Dr. J. Nevoral z Biomedicínského centra a Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty UK v Plzni svou přednáškou o Endokrinních disruptorech a jejich vlivu na reprodukční zdraví včel i člověka. I přes celkovou velkou odbornost těchto přednášek, byla i tato témata velmi zajímavá a ukázala zajímavé pohledy a souvislosti v životě včel, životním prostředí a na kontaminaci včelích produktů především pesticidy. Již více praktickou přednášku měl I. Černý, který se podělil o své zkušenosti se včelařením na volné stavbě, zhodnotil výhody a nevýhody tohoto alternativního způsobu včelaření. Výhody uzavřeného koloběhu vosku ve včelaření přednesl Dr. Klíma a zkušenosti s plastovými mezistěnami a rámky odpřednášel za nemocného L. Matelu opět I. Černý. V závěru vystoupil Dr. Kamler s krátkou prezentací o kvalitách vosku používaném na výrobu mezistěn v zahraničí, kdy byly v několika posledních letech zjištěny mezistěny obsahujíc až 94 % parafínu!!!  Přestože množství takto výrazně pančovaných mezistěn klesá, přesto to pro některé obchodníky a výrobce je velmi lákavá možnost, jak rychle uspokojit poptávku po nedostatkovém vosku. Také on doporučil používat k výrobě mezistěn především svůj vlastní vosk a ten efektivně těžit.

            Kromě přednášek zde mohli zájemci diskutovat s p. Mečiarem  ze Slovenska, který zde měl stánek se silikonovými formami na výrobu svíček, dále s A. Machovou, která vyrábí v nedaleké Losiné velmi kvalitní mezistěny. Vystaveno zde bylo i několik historických forem a lisů na výrobu mezistěn zapůjčených od některých včelařů a z Národního zemědělského muzea v Kačině. Velmi zajímavé byly také vystavené unikátní fotografie včel z elektronového mikroskopu od F. Weydy.

            V závěru jsem se všichni shodli, že se organizátorům konference velmi povedla, tímto jím také děkujeme za pozvání a přejeme hodně elánu a nadšení do dalších akcí.

Informace ze zimní včelařské konferenci v Plzni Informace ze zimní včelařské konferenci v Plzni Informace ze zimní včelařské konferenci v Plzni

-MH-        

Páteční včelařské posezení – leden

První letošní páteční posezení proběhlo 6.1.2017 opět v salonku penzionu Anna. Přestože udeřili pořádné mrazy, nakonec se nás opět sešlo dost a mráz nikomu nevadil. Na pozvání dorazil dokonce i včelař ze Šindelové, kde je jsou mrazy přeci jen ještě o něco silnější než v Nejdku. Proto se hned někteří zahřívali horkým čajem s medem, jiní zůstali u tradičního piva a atmosféra i nálada hned byla plná „sluníčka“.

            Krátkou přednášku si tentokrát připravil V. Zázvorka na téma „Alternativní ošetřování včelstev proti varroáze“, ve které se věnoval také hlavnímu problémům, které s sebou varoáza přináší a tím jsou viry. Některé z virů jsou již celkem dobře popsány a je jasné, že zásadně ovlivňují zdravotní stav včelstva. Viry jsou pravděpodobně také příčinou, že někteří včelaři našli již na podzim své úly plné zásob, ale bez včel. Bohužel proti virům se zatím nedá účinně bojovat, a tak veškeré snahy musí včelaři směřovat na příčinu -  a to na roztoče Varroa destructor. Dále se zaměřil na možnosti a zkušenosti s ošetřováním včelstev kyselinou mravenčí, šťavelovou a mléčnou v průběhu roku. Představil také některé postupy v ošetřování včelstev, např. vyřezávání plodu, které pomáhají včelstvům se roztočů zbavit. Jedna z velmi důležitých věcí je, že o množství roztočů v podletí se rozhoduje již do 15.7. Po tomto datu je často rozhodnuto, nebo se jen hraje vabank.

Velmi zajímavou a pěknou přednášku doplnil i fotografiemi z návštěvy u německých včelařů ve Šluknovském výběžku. Poté se již rozběhla velmi zajímavá a plodná diskuze, kde se každý podělil o své poznatky a zkušenosti s varoázou.

Zajímavou informaci o nové aplikaci k vedení úlového deníku v elektronické podobě pod platformou androidu přinesl ukázat J. Bernášek. Jedná se o aplikaci „Včelař“ kterou si zájemci mohou stáhnout v Google play, nebo ZDE

Lednové posezení bylo opět velmi příjemné a všichni se již těšíme na únorové

-MH-