Pro členy

Pro členy: Jsme také ve spolku MÁJA

ZO ČSV Nejdek se stalo přidruženým kolektivním členem Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA. Každý člen v následujících dnech obdrží individuální přístupové údaje do členské části webu spolku MÁJA.

Více ZDE:

Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2018

Karlovarský kraj na základě usnesení Rady Karlovarského kraje číslo RK 1587/12/17 ze dne 20. 12. 2017, zveřejnil dne 22.12.2017 na svých stránkách  pravidla pro poskytnutí dotace za účelem podpory včelařství, stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zlepšením opylovací služby rostlin na území Karlovarského kraje.
V rámci uvedené dotace, bude pro včelaře rozděleno 1,4 milionu korun. Zásadní změnou letos je, že žádosti lze podat pouze elektronicky a to v období od 1.2.2018 od 10:00 hod. do 28.2.2018 do 17:00 hod. Přístup na stránky bude zprovozněn až 15.1.2018. Zájemci mohou získat až 80% uznaných nákladu do max. výše 14.000,- Kč. Dotace se poskytuje na:

nákup max. 5 ks nových nástavkových úlů, (nástavkovým úlem se pro účely těchto pravidel rozumí zařízení pro chov včel skládající se z varroadna, nástavků, víka, krmítka a mateří mřížky. Cena nástavkového úlu bude příslušným odborem uznána maximálně do výše 3.500 Kč včetně DPH.)
nákup max. 5 ks včelstev nebo oddělků z registrovaných nebo šlechtitelských chovů,
nákup max. 15 kg voskových mezistěn nebo max. 180 ks plastových mezistěn,
nákup rámků nebo přířezů k výrobě rámků (plastové i dřevěné).

Karlovarský kraj je jedním z nejštědřejších krajů, kteří včelařství a včelaře takto již roky podporují. V případě jakýchkoliv dotazů či pomoci při podání žádosti, popř. následného vyúčtování se můžete obrátit na vedení našeho spolku.

Nabídka dárků pro včelaře

Nejen s přicházejícím vánočním časem je tady speciální nabídka dárků pro včelaře

 

Nabídka dárků pro včelaře

 

Odznak  velikost 18x17 mm, cena 69,- Kč

 

Nabídka dárků pro včelaře

 

Kravatová spona -  cena 159,- Kč včetně dárkové krabičky

 

 

Nabídka dárků pro včelaře

 

Kožený opasek do 115 cm, cena 690,- Kč

Kožený opasek do 125 cm, cena 750,- Kč

 

Také další zajímavé a originální dárky, odznaky, opasky také pro rybáře, myslivce či hasiče a policisty si můžete objednat ZDE

Podzimní ošetření včelstev proti varroáze - 2016

Na základě rozhodnutí výboru ZO Nejdek byly letos stanoveny termíny podzimní ošetřování včelstev takto:

1.    Ošetření – fumigace                        -      29.-30.10.2016
2.    Ošetření – fumigace nebo aerosol  -      12.–13.11.2016
3.    Ošetření – aerosol                            -      26.-27.11.2016

       Vyčištění podložek                           -      10.-11.12.2016

       Odběr měli                                        -      10.-11.1.2017

       Odevzdání vzorků                            -      20.1.– 5.2.2017

Žádáme všechny členy o dodržení stanovených termínů a poskytnutí maximální součinnosti komisi. Bez přítomnosti majitele včelstev nebude ošetření ze strany komise provedeno. Za léčení a zdravotní stav včelstev je odpovědný pouze včelař, nikoli ZO. Ta pouze zajišťuje léčiva, technickou pomoc (kompresor a vyvíječ) a především koordinaci ošetřování. Provedení ošetření ve stejnou dobu na všech stanovištích zvyšuje jeho účinnost.

Ti z Vás, kdo sleduje průběžně spad roztočů, zvláště po letní aplikaci kyseliny mravenčí ví, jak na tom jeho včely jsou. Letošní rok není a nebude bezproblémový.

Každý včelař bude mít v horním nástavku vyjmutý min. 1 rámek, aby bylo možné fumigaci provést. Dále si každý včelař sám zajistí uzavření oček a česen, jakož i jejich následné otevření cca po 30 minutách. Tyto úkony NEPROVÁDÍ KOMISE!

V týdnu před plánovaným ošetřením bude každý včelař kontaktován emailem nebo telefonicky důvěrníkem pro danou oblast k potvrzení termínu a účasti. Kontakty na jednotlivé komise jste obdrželi na výroční členské schůzi a jsou také uvedeny na našich stránkách v sekci „Pro členy“ .

Věřím, že podzimní ošetření proběhne jako vždy bez problémů. Všem předem děkuji za vstřícnost a především chci jménem všech členů ZO Nejdek poděkovat důvěrníkům a členům komisí za jejich práci a ochotu pomoci ostatním, a tím přispět ke zdraví našich včeliček.

-MH-

Nabídka etiket na med

Nabídka etiket na med

Pro zájemce, kteří chtějí mít vlastní etikety je zde nabídka  firmy Vánoční přání s.r.o. na stránkách www.etiketynamed.cz Široká nabídku etiket pro včelaře různých velikostí a tvarů.

Firma nabízí úpravy názvu medu, váhy, Vaše jméno a kontaktu zcela zdarma.

Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje

V Karlovarském kraji již od roku 1990 docházelo k neustálému poklesu počtu včelařů a tím i počtu včelstev. Většina nových včelařů je z řad včelařských rodin, což má i negativní důsledek - předávání starých a z hlediska chovatelského a léčebného nevhodných úlů. Když k tomu přidáme nepříznivou nákazovou situaci způsobenou roztočem Varroa destructor, bylo na místě tento trend zastavit dříve, než by došlo ke krizovému stavu. Na základě těchto skutečností se Karlovarský kraj v roce 2009 připojil ke krajům, které se zaměřily na podporu včelařství.

Karlovarský kraj poskytuje dotace na podporu včelařství na základě pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování finančních příspěvků na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru životního prostředí a zemědělství, která jsou každoročně schvalována Radou Karlovarského kraje.

Cílem těchto příspěvků je zejména podpořit zájem nových včelařů poskytnutím finančního příspěvku na nákup moderního základního vybavení. U stávajících evidovaných včelařů pak poskytnutí podpory na rozšíření stávajícího počtu včelstev a výměnu starých úlů.

Přehled výše poskytnutých dotací na podporu včelařství v letech 2009 – 2014

rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

částka

   1 444 220 Kč

   1 608 237 Kč

   1 335 614 Kč

   1 511 309 Kč

   1 154 646 Kč

   1 302 845 Kč

   1 674 938 Kč

            Nejen jménem nejdeckých včelařů chceme na tomto místě poděkovat všem představitelům Karlovarského kraje, kteří  nás dlouhodobě a systematicky podporují. Velmi si této podpory vážíme a budeme velmi rádi, pokud nám i v dalších letech  zůstanou nakloněni.  

Nabídka parafinování nástavků pro členy spolku

Pro zájemce z řad naše spolku nabízíme možnost impregnace nebo dezinfekce nástavků parafinem. Tímto způsobem lze ošetřit pouze nezateplené dřevěné nástavky a dřevěná dna. Cena za parafinování nástavku je 20,-Kč/ks. Zájemci se mohu ozvat na spolkový email do 1.4.2016 a nejpozději v den akce si dovezou nástavky, které chtějí ošetřit. Samotná akce proběhne pouze za příznivého počasí, pravděpodobně v sobotu dne  2.4.2016 od 09:00 hod. u př. Hrachovce na Suché. V případě nepříznivých povětrnostní podmínek bude akce posunuta na jiný vhodný termín.

Vítáni jsou i zájemci, kteří se chtějí na tento způsob ošetřování podívat.

Postup odběru měli 2015

STRUČNÝ POSTUP odběru vzorků

zimní měli na varroázu

 

 1. OČISTI PODLOŽKY - Po posledním ošetření je potřeba počkat minimálně týden (10 dní) a pak je nutné vyčistit podložky a na dno úlu je zase vrátit.
   
 2. SBÍREJ MĚL CELÝ MĚSÍC  -  Měl padá na dno a na podložky minimálně měsíc. Podložky musí pokrývat celé dno.
   
 3. VZOREK Z KAŽDÉHO STANOVIŠTĚ - Měl odebíráme na každém stanovišti zvlášť! Z měli ze všech včelstev na tom konkrétním stanovišti (nejenom z některých) vytvoříme jeden směsný vzorek. Mrtvolky se v tomto případě nevyšetřují, proto je třeba z měli mrtvé včely odstranit. Při větším množství včel v měli je nejvhodnější všechnu měl z podložky přesypat přes mateří mřížku nebo pletivo s oky 3×3 až 4×4 mm, aby propadli roztoči - NIKOLI PŘES SÍTO!
   
 4. USUŠIT PŘI POKOJOVÉ TEPLOTĚ -  Měl nechte vysušit nejlépe na novinách při běžné pokojové teplotě. Nesušte měl na topení. Jinak se vosk ohřeje a slepí, vytvoří hrudky, ze kterých nelze zjistit skutečný počet roztočů.
   
 5. ZABALIT A OZNAČIT- Suchou měl sesypte do suchého a čistého kelímku, nejlépe od jogurtu, uzavřené prodyšnou tkaninou (plátno, papírový kapesníček), která je fixována gumičkou. Naprosto nevhodné jsou řídké tkaniny, jako záclony. Obal označte, jménem chovatele, názvem stanoviště a počtem včelstev. Číslo vzorku doplní zdravotník a to musí odpovídat číslu na seznamech.
   
 6. ODEVZDÁNÍ VZORKů - Vzorky se odevzdávají ve stanovením termínu zdravotníkovi ZO - př. Viktor Hluchanič, Nejdek, náměstí Karla IV 158/8, mobil: 776 727 608. Na adrese bude schránka pro vhození vzorku kdykoli.
   
 7. LZE POŽÁDAT O VYŠETŘENÍ MORU VČELÍHO PLODU – zájemci si mohou z téhož vzorku nechat vyšetřit měl i na původce moru včelího plodu. Toto vyšetření je placené přímo včelařem – 450,-Kč.
   

      Povinnost odevzdat vzorky k vyšetření platí i pro včelaře, kteří v ČSV organizováni nejsou.

                                                                                 

INFORMACE K PODZIMNÍMU OŠETŘOVÁNI VČEL

Na základě rozhodnutí výboru ZO Nejdek proběhne podzimní ošetřování včelstev v následujících termínech:

1.    Ošetření – fumigace -    17.-18.10.2015
2.    Ošetření – aerosol  -      31.10.–1.11.2015
3.    Ošetření – aerosol  -      14.-15.11.2015
      Vyčištění podložek  -      28.-29.11.2015
      Odběr měli          -          29.-30.12.2015
      Odevzdání vzorků    -    15.1.– 5.2.2016

Žádáme všechny členy o dodržení stanovených termínů a poskytnutí maximální součinnosti komisi. Bez přítomnosti majitele včelstev nebude ošetření ze strany komise provedeno, a neošetřená včelstva budou oznámena na Státní veterinární správu. Za léčení a zdravotní stav včelstev je odpovědný pouze včelař, nikoli ZO. Ta pouze zajišťuje léčiva, technickou pomoc (kompresor a vyvíječ) a především koordinaci ošetřování. Provedení ošetření ve stejnou dobu na všech stanovištích zvyšuje jejich účinnost.    

Každý včelař bude mít v horním nástavku vyjmutý min. 1 rámek, aby bylo možné fumigaci provést! Dále si každý včelař sám zajistí uzavření oček a česen, jakož i jejich následné otevření cca po 30 minutách. Tyto úkony NEPROVÁDÍ KOMISE!

V týdnu před plánovaným ošetřením bude každý včelař kontaktován emailem nebo telefonicky důvěrníkem k potvrzení termínu a účasti.

Věřím, že podzimní ošetření proběhne jako vždy bez problémů. Všem předem děkuji za vstřícnost a především chci jménem všech členů ZO Nejdek poděkovat důvěrníkům a členům komisí za jejich práci a ochotu pomoci ostatním, a tím přispět ke zdraví našich včeliček.

Mgr. Miroslav Hrachovec

jednatel ZO Nejdek

 

Nákup nového kompresoru

Na základě rozhodnutí členské schůze ZO Nejdek byl počátkem dubna 2015 objednán ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole druhý benzinový kompresor pro pohon aerosolového vyvíječe k podzimnímu ošetření včelstev proti varroáze. V polovině srpna byl kompresor dodán a současně byla podána u ČSV o.s. žádost o  dotaci. Plná cena tohoto kompresoru je 25.750,- Kč, což je velký výdaj pro naší pokladnu a tak věříme, že alespoň polovinu pokryje poskytnutá dotace. Současně se tímto krokem výrazně zlepší situace v rámci ošetřování včelstev, kdy budou moci současně pracovat 2 skupiny, a popř. při poruše jednoho kompresoru nebude ošetřování paralyzováno. Výbor děkuje všem členům, kteří mimořádným příspěvkem přispěli na jeho nákup a věříme, že oba kompresory nám budou dlouho a dobře sloužit.

Nákup nového kompresoru Nákup nového kompresoru Nákup nového kompresoru Nákup nového kompresoru

Mgr. Miroslav Hrachovec

jednatel ZO Nejdek

Zápisy z členské schůze, usnesení, výsledky vyšetření