rok 2020

Stručná informace z výroční členské schůze 2020


 

V sobotu dne 8. 2. 2020 se konala v nejdecké kinokavárně Výroční členská schůze ČSV ZO Nejdek, kterou jsme spojili s odevzdání vzorků zimní měli  k vyšetření na varroázu. Tato forma a termín počátkem února se nám již osvědčil v loňském roce, kdy v jednom termínu většina členů současně vzorky odevzdá. Tím je ulehčena práce především zdravotníkovi, který musí vše následně zpracovat v CIS a vzorky odevzdat na KVS. Včelaři si také mohou objednat léčiva na následující sezónu a společnou objednávku musí zdravotník také administrativně zpracovat přes CIS.

Schůzi oficiálně zahájil předseda Roman Geisler, který přivítal nejen všechny členy spolku, ale také  vzácného hosta - starostku Nejdku paní Ludmilu Vocelkovou, která v krátkém vystoupení poděkovala za pozvání, ocenila práci včelařů i spolku a představila v několika větách plány města do budoucnosti. Následně předseda seznámil členy s programem výroční členské schůze.  Následovaly zprávy o činnosti spolku, o jeho hospodaření, o zdravotním stavu včelstev a zpráva kontrolní komise. Byli představeni také noví členové, kteří byli přijati v průběhu roku 2019. Zájem včelařit má 5 nových členů a věříme, že je bude včelaření opravdu bavit a aktivně se zapojí do další činnosti našeho spolku. Bohužel na druhé straně nás ať již dobrovolně či natrvalo opustili 4 členové. Uplynulý rok byl o něco lepší z pohledu výnosu medu než rok 2018, přesto ho nelze považovat za zvlášť vydařený. Opět se na některých místech vyskytla medovice a někteří včelaři přišli koncem sezóny také o část svých včelstev. Příčin může být více, ale pravděpodobně to zapříčinily viry spojené s roztočem Varroa.

Vzhledem k tomu že letošní výroční schůze byla také volební, končící výbor zhodnotil svou práci za uplynulých 5 let a připomněl řadu zásadních momentů, které spolek musel v tomto řešit. Ať již se jednalo o změnu registrace z občanského sdružení na spolek, či práce v systému CIS, zavedení platby členských příspěvků a výplaty dotací přes účet, až po změny v organizaci ošetřování včelstev a účasti na řadě vlastních či jiných včelařských akcí. Následovala řada bodů, které bylo třeba se členy projednat a odhlasovat, zejména volba nového výboru, důvěrníků a zástupců na okresní konferenci. Někteří členové výboru se již nechtěli v následujícím období na vedení spolku spolupodílet a tak byli osloveni noví členové, kteří tuto výzvu přijali. Věříme, že nejen v tomto roce, ale po celé funkční období se nám bude dařit, posuneme některé věci kupředu a ku prospěchu všech členů. I nadále si budou členové vzájemně pomáhat a informovat se o nových poznatcích v oboru. K tomu nám velmi dobře slouží jak internetové stránky, tak pravidelná páteční posezení.

Jménem výboru přeji všem členům spolu a jejich včelkám pevné zdraví a hodně štěstí.

Za výbor ZO Nejdek Mgr. Miroslav Hrachovec

 

Jaký byl včelařský bál ve Velichově

V soboru 25.1.2020 jsme přijali pozvání na včlelařský bál v hospoedě "U lípy" ve Velichově za obcí Kyselka. Z Nejdku vyrazilo několik včelařů společně se svými manželkami. Bál slavnostně zahájil v pěkně vyzdobeném sále př. Bitman. K tanci a polechu hrál 

"Luboš Víšek band“.

Jaký byl včelařský bál ve Velichově Jaký byl včelařský bál ve Velichově

Mezi hudebním programem jsme předali př. Jozefu Šefčíkovi sošku svatého Ambrože za jeho dlouholetou činnost pro včelaře, a byl tím velice potěšen a překvapen. Také se nám líbil způsob provedení tomboly, do které jsme přispěli několika cenami. V tombole bylo velké množství různých cen, hlavně včelařské, např. úly, rojáky, přířezy na rámky, med, medovina a mnoho dalších.

Jaký byl včelařský bál ve Velichově      Jaký byl včelařský bál ve Velichově

Celý večer panovala dobrá nálada s hudbou i tancem a všichni byli spokojeni. Včelaři z Velichova chtějí i příští rok včelařský bál zopakovat, tak již nyní se těšímě a jsou vítání i další včelaři.

S pozdravem Petr Hrachovec.