rok 2020

Zpráva o činnosti včelařské pohotovosti ZO Nejdek za rok 2020

V letošním roce se náš spolek rozhodl, že vyjde vstříc občanům, kteří často mají obavy z usazených rojů na svých zahradách a zřídí v sezóně včelařskou pohotovost, která bude roje odchytávat. Do její činnost se zapojilo průběžně 6 členů, kteří se v odchytu střídali. Zde přinášíme krátké vyhodnocení její činnost.        

Sezona rojů začala v sezoně 2020 oproti předchozím rokům nečekaně brzy. První roj byl odchycen již 9.května v Citicích. Hlášených rojů bylo v průběhu léta na infolinku včelařské pohotovosti celkem 24, ale ne všechna volání se po příjezdu na místo podařilo korunovat odchytem včelího roje. Ve třech případech již roj na místě nebyl. Rádius výjezdů včelařské pohotovosti rovněž předčil původní očekávání, roje se na základě volání odchytávaly nejen na Nejdecku, pro který byla včelařská pohotovost primárně zřízena, ale na území celého Karlovarského kraje. Za včelími roji se vyjíždělo i na Chebsko, do Mariánských lázní, do okolí Sokolova, Horního Slavkova, a dokonce i na Boží Dar. Nejvíce hlášení rojů proběhlo z operačního centra KK, z linky 112 a dále pak z jednotlivých služeben městské policie. Jednotlivý občané volali v nejmenším počtu případů. Největší odchytávané roje byly ty první ze začátku května, velikost rojů a intenzita hlášení se pak postupně snižovala. Poslední roj byl hlášen právě z Božího Daru až na začátku srpna. Výskyt roje na tomto místě v nadmořské výšce 1000 m je sám o sobě kuriozitou a bylo by zajímavé zjistit, jestli se jednalo o roj ze včelstva trvale žijícího na božím daru, nebo sem roj přiletěl odjinud.

Pro zajímavost uvádím níže několik NEJ a Kuriozit.

  1. Nejvýše usazený roj se odchytával na Suché a to ve výšce 12 m
  2. Nejníže usazený roj byl v zahrádkách u Chodova, kde se hrnkoval z trávy
  3. Nejdéle se odchytával roj v Mar. Lázních, který se usadil do zkrouceného dřeva pnoucí růže a odchycení roje trvalo přes hodinu, díky tomu, že se včelky vymetaly husím brkem do hrnečku z mezer a škvír v pokrouceném dřevě.
  4. Raritou je roj na Božím Daru v nadmořské výšce 1000 metrů usazený za komínem domu.
  5. Zajímavý byl i odchyt roje v Sokolově na náměstí, za asistence hasičů a městské policie.
  6. Kuriozní je i usazení dvou rojů na téže větvi stromu na Chebsku s týdenním odstupem.

 

Tomáš Hladký

 

Zpráva o činnosti včelařské pohotovosti ZO Nejdek za rok 2020

Zpráva o činnosti včelařské pohotovosti ZO Nejdek za rok 2020

Včelařský výlet

V sobotu 25. Července se skupina členů naší ZO zúčastnila výletu organizovaného ZO ČSV Loket. Společně se včelaři z Lokte, Sokolova, Kynšperku a Bečova jsme navštívili areál Spolku pro rozvoj včelařství Mája v Kožlanech. Nejdříve jsme absolvovali prohlídku včelína s RNDr Václavem Švamberkem, při které nás informoval o některých nově pořízených zařízeních (např. ometač včel, pylochyt) a dále o včelařských postupech, které používá (např. krmení plastovými sáčky). Následovala prohlídka arboreta, které spolek Mája vytváří se zaměřením na nektarodárné a pylodárné rostliny. Paní Radka Ingrová nám při prohlídce podala obsáhlé informace o samotných rostlinách i jejich pěstování. Po přestávce na občerstvení (někteří ochutnali zdejší výbornou medovou zmrzlinu), jsme vyslechli přednášku RNDr Václava Švamberka o včelí pastvě. Věnoval se v ní ekologickým aspektům vývoje zemědělské krajiny, ve které pastvy pro včely ubývá a to nejen kvůli intenzivnímu využívání krajiny k rostlinné výrobě, ale také kvůli intenzivnímu lesnímu hospodářství. Zmínil také nadužívání pesticidů a dalších chemikálií, které kromě toho, že jsou nebezpečné pro samotné včely, také kontaminují všechny včelí produkty. Dr Švamberk prezentoval svoji metodu sledování průběhu snůšky s využitím sledování váhy úlů a teploty v úlech. Výsledky těchto měření spolu se sledováním doby květu různých rostlin dávají poměrně přesnou představu o složení a množství včelí pastvy. Po cestě domů jsme se zastavili na pozdní oběd v Zámeckém pivovaru

Chyši a prohlédli zámecký park. Celý den proběhl v družné atmosféře a podle slov organizátorů to rozhodně nebyl poslední společný výlet .