rok 2016

Jaký byl letošní krušnohorský vánoční jarmark….

Jaký byl letošní krušnohorský vánoční jarmark….  Jaký byl letošní krušnohorský vánoční jarmark….  Jaký byl letošní krušnohorský vánoční jarmark….  Jaký byl letošní krušnohorský vánoční jarmark….  

V sobotu 10.12.2016 se v Nejdku na náměstí Karla IV. konal tradiční již 18. Krušnohorský vánoční jarmark, kterého se také aktivně účastnil také náš spolek. Měli jsme zde hezky vyzdobený stánek s naším logem ve kterém naši členové př. Hluchanič  a př. Hrachovec nabízeli včelí produkty. Návštěvníci jarmarku si zde mohli koupit různé medy, medové medvídky, svíčky z vosku, medová lízátka a medové bonbony (ty byly dokonce 3 x vyprodány), dále zde byl v nabídce pyl, propolisová tinktura a výborná propolisová mastička. Na ochutnávku bylo pro každého zájemce zdarma nová domácí medovina. Letos se opravdu povedlo také počasí, kdy již od rána svítilo sluníčko a díky tomu byla na jarmarku opravdu veliká účast spoluobčanů nejen z Nejdku, ale i širokého okolí. Město Nejdek připravilo i bohatý doprovodný program na celý den. Tímto chceme městu Nejdek moc poděkovat za organizaci celého Jarmarku. Ve stánku pomáhal malý budoucí včelař př. Hluchanič junior, který zde vydržel celý den a proto ho velice chválíme. Celá akce se opravdu moc povedla a všem se to moc líbila. Děkujeme těm, co se přišli na Jarmark podívat a všem přejeme hezké vánoce.

Napsala: Blanka Hrachovcová

Páteční včelařské posezení – vánoční besídka

Páteční včelařské posezení – vánoční besídka

Prosincové včelařské posezení jsme pojali jako vánoční besídku. Již před šestou hodinou se začali scházet první včelaři i se svými manželkami a pomalu se začal plnit velký sál v hotelu Anna, který jsme si pro tento účel rezervovali. Úvodního slova se ujal předseda našeho spolku, který všechny přivítal a poděkoval za celoroční činnost a popřál příjemnou zábavu. Společně se svojí paní připravili pro členy i malé občerstvení – velmi chutné chlebíčky a pro všechny i malý dáreček ve formě krásného a praktického hrníčku s Ježíškem. Následovalo krátké promítání fotografií a videí z proběhlých akcí, především z parafinování nástavků a tavení vosku v novém spolkovém kotli. Poté se již rozběhla volná zábava a diskutovalo se o všem možném. Sešlo se zde také cca 10 vzorků různých medů, nejen z naší produkce, ale také z různých koutů ČR a některé i ze zahraničí. Nikdo si nenechal utéci příležitost ochutnat med kmínový, pohankový, levandulový, ale také zhodnotit pestrost chutí medů našeho kraje. Jako host přijel i př. Josef Imrich ze Šindelové, který přivezl nejen med, ale také vlastní medovinu. Další vzorek medoviny nabídl k ochutnání také př. Hrachovec. Účast byla nyní opravdu velká a všichni se dobře bavili až do pozdních hodin, což dokládají i ZDE uveřejněné fotografie.

-MH-   

První tavení vosku ve spolkovém kotli

První tavení vosku ve spolkovém kotli
Přestože dne 28.10.2016 byl státní svátek, tak možná i právě proto jsme se rozhodli při této příležitosti slavnostně uvést do provozu náš spolkový kotel na vyváření souší. Kotel jsme nejdříve naplnili 150 litry vody, do odstředivky se vešlo dalších 15 litrů a v 6:45 hod. jsme v kotli zatopili. Díky velkému topeništi a šamotové vyzdívce se již za hodinu voda začala vařit. Jelikož oficiální začátek a pozvánka pro zájemce byla až na 9:00 hodin, teplotu vody jsme již jen udržovali.

V 9:05 hod. došlo k oficiálnímu prvním ponoření souší do kotle, kterého se ujal náš předseda Roma Geisler. Pak už vše jelo jako po „vosku“. Postupně se na zprovoznění přišla podívat téměř 1/3 našich členů, a každý se alespoň trochu zapojil do práce. Za 3 hodiny se podařilo vytavit přes 250 starých souší s naplnilo se 5 kbelíků voskem. Samotné tavení šlo velmi dobře, ale voda se musel udržovat stále vroucí. Také plnění odstředivky díky cedníkům šlo velmi pěkně. Odstředěné košilky byly téměř suché a krásně se rozpadaly. Zbylo v nich jen minimum vosku. Vyvařené rámky hned ještě teplé další skupinka dočišťovala a po drobných opravách jsou připraveny k zatavení nových mezistěn.

Po vychladnutí byla voda z kotel vypuštěna a kotel řádně vydezinfikován roztokem Sava a v teplé vodě rozpuštěného hydroxidu sodného. Následný úklid trval další hodinu.          

Druhý den po vychladnutí koláčů vosku jsme zjistili, že se podařilo vytavit 27 kg velmi pěkného a téměř čistého vosku.

Tato premiéra sloužila také k ověření si možností kotle, časové a finanční náročnosti tavení a k následnému nastavení pravidel jeho využívání. Tyto pravidla budou k dispozici v sekci „Pro členy“, kteří budou chtít si svoje souše vyvařit. Vosk je další z významných včelích produktů, kterého by si již vzhledem k jeho stále stoupající ceně všichni včelaři měli vážit zvláště v době, když výkupní cena již atakuje hranici 200,- Kč za kg a nenechat ho „sežrat“ zavíječem.

Následující dny využili někteří další členové možnosti tavení souší, kdy se podařilo vytavit dalších 55 kg vosku! Z vytěženého vosku si zájemci nechají vyrobit velmi kvalitní mezistěny u pí. Mgr. Machové v Losiné u Plzně http://www.vyrobamezisten.cz/

Každý, kdo tavení viděl na vlastní oči, nebo následně na listopadovém posezení u Anny musí souhlasit, že koupě spolkového kotle byla správným rozhodnutím. Kromě toho panovala při každém tavení velmi dobrá nálada a všichni si nejen slavnostní den krásně užili.

Fotografie z prvního tavení si můžete prohlédnout ZDE.​

-MH-

 

Páteční včelařské posezení – listopad

Listopadové včelařské posezení proběhlo tentokrát za skromnější účasti, než setkání v říjnu, o to zajímavější byla však přednáška i následná debata. K činnosti včelaře v listopadu toho kromě léčení, očekávání dotace a studia odborné literatury nelze mnoho říci, proto bylo hlavní téma věnováno dezinfekci ve včelaření. Všem nám záleží na zdraví našich včel, bohužel někteří ze včelařů se tak nechovají. To dokládá i nepořádek ve včelíně či na včelnici. Každý živý tvor potřebuje přiměřené čisté a zdravé prostředí, aby sám byl zdravý a nebyl zdrojem nemocí pro ostatní. Nejen u včelařů, ale i u dalších chovatelů ostatních zvířat se najdou tací, kteří se o svá zvířata řádně nestarají a často je to na hraně týrání. Případy týrání koní, skotu, psů či koček relativně často nám přinášení různá média. U včel to bohužel není tak viditelné, ale právě zanedbání dezinfekce, čistoty úlů a pravidelné obměny včelího díla se právě projevuje následně rozvojem některých druhů nemocí včel.

Při přednášce jsme si připomněli hlavní metody dezinfekce, jejich účinky, bezpečnost práce a jednotlivé postupy u konkrétních včelařských předmětů. Zvláštní pozornost byla věnována parafinování, které jsme již několikrát v rámci našeho spolku společně realizovali. Účastníkům byly v závěru promítnuty fotografie a krátké video ze slavnostní ho uvedení do provozu našeho kotle na vyváření souší. Brzy se můžou těšit na krátkou informaci a fotografie z této akce i ostatní, kteří se nemohli účastnit.

Již nyní připravujeme předvánoční posezení, o jehož programu budete na našich stránkách včas informováni.

-MH-      

Oslavy 65. výročí založení včelařské školy v Nasavrkách

Oslavy 65. výročí založení včelařské školy v Nasavrkách
Ve dnech 20. - 25. 9. 2016 proběhly oslavy 65. výročí zahájení včelařského vzdělávání v Nasavrkách. Dny otevřených dveří vyvrcholili  o víkendu  24.- 25.9.2016. Zájemci z řad široké veřejnosti, jakož i bývalí studenti a učitelé si mohli podrobně prohlédnout celou školu a zúčastnit se několika zajímavých přednášek. Každý jistě ocenil rozšíření arboreta a vytvoření naučné stezky spojené se včelařením. V rámci prohlídky se představili i šikovné ruce místních žen, které nabízeli různé výroby počínaje od zdobení perníčků až po kovářské výrobky. Velmi pěkná byla výstava výrobků dětí ze včelařských kroužků, které znázornili život včel a vyrobili včelky z různých materiálů. Oku také velmi lahodilo aranžmá ovoce s květinami a výstava dýní, jablek a hrušek. Pro včelaře byl jistě zajímavý výstavní sál se včelařskými nástroji, pomůckami a úly.

Celý víkend se velmi povedl a oslavám přálo také počasí. Na zahradě školy bylo zajištěno také občerstvení a k pohodě hrála také živá hudba. Škoda jen, že na celé akci byla velmi malá návštěvnost, zapříčiněná asi slabou propagací.  Co všechno bylo a oslavách k vidění, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Páteční včelařské posezení – říjen

Už je tady podzim. Přestože bylo ještě v září velmi pěkné a slunečné počasí, říjen přinesl velké ochlazení a sychravo. A proto nejlépe je v hospůdce, v teple a u piva J. V našem případě to je již tradičně jednou měsíčně, vždy první pátek, v hotelu Anna. Zde si krásně v teple můžeme nerušeně „zabzučet“ na různá včelařská témata a strávit příjemný večer. Nejinak tomu bylo i dne 7.10.2016, kdy jsme se vcelkem v hojném počtu sešli po šesté hodině v salonku. Při úvodní přednášce jsme se věnovali krátce činnostem včelaře v říjnu, kterých již v tomto období opravdu moc není, ale o to zajímavější byla další část věnovaná včelí pastvě. I v tomto období stále kvete mnoho zajímavých rostlin, které jsou pro včely stále zdrojem pylu i nektaru. Proto je vhodné je znát a vysadit na své zahrádce.

Hlavním tématem druhé části přednášky byl propolis. Je to velmi zajímavý včelí produkt, který je velmi důležitý pro včelstvo, ale má široké využití především v lidovém léčitelství. V poslední době je však podrobně zkoumán také vědecky, kdy mnohé studie do něho vkládají velké naděje při léčbě řady nemocí. Seznámili jsme se nejen s jeho složením a způsoby získávání, ale i jeho dalším zpracováním. Někteří naši členové se věnují právě jeho zpracování a přinesli ukázat své výrobky - tinktury a masti. Současně se s námi podělili o své zkušenosti s jejich přípravou. V rámci již volné diskuse byly představeny plastové úly a rámky z nabídky fa. Pokorný Dačice  - více si můžete přečíst ZDE  Také se diskutovalo o exkurzi u velkovčelaře p. Kolomého, které se někteří členové zúčastnili v uplynulém období. Pravděpodobně se tomu výletu budeme podobněji věnovat na našem příštím setkání, kam jste všichni srdečně zváni.

-MH-      

 

První rok internetových stránek našeho spolku a anketa pro návštěvníky

V srpnu to byl právě rok, co jsme nejdříve ve zkušebním provozu a od září již naplno spustili internetové stránky našeho spolku. Postupně se do jejich tvorby zapojilo několik našich členů, kterým jménem celého výboru děkujeme, a osvědčila se i spolupráce s naším partnerským spolkem v Dohalicích. Vzájemně si vyměňujeme některé zajímavé články a informace, které jsou pro všechny přínosem.  Postupně stoupá i návštěvnost našich stránek, a každý měsíc je zaznamenáno okolo 1.500 návštěv, což dokládá níže uvedený graf:

 

  První rok internetových stránek našeho spolku a anketa pro návštěvníky

 

Podrobnějším vyhodnocením je vidět, že nejnavštěvovanějšími odkazy jsou především aktuality, kterými projde většina nových informací a článků. Z jednotlivých kapitol jsou to poté odborné informace, videa a informace o včelích produktech. Rádi bychom kvalitu našich stránek i nadále zvyšovali a nabídli čtenářům a návštěvníkům další zajímavé informace nejen o včelách, ale i z dalších oblastí kolem včelaření a přírody. Uvítáme všechny zájemce, kteří přijdou s nějakým nápadem, nebo se i přímo zapojí do jejich tvorby. Abychom stránky mohli směřovat podle Vašich požadavků, připravili jsme si pro Vás krátkou anketu a prosíme o její vyplnění. Předem všem příznivcům našeho spolku a našich stránek děkujeme a přejeme krásný podzim.

Odkaz na anketu         

 

-MH-

 

 

 

 

Páteční včelařské posezení – září

Páteční včelařské posezení – září Páteční včelařské posezení – září
První zářijový pátek jsme se opět po prázdninové přestávce sešli v podvečer v salonku hotelu Anna k včelařskému posezení. Tentokrát jsme se kromě pravidelného tématu věnovaného činnosti včelaře v konkrétním měsíci, nyní tedy v září, věnovali také trochu včelí pastvě a rostlinám, které jsou v podletí pro včely zdrojem doplňkové snůšky a především zdrojem pylu. Podrobněji byl zmíněn také problém ochrany souší před zavíječem voskovým. Přestože i tento hmyz je v přírodě velmi důležitý, včelařům často způsobuje značné škody a každý se s ním snaží nějakým způsobem bojovat. Od chemických, přes fyzikální až po technická opatření hledá každý včelař účinný způsob, jak ochránit uskladněné souše.

V druhé části jsme probrali výhody a nevýhody různých způsobů krmení včelstev od prosakovacích skleněných lahví, přes stropní, kapsová i velkoobjemová krmítka z různých materiálů. Všechny zaujal tzv. ruský způsob krmení pomocí mikrotenových pytlů na odpad, zvláště z důvodu minimální pracnosti, rychlosti a hygieny.  Zajímavá diskuze proběhla i k využití invertů k podzimnímu krmení, k jejich cenám, vlastem a zkušenostem s nimi, atd. Velkovou výhodou těchto setkání právě v hotelu ANNA také je možnost, že si v rámci diskusí můžeme hned přehrát z internetu mnohá zajímavá videa ke konkrétnímu problému a dále o něm debatovat. Už dnes se všichni těšíme na další – říjnové posezení.         

Oslava založení včelařského spolku v Dohalicích

Oslava založení včelařského spolku v Dohalicích
Oslava každého výročí je vždy důležitá nejen pro oslavence, ale i jeho okolí. Nejinak tomu bylo i v případě oslav našeho spřáteleného včelařského spolku. A právě v sobotu 20. srpna 2016 zorganizoval spolek včelařů v Dohalicích oslavu kulatých 85-ti let od svého založení. Přípravy byly náročné, ale díky nápadům a pečlivé práci členů spolku se vše vydařilo. Tuto oslavu našich přátel jsme si nemohli nechat utéci a museli jsme se přijet také podívat, i když  jen v symbolickém zastoupení.

Oslava založení včelařského spolku v Dohalicích Oslava založení včelařského spolku v Dohalicích Oslava založení včelařského spolku v Dohalicích
Akce probíhala na hřišti místního fotbalového klubu Sokol Dohalice ve spolupráci s dalšími spolky a především s mnoha ochotnými obyvateli Dohalic a blízkého okolí. V úvodu přivítal všechny účastníky nejen předseda včelařského spolku přítel Radek Bauer, ale také starostka obce Dohalice pí. Mgr. Máša Enderlová. Pak již byl prostor na prohlídku především včelařského stánku, kde si zájemci mohli prohlédnout i živé včelky v pozorovacím úle, ale také mnoho důležitých včelařských pomůcek a nástrojů od historických až po moderní. K vidění bylo několik druhů medometů, různých úlů a také nezbytné nářadí. Zájemci si mohli i na odborných  výukových posterech přečíst spousty zajímavých informací o včelách a včelaření. Nad tímto stánkem měl „patronát“ i velký klát vyřezaný př. J. Kučerou. Ve vedlejším stánku měli zase návštěvníci možnost ochutnat kromě jiného např. velmi exotické medy dovežené z různých koutů světa. A samozřejmostí byla i ochutnávka několika druhů medovin.

Oslava založení včelařského spolku v Dohalicích Oslava založení včelařského spolku v Dohalicích Oslava založení včelařského spolku v Dohalicích
Další stánky zaplnily zručné ženy ze spolku lidové tvorby Hradec Králové a k vidění i ke koupi bylo obrovské množství nádherných věcí, které pod jejich šikovnými prsty vznikali téměř sami. Přes paličkování, háčkování, pletení až po drátenické umění a tvorbu ozdob a doplňků z různých materiálů. Většinu řemesel si mohli vyzkoušet nejen děti, ale i dospělí. Děti mohli zkusit ozdobit medové perníčky, uplést si včeličku z bavlnek a mnoho dalšího. Ke zpestření přispěl také místní sokolník se svým dravcem a nádhernou ukázkou letových dovedností sokola.   

Oslava založení včelařského spolku v Dohalicích Oslava založení včelařského spolku v Dohalicích Oslava založení včelařského spolku v Dohalicích
Komu při této prohlídce lidových řemesel vyhládlo, přišlo vhod zcela jistě občerstvení s vynikajícími klobáskami a steaky. V parném a velmi teplém dni bylo ale důležité především pití. Dvěma stánky se o pitný režim všech tradičně postarala „Hospůdka U Jonešů“ s hostinským Z. Jarošem v čele. Vše doprovázelo během dne vystoupení hudební skupiny JenTakBand, swingového orchestru Brysband a místního dětského pěveckého sboru Kaštánek. A jako bonbónek pro děti hraná pohádka s živými zvířaty „Jak pejsek a kočička pekli dort“. 
Oslava založení včelařského spolku v Dohalicích Oslava založení včelařského spolku v Dohalicích Oslava založení včelařského spolku v Dohalicích        

Počasí celý den opravdu přálo a na své si přišli všichni, kdo nezůstali doma. Jménem našeho spolku přejeme všem včelařům v Dohalicích hodně úspěchů, spokojené a zdravé včely a hodně elánu do dalších let.

Jak včelaří naši členové

Jak včelaří naši členové Jak včelaří naši členové Jak včelaří naši členové
Počátkem srpna oslavil náš dlouholetý člen př. Bedřich Lühne z Perninku významné životní jubileum – 80 let! Při této příležitosti jsme mu jménem celého našeho spolku samozřejmě přijeli také pogratulovat a popřát hodně zdraví, štěstí a životního elánu do dalších let společně se svými včelkami. Přestože je právě období, v němž má každý včelař plné ruce práce, našel si na nás oslavenec chvilku a při dobré kávě jsme si všichni velmi pěkně popovídali, o čem jiném než o včelách. Následně nás také provedl po svém „království“ a ukázal nám své historické úly – Gerstung.

Jak včelaří naši členové Jak včelaří naši členové Jak včelaří naši členové
Zjednodušeně řečeno je to rámková míra 39 x 24 postavená na výšku, které tvoří plodiště a medníky jsou o velikosti 1/3 tohoto rozměru. Tento typ úlu se př. Lühnemu osvědčil právě při včelaření v nadmořské výšce okolo 850 m n.m. Jen pro zajímavost můžeme uvést, že v polovině srpna zde teprve dozrály višně! A byli velmi chutné! Úly si vyráběl sám a mají již mnohá vylepšení. Nejvíce si cení proskleného okénka, kterým sleduje rozvoj včelstva a množství snůšky, aniž by včely jakkoli vyrušoval. Bez problémů jim pak může přidávat další medníky, které jsou velmi lehké na manipulaci i při vytáčení medu.  Přestože včelaří téměř v centru obce a včelín obklopují okolní domy, jeho včelky nikoho ze sousedů neobtěžují a jak sám říká, mají zde i ony své domovské právo.  Ve včelíně, který si také sám vlastnoručně postavil, má úly ve 2 patrech a letos se stará o 14 včelstev!

Ukázal nám i další vychytávky – historickou přidávací klícku, která je velmi precizně řemeslně zpracována, techniku ošetřování včelstev, způsob krmení atd.  Přestože se jedná o dnes již historické úly, všechny jsou ve velmi pěkném stavu a včelkám se v nich opravdu daří. Všichni jsme také obdivovali, jak je všude čisto a pořádek, což se bohužel u mnohých i o několik generací mladších včelařů často nevidí.

Ochutnali jsme také letošní med, který byl velmi chutný a voňavý z květů místních bylinek a luk. Snůšky tady opravdu nejsou nijak veliké, o to chutnější však tento med je.

Z návštěvy jsme odjížděli velmi nadšeni, nejen z velmi příjemného setkání a popovídání si, ale také s obdivem k někomu, kdo i v takto vysokém věku žije a včelaří na plno a s dobrou náladou. Ještě jednou mu všichni přejeme pevné zdraví a hodně pohody. 

Jak včelaří naši členové Jak včelaří naši členové Jak včelaří naši členové   

Včelí svět v Hulicích – tip na výlet pro rodinu

Včelí svět v Hulicích – tip na výlet pro rodinu  Včelí svět v Hulicích – tip na výlet pro rodinu  Včelí svět v Hulicích – tip na výlet pro rodinu

Dne 24. 7. 2016 jsme navštívili s celou naší rodinkou Včelí svět v malé vesničce v Hulicích  u Trhového Štěpánova. Je to kousek z dálnice D1, a pokud pojedete kolem, určitě se zde zastavte. Expozice je otevřena již od roku 2012 v budově bývalé školy. Venku jsme si prohlédli domečky pro včelky samotářky a také několik úlu se skutečnými včelkami, které jsme pozorovali přes skleněná okénka. Původně jsme si mysleli, že uvnitř bude nějaké muzeum, které mě ani mojí sestru nebude vůbec bavit. Velmi nás to však překvapilo a velmi bavilo. Na začátku jsme si vyhrály s hlavolamem jak poskládat obrázek včelky na posuvných dřevěných destičkách. Pak jsme si vyzkoušely rozpoznávání vůní, kdy jsme musely přivonět ke včelce a stejnou vůni najít mezi třemi úlky. Poté jsme si vyzkoušely přiřazení různých druhů pylů ke správným kytičkám, poslechly si různé zvuky z úlů, prohlédly si, jak žili včelky dříve v dutinách stromů a také jaké nemoci je trápí. Pod mikroskopem jsme si prohlédly varroázu, a přestože z domova známe různé včelařské pomůcky a nástroje, mohly jsme si zde i další důkladně prohlédnout. Velmi se nám líbila obří včelí plástev. Mohly jsme si zde pustit i několik krátkých filmů o včelkách a také se nám líbily vtipné obrázky a říkánky z jejich života. Nakonec jsme si z voskové mezistěny vyrobily svíčku a přidaly k ní včelku.

Včelí svět v Hulicích – tip na výlet pro rodinu  Včelí svět v Hulicích – tip na výlet pro rodinu  Včelí svět v Hulicích – tip na výlet pro rodinu  Včelí svět v Hulicích – tip na výlet pro rodinu

Moc se nám tam líbilo a ráda bych si tuto návštěvu ještě jednou zopakovala. Vám to můžu jen doporučit a více se dozvíte i na těchto stránkách: http://www.vcelisvet.cz/

Markétka (11 let)

Včelí svět v Hulicích – tip na výlet pro rodinu  Včelí svět v Hulicích – tip na výlet pro rodinu  Včelí svět v Hulicích – tip na výlet pro rodinu

Chvála medu 2016

Nejen včelaři se opět po roce sešli v sobotu 30.7.2016 na Horním hradě na každoroční akci „Chvála medu! Aneb sladké slavnosti na Hauenštějně“. Počasí bylo perfektní a každý si zde přišel na své. Kromě stánků se skvělým občerstvením, zde byly různé upomínkové předměty, ale především stánky se včelími produkty. Včelaři ze ZO Loket přivezli na ochutnání několik druhů medoviny také medové pivo (14ᵒ), které všem velmi chutnalo. Návštěvníci si zde mohli zakoupit i další včelí produkty, a to nejen med, včelí kosmetiku a medovinu, ale také svíčky a výrobky z vosku. PSNV zde měla také svůj stánek, ve kterém pomocí názorných pomůcek a pozorovacího úlu seznamoval zvláště děti a laickou veřejnost se životem včel. Organizátoři připravili i dvě velmi zajímavé přednášky speciálně pro včelaře. Jako první velmi poutavě přednášel v rytířském sále Bc. Michal Počuch o producentech medovice. Po krátké přestávce navázal na přednášku i praktickou částí – komentovanou procházkou po místním arboretu, kde si každý mohl vyzkoušet najít tyto producenty na různých stromech. Není to tak jednoduché, jak se to na první pohled může zdát.

Odpoledne program pokračoval přednáškou MVDr. Zdeněk Klíma o apiterapii. Pořadateli byl požádán, aby svou přednášku maximálně zkrátil. Přesto mluvil o všech produktech včel přes dvě a půl hodiny a přitom mnohé ze své přednášky k nevoli posluchačů přeskočil. Ten, kdo už někdy na jeho přednášce byl, ví jakou smršť informací na své posluchači doslova vychrlí. Vždy je to ale nesmírně zajímavé a poučné. Jednalo se o nové informace z léčení pomocí medu, včelího jedu, propolisu, vosku, mateří kašičky, sušenými včelami, trusem zavíječe voskového, léčení pomocí úlového vzduchu, „úlové vody“. Mnohé z těchto prostředků má vyzkoušeno jako veterinář na zvířatech, kde to dokumentuje i fotografiemi. Podařilo se nám zjistit, že celá přednáška proběhne na setkání včelařů v Plzni v říjnu tohoto roku. O přesném datu a místu konání budeme na těchto stránkách včelaře informovat.

Celý den probíhal na nádvoří hradu i doprovodný program -  vystoupení šermířské skupiny, hudební a taneční vystoupení. Děti se mohly  projet na koni a vyzkoušet některé středověké dovednosti. Z našeho spolku se zde také sešlo několik členů i s rodinami a všichni si pěkný sobotní den užili. Tato akce je každoročně velmi oblíbená a proto se již nyní těšíme na další ročník a všem ji můžeme jen doporučit.

Během návštěvy Horního Hradu byla pořízena fotografie jednoho našeho člena, kterého?

Chvála medu 2016

-MH-
 

Nákup kotle na vyvařování souší pro členy našeho spolku

Nákup kotle na vyvařování souší  pro členy našeho spolku Nákup kotle na vyvařování souší  pro členy našeho spolku Nákup kotle na vyvařování souší  pro členy našeho spolku
Na letošní výroční schůzi našeho spolku bylo rozhodnuto o zakoupení kotle na vyvařování souší s odstředivkou od firmy Baze alfa s.r.o. Ještě před tímto rozhodnutím byl udělán průzkum trhu a porovnány  nabídky různých výrobců kotlů, tavidel a vařáku.  Nakonec padlo rozhodnutí  právě na kotel s prodlouženým topeništěm od firmy Beza alfa s.r.o. , který je touto firmou vyvinutý, v praxi odzkoušený a po konzultaci se včelaři byly zapracovány jejich připomínky a návrhy k vylepšení kotle. Hlavními výhodami jsou :

 - tavící vana je prodloužená, s větším obsahem vody - nedochází k ochlazování při doplňování hladiny vody

 - ohřev vody jen do výšky hladiny - nedochází k zapékání vosku na okrajích vany

 - ohniště je po celé délce, až ke kouřovodu vyloženo šamotovými deskami - nedochází k ochlazování a mokvání stěn.

 - vyšší výkon tavení - mohou obsluhovat dva pracovníci.   

      S tímto cílem bylo osloveno několik sponzorů z řad firem, ale také obcí ve kterých naši členové působí. Současně byla členská základna požádána o příspěvek na jeho zakoupení. Celkem přispělo 38 členů částkou 39.000,- Kč.

V druhé polovině června byl kotel našemu spolku doručen a ZDE si můžete prohlédnout několik prvních fotografií. Po hlavní včelařské sezóně provedeme jeho první test, ze kterého Vám přineseme praktické zkušenosti a další fotografie.

      Dobrá věc se podařila a vybralo se dostatek finančních prostředků na nákup tohoto zařízení, které zcela jistě bude mnoho let sloužit všem členům.

Kotel výrazně přispěje ke zlepšení hospodaření s velmi ceněným včelím produktem - včelím voskem, jehož cena v posledních letech také výrazně roste. Jeho hlavní význam ale bude ve zlepšení hygieny a čistoty rámků.

      Jménem členů našeho spolku ještě jednou mnohokrát děkujeme  našim sponzorům za podporu a jménem výboru  patří také velké poděkování především našim  členům, kteří tuto myšlenku přijali za svou a přispěli nejen finančně, ale také svými návrhy a podněty.


Mgr. Miroslav Hrachovec

jednatel ZO Nejdek

Nákup kotle na vyvařování souší  pro členy našeho spolku Nákup kotle na vyvařování souší  pro členy našeho spolku

Poprvé na Nejdecké pouti

 Poprvé na Nejdecké pouti Poprvé na Nejdecké pouti Poprvé na Nejdecké pouti Poprvé na Nejdecké pouti        
        V sobotu 18.6.2016 proběhla v Nejdku na náměstí Karla IV. každoroční Nejdeckou pouť. Poprvé se zde také prezentoval náš spolek. Stánek s včelařskými pomůckami, několika úly, včelími produkty, informacemi o včelách s jejich praktickou ukázkou v pozorovacím úle, byl umístěn před prodejnou Papírnictví , která patří našemu členovi  př. Jana Uhlíkovi. Ve výloze byly umístěny plakáty s dalšími zajímavými informacemi, které si zájemci mohli prohlédnout. Na vše dohlížel i patron všech včelařů – sv. Ambrož v životní velikosti, jehož sochu zapůjčil řezbář a také náš člen př. Petr Hrachovec.

                Návštěvníci pouti se také zapojili jako porotci do mini soutěže o nejchutnější med. Naši členové připravili celkem 8 vzorků medu. Většina návštěvníků byla pestrými chutěmi velmi překvapena.  Do hodnocení se zapojilo téměř 250 návštěvníků, kterým nejvíce chutnaly medy medovicové, ale vítězství nad květovými byl opravdu těsný. Zajímavý kontrast byl mezi loňským medovicovým medem od př. Libora Bárty, který měl velmi tmavou až skoro  černou barvu a naopak letošní pastový řepkový med od př. Rolanda Grahsbergera, který byl téměř sněhově bílý.

                Dětem se nejvíce líbil pozorovací úlek, ve kterém se snažili najít všechny 3 druhy včelích kast – matku, dělnice i trubce. Dále si mohli prohlédnout plný plást s medem, včelí vosk, přivonět k propolisu a ochutnat Pergu. Velmi příjemné bylo, když se zastavili u stánku návštěvníci, kteří vzpomínali na období, když někdo z jejich rodiny včelařil a podělili se s námi o své zážitky.

                Dokonce letos všem přálo také počasí, přestože pár kapek pro štěstí na nás také spadlo. Určitě se náš spolek touto akcí dostal do podvědomí mnoha dalších spoluobčanů z blízkého i širšího okolí a současně je to reklama pro všechny naše členy. Výbor spolku děkuje všem členům, kteří se aktivně zapojili ať již fyzickou účastí a pomocí tak zapůjčením včelařských pomůcek nebo poskytnutím vzorků medu. Máme mnoho poznatků a nových zkušeností do dalších let a věříme, že účast na dalších podobných akcích bude ze strany členů ještě větší. ZDE si můžete prohlédnout několik fotografií z této akce.

-MH-

Poprvé na Nejdecké pouti Poprvé na Nejdecké pouti   Poprvé na Nejdecké pouti

Páteční včelařské posezení – červen

 V pátek 3.6.2016 proběhlo poslední předprázdninové včelařské posezení v hotelu Anna. Po odbytí 18. hodiny se opět sešla tradiční parta, kterou doplnilo i pár nových přátel. Úvodní krátkou přednáškou zaměřenou na důležité úkoly včelaře v průběhu června si všichni připomněli hlavní zásady protirojových opatření, chovu matek, tvorby oddělků a především medobraní. V druhé části přednášky byla pozornost věnována speciálně medobraní a problémům při kontaminaci medu. Med může být kontaminován jak ze strany přírody a včel – těžkého kovy, bakterie, pesticidy, GMO, ale dokonce i radiace a na druhé straně je často zdrojem kontaminace i včelař – léčiva na ošetření varroázy, antibiotika ( v ČR zakázané), látky používané při ošetření uskladněných souší atd. Med, ale i další včelí produkty můžou znehodnotit také nevhodné nástroje a pomůcky, způsob zpracování (vlhkost, pachy) a uskladnění (materiály, prostory).  Ve všech zmíněných oblastech toho může každý včelař hodně ovlivnit. Za připomenutí také stálo seznámení se základními právními předpisy upravující tuto oblast.

            V rámci následné diskuze jsme se kromě jiného věnovali i zkušenostem s letošním chovem matek, které jsou zatím velmi rozporuplné. Přišla řeč i na ověřené metody a způsoby protirojových opatření, např. s tvorbou tzv. „přelétáku“. Všichni jsme si setkání užili a načerpali jsme nové informace a zkušenosti do našeho dalšího včelaření.

            Jelikož nastává období, ve kterém má včelař nejvíce práce a následně přichází období prázdnin a dovolených, kde je potřeba se také věnovat svým rodinám, další páteční posezení bude až v září a zájemci budou včas informování o připravených tématech. Všem včelařům přejeme plné medomety a úspěšné a pohodové léto.

Páteční včelařské posezení – květen

Páteční včelařské posezení – květen Páteční včelařské posezení – květen
Další páteční včelařské posezení proběhlo v podvečer 6. května 2016 opět ve velmi příjemných  prostorách hotelu Anna. Tentokát si zájemci mohli poslechnout hned tři zajímavá témata. První téma se jako vždy věnovalo aktuální činnosti včelaře a jeho zásahům do včelstva v průběhu měsíce května, druhé téma nastínilo několik jednoduchých způsobů tvorby oddělků a velmi zajímavé byla také třetí přednáška, která se věnovala protipožární ochraně ve včelíně a na včelnici. Zajímavé informace i několik pěkných videí nám přednesl odborník na požární bezpečnost a prevenci a současně náš člen ing. Jiří Bernášek. Připravil si pro nás také zajímavé fotografie z termokamery, která snímala  dýmák a jeho teplotu při odložení na různé povrchy. Také statistika požárů včelínů je varující. Téměř ve všech případech, kdy shořel včelín, byla příčinou nedbalost včelaře! Zajímavé byly i postřehy z příčin požárů v domácnosti a  rady jak je účině zvládat.

Děkujeme všem, kteří se do krátkých prezentací i následných diskuzí zapojili a již nyní se těšíme na další červnové posezení, které bude opět na stejném místě ve stejný čas dne 3. června 2016. Pozvánku s novými tématy opět včas zveřejníme na našich stránkách a opět srdečně zveme nejen pravidelné účastníky, ale i další zájemce i z řad široké veřejnosti.

Parafínování nástavků

 Parafínování nástavků Parafínování nástavků Parafínování nástavků

Dne 2.4.2016 v sobotu se uskutečnila pro členy ZO akce "parafínování nástavků" na Suché u Nejdku. Velká kamna se uprostřed dvora postavila již den předem. Samotné parafínování probíhalo od 5:00 hod. do 18:00 hod. a bylo dost náročné. Celé 2,5 hodiny trvalo, než se více jak 125 kg parafínu rozpustilo a bylo udržováno na teplotě mezi 160 - 200°C. Pak už to šlo jak na drátkách, všichni museli přiložit ruku k dílu.  Do parafínu o teplotě okolo + 180°C se nástavek ponořil na dobu 3 minut, poté se háky vyndal.

Neustále se přikládalo suché dřevo pod kamny, protože bylo docela chladno a větrno, a parafín rychle chladnul. Teplota se průběžně kontrolovala teploměrem, aby nepřekročila + 220°C, což by mohlo vést k vzplanutí.

Neustále se dávalo pozor na oheň, plameny a celkovou bezpečnost lidí, aby se nic nestalo.  I z toho důvodu byla akce striktně bezalkoholová! Za celý den se udělalo více jak 200 kusů nástavků a spotřeba parafínu byla okolo 100 - 120 g na nástavek.  Parafínování se provádí jak z důvodu impregnace dřeva, ale také ze zdravotních a hygienických důvodů pro včelstvo. Horký parafín proniká do hloubky 3-5 mm. Za hotový nástavek, byl vybírán symbolický poplatek, jen aby se pokryly náklady na spotřebovaný parafín. Akce se bude pravděpodobně opakovat až za rok. Jsme rádi, že se celá akce velmi povedla a všichni byli spokojeni.  Kdo jste zaváhal a nebyl se ani podívat, tak si můžete prohlédnout fotky z této akce.

Hezký den všem.     

 Zapsala Blanka Hrachovcová

Parafínování nástavků Parafínování nástavků Parafínování nástavků
Parafínování nástavků Parafínování nástavků Parafínování nástavků

Páteční včelařské posezení – duben


Přestože první pátek v dubnu vyšel na Apríla, nebyl to žádný vtip a opět jsme se po měsíci sešli k příjemnému posezení v hotelu ANNA. Téma dubnového setkání  bylo zaměřeno jak na zásahy a činnost včelaře v dubnu, tak druhá část byla věnována „čtení informací“ z česna, strůpku i podložky v podmetu. Včelaření je jedním z oborů lidské činnosti, ve kterém je nezbytné používat všechny smysly. Kromě zraku, také sluch, čich, hmat a často i chuť.

Zrak zůstává tím nejdůležitějším a například podložky jsou v zimě i předjaří nositelé mnoha důležitých informací. Jak je však správně přečíst, vyhodnotit a analyzovat? Alespoň základní návod si všichni účastníci našeho setkání odnesli. Velmi zajímavým nápadem je i využívání moderní techniky (digitálního fotoaparátu a počítače) např. při monitoringu spadu roztočů Varroa destructor.  Po krátké úvodní přednášce se diskuze brzy rozběhala a každý přispěl nějakou informací ze své praxe. Chvíli jsme se také vrátili k nosematóze, která včelaře právě v tomto období hodně trápí.

Již nyní připravujeme další setkání a to opět první pátek v měsíci, který tentokrát vychází  na 6. května 2016. O tématu budete všichni včas informováni. Srdečně jsou zváni nejen pravidelní účastníci, ale i další zájemci i z řad široké veřejnosti .

Jarní seminář v Nepomuku

 Jarní seminář v Nepomuku Jarní seminář v Nepomuku Jarní seminář v Nepomuku Jarní seminář v Nepomuku
 Jarní seminář v Nepomuku Jarní seminář v Nepomuku Jarní seminář v Nepomuku Jarní seminář v Nepomuku 
V sobotu 19.3.2016 se uskutečnila včelařská akce v Nepomuku, které se účastnilo 8 členů našeho spolku.         Akce se jmenovala „Jarní seminář nástavkového včelaření“ a konala se v hotelu „U Zeleného stromu“ kam chodil i vojín Kefalín v Černých baronech. Čekalo zde na nás v průběhu celého dne celkem 6 přednášek, které doplnil i velmi dobrý oběd. Zájem byl veliký a sál s kapacitou více jak 100 míst byl rychle plný.

                Úvodní přednáška Dr. Švamberka se věnovala včelí pastvě a medným výnosům, které z 80% ovlivňuje právě volba vhodného stanoviště. Mluvilo se o spoustě včelařsky významných rostlin, o jejich pylu a nektaru. Moc zajímavé byli fotky pylových zrn jednotlivých rostlin.

                Druhá přednáška se věnovala producentům medovice. Absolvent Mendelovy univerzity Bc. Michal Počuch ví o nich asi vše. Dozvěděli jsme se mnohé o mšicích, červcích a puklicích.  V Evropě je známo téměř 800 druhů, ale jen 41 je významných právě pro včelaře. Nejvíce jich hostuje na smrku. Pro lesníky to jsou paraziti, kteří na větvičce - jehlici stromu sají mízu rostliny (stromů). Ve svém těle jí přefiltrují a vylučují přebytečnou sladkou lepkavou šťávu, kterou včelky sbírají a nosí do úlu, kde jí přetvoří na medovicový med. Přednáška byla doplněná spoustou fotek, na kterých jsem mohla všechny producenty medovice konečně pořádně vidět, protože v lese jsem si toho opravdu třeba já nikdy nevšimla. Opravdu velmi pěkná přednáška!

                Ve třetí přednášce, která se jmenovala „Ošetřování včelstev v průběhu roku“ (Jiří Přeslička) jsem se dozvěděla celou řadu praktických rad, co dělat v průběhu včelařského roku. Dále o chovu matek, o líhnutí larviček a o včelích škůdcích. Za zvláště důležitou informací pro mne bylo, jak je důležité včelstvo nakrmit včas a pozvolna.

                Další přednáška na téma „Kolik druhů včel vlastně je?“ od Dr. Jakuba Straky, jsem se dozvěděla o 613 druzích včel, které žijí v na území České republiky. Pozor nejedná se o druhy včely medonosné, ale včely samotářky. V Evropě bylo zjištěno téměř kolem 2.000 druhů včel, ale bohužel některé z nich již vyhynuly, některé jsou ohroženými druhy. Přednáška byla opět doplněná spoustou krásných fotek těchto včelek, a my posluchači jsme z toho byli zcela překvapeni, jaké různé druhy existují. K této přednášce mohu jen dodat - kdo neviděl, tak neuvěří. A ten kdo to viděl, tak byl z toho na větvi.

                V páté přednášce „Od jara do podzimu“ mluvila ing. Kříženecká o tom, jaké druhy hmyzu létají a opylují rostliny v Praze. Je také vášnivou fotografkou, tak většina fotografií byla její vlastní. Nádhernými fotografiemi různých včelek samotářek, motýlů, much, mravenců, čmeláků a pačmeláků nám zamotala hlavu, a když už konečně bylo na fotce, něco co jsem si myslela, že vím co to je, tak to bylo něco úplně jiného. Po této přednášce už snad nepoznám ani čmeláka lesního od pačmeláka -však uvidíte na fotkách! Důležitým poučením pro nás bylo, sekat louku na seno o něco později – až po odkvětu, a ne všechny louky ve stejný čas, aby se najednou nestalo, že není nikde široko daleko ani květ, a mnoho čmeláků a včel samotářek poté umírá hladem. A věděli jste, že čmelák si dělá zásobu nektaru jen na 3 dny a po posečení louky začnou nové rostliny kvést až za 10 dní?

                V poslední, ale také velmi zajímavé přednášce se ing. Lstibůrek věnoval „Vlivu vytáčení a finálních úprav na kvalitu medu“. Důležitými a praktickými podněty pro nás je - vytáčení v teple a suchu, následné skladování v temnu a chladu. V současné době se kontrolní orgány při analýzách a zjišťování kvality medu věnují především kontrole obsahu cukru, vody, antibiotik, dalších chemických látek atd., ale jedním nejdůležitější a do budoucna kontrolovaný prvkem budou EMZYMY. Je to vlastně ukazatel degradace medu. No uvidíme, co nás v této oblasti čeká?

                A co říci na závěr?  Především děkujeme organizátorům za přípravu a zajištění velmi pěkné akce. Všichni jsme se shodli, že se výlet moc vydařil a všichni byli spokojeni. Proto neváhejte a příště jeďte na výlet také. Hezké jaro všem včelařům přeje Blanka Hrachovcová.

Jarní seminář v Nepomuku

A ještě kvízová otázka : Co je to na obrázku??

To je Pískorybka popelavá!!! Tak kdo jí poznal? Já také ne  :-)

Exkurze žáků SOŠ a SOU Nejdek u včelaře

Velikonoční návštěva včelaře v Nejdku.

„KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY V KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE –                                                                                                                                Regionální kuchyně jako výraz (znovuobjevené) společné identity v sasko-českém pohraničí“

   Krušné hory jsou naším domovem, ale je zajímavé, že v současné krušnohorské kuchyni zřejmě v důsledku historického vývoje převládají vlivy celoevropské, tradiční receptury i medových pokrmů obtížně hledáte. Ke zlepšení a postupnému obnovení tradic v krajině pomáhá i vzájemná spolupráce mezi učiteli, žáky a odborníky, kteří žijí blízko Střední odborné školy a středního odborného učiliště Nejdek. Snaha najít šikovného včelaře, který nebude litovat svého času a žákům vysvětlí tajemství zdroje medu a jeho zázračných vlivů na člověka ve všech souvislostech byla završena naučnou návštěvou přítele Hrachovce ze Suché u Nejdku. Žákům jsme chtěli přiblížit podmínky a zdroje  tradiční krajiny i historii stravovacích návyků našich předků, která s medem, propolisem a včelím voskem souvisí. S tím vším byly spojeny aktivity i dotazy žáků při získávání informací. Simona připravila ve spolupráci s rodinným včelařem prezentaci, Dominika sdělila zajímavý poznatek z dlouhodobých účinků kosmetického využití enzymů a aminokyselin v medu, který můžete namazat nejen na chléb ale jednoduše i na  rty.

Společné pracovní zážitky z pátku 18. března 2016, překonávající  bariéru třídy při běžném vyučování jsou přínosem pro vzdělávání v předmětu základy přírodních věd. Výsledky práce  a výklad  přítele Hrachovce o životě včel a včelařství žáci pozorně vyslechli. Žáci ocenili nejenom pracovní výsledky včelaře při návštěvě upravené zahrady a včelína, ale i  naplnění cíle setkání. Pracovní atmosféru potvrdily ukázky rámečků, úlů, vrbové kočičkové školky ve skleníku  a dokonce i medu. Zaujala nás i včelí dělba práce v úlu a připravené políčko na fialovou svazenku včelám slibuje i pěkné kvítky pro pastvu.  Ze stráně se na nás díval i vyřezávaný Ambrož, patron včelařů a vyučovací hodina bohužel končila., řada včelích tajemství ale  ještě  čeká na objevení… A příteli Hrachovcovi a jeho manželce děkujeme.

Z textů  kolektivu žáků V3 SOŠ a SOU Nejdek

Exkurze žáků SOŠ a SOU Nejdek u včelaře

Foto Josef Dvořáček

 

 

 

 

 


 

 

 

Páteční včelařské posezení – březen

Páteční včelařské posezení – březen  Páteční včelařské posezení – březen  Páteční včelařské posezení – březen  Páteční včelařské posezení – březen  
První březnový pátek jsme se opět po měsíci sešli v hotelu ANNA. A prvním velkým a současně milým překvapením pro nás byla účast, kdy dorazilo 17 zájemců! Téma tohoto posezení bylo „Činnost včelaře v březnu“ a „Srovnání včelaření v systému Langstroth 2/3 a Adamcovou mírou 39 x 24“. Po úvodní krátké přenášce se otevřela diskuze k těmto tématům, a to jak k některým zásahům do včelstva v průběhu předjaří, tak i k problematice nosemy, její diagnostice, ošetřování i prevenci. Současně se diskutovala věčná otázka snad všech včelařů a to výběr nejvhodnějšího úlu. Debaty se vedly nejen o úlech zmíněných v přednášce, ale i dalších, se kterými mají naši členové vlastní zkušenosti. Určitě pro mnohé bylo také zajímavé porovnání rámků Langstroth2/3 od různých výrobců v ČR, které se lišily v mnoha detailech. Přestože jsou dodrženy základní rozměry, tak existují rozdíly v horních  loučkách a to jak co do velikosti, tak i jejich provedení, jakož i varianty bočních louček typu Hoffman. Každý si mohl prohlédnout i plastové rámky od výrobce př. Žáka.

O tom, že se jsme se snad vydali správnou cestou svědčí fakt, že se nás zde sešlo tolik, jakož i to, že většina zde vydržela diskutovat až do pozdních večerních hodin. Dík patří také opět vedení hotelu i obsluze, která se o nás vzorně starala a všem se zde velmi líbilo.  Proto se sem opět za měsíc rádi vrátíme a to již 1.4.2016. Zájemci budou včas informováni o připravených  tématech.

Přednáška u přátel v Sokolově

Přednáška u přátel v Sokolově   Přednáška u přátel v Sokolově

V sobotu dne 20.2.2016  jsme vyrazili na pozvání přátel ze ZO Sokolov na přednášku MVDr. Jan Krabce „Včelí produkty a apiterapie“. Přednáška se setkala s velkým zájmem a prostor se za chvíli naplnil do posledního místečka.  Nakonec nás z Nejdku dorazilo 12 včetně některých našich poloviček! Kromě uvedeného tématu a diskuze kolem kvality medu a s tím i spojenými aktuálními problémy  fa. Včelpo, se velká pozornost věnovala i problematice zdravotního stavu včelstev a ošetřování proti varroáze. Bylo to zajímavě strávené dopoledne a tímto děkujeme našim přátelům za milé přijetí.

Stručná informace z výroční členské schůze

Stručná informace z výroční členské schůze   Stručná informace z výroční členské schůze Stručná informace z výroční členské schůze
Dne 5. března 2016 se v nejdecké kinokavárně uskutečnila výroční členská schůze našeho včelařského spolku. Na schůzi bylo přítomno 50 z 57 členů a dva hosté, kteří projevili zájem stát se také členy. Tento zájem nás velice těší a rádi jsme jim vyhověli.

            Úvodem přivítal předseda Roman Geisler všechny přítomné a seznámil je s programem schůze. Následovaly zprávy o činnosti spolku v uplynulém roce, kterou přednesl jednatel spolku Miroslav Hrachovec. Současně byli představeni noví členové, kteří již byli přijati na přelomu roku.

            Další zpráva se týkala zdravotního stavu včelstev a výsledků vyšetření zimní měli, které letos dopadly i díky kvalitní a zodpovědné práci jak členů, tak i komisím velmi příznivě a pravděpodobně bude nutné v rámci jarního ošetření se věnovat pouze jednomu stanovišti.  Zpráva o hospodaření byla letos také velmi potěšující, především díky sponzorům z řad členů, firem i obcí, kteří našemu spolku věnovali zajímavé finanční částky. Bilanční část završila zpráva revizní a kontrolní komise, která potvrdila správnost všech přednesených skutečností.

            Celkově lze hodnotit uplynulý rok velmi pozitivně, jelikož se podařilo uskutečnit více věcí, než jsme si původně naplánovali. To vše bylo ale možné jen díky kvalitní a poctivě odvedené práci většiny našich členů a jejich zodpovědnému a aktivnímu přístupu. Průběžně se naši včelaři zúčastnily řady pro včelaře zajímavých akcí a školení. Také se v druhé polovině roku podařilo spustit internetové stránky, které jsou přínosem nejen pro členy, ale i širokou veřejnost v našem okolí, o čemž svědčí i jejich zvyšující se návštěvnost. Za zmínku také stojí nastartování projektu včelařských pátečních posezení, která jsou organizována vždy první pátek v měsíci.

            A již jsou před námi nové výzvy a úkoly, které jsme si stanovili v letošním roce. Věříme, že se nám je podaří také naplnit ke spokojenosti nás všech a naše práce nám přinese spoustu radosti a spokojenosti v letošní sezóně.

Páteční včelařské posezení - únor

Páteční včelařské posezení

Po delších diskuzích jsme se rozhodli zkusit zavést novou tradici pravidelných neformálních setkávání a to vždy první pátek v měsíci od 18:00 hod. v hotelu ANNA. Tato posezení nejsou určena jen členům našeho spolku, ale vítáni jsou i všichni zájemci o včelaření. Vedení hotelu nám opět vyšlo vstříc a rezervovalo nám samostatnou část, kde jsme mohli nerušeně „bzučet“ celý večer, až do pozdních nočních hodin.

Tohoto našeho prvního setkání dne 5.2.2016 se zúčastnilo 11 zájemců a v rámci diskuzí se probrala nejen současná situace se sběrem zimní měli a stav napadení včelstev varroázou, ale také se diskutovalo o nejvhodnějším umístění očka v nástavku, o zpracování vosku i výrobě vlastních mezistěn. Přítel Hluchanič přinesl k ochutnání vlastní medovinu, která všem účastníkům velmi chutnala. Zajímavá byla také diskuze o zpracování a využití propolisu. V brzké době připravíme na naše stránky pár informací o tomto velmi významném včelím produktu.

Již nyní jsme hledali zajímavé téma na příští - březnové setkání. Některé zajímavé tipy a nápady se pokusíme zrealizovat a věříme, že si každý zájemce vždy odnese nějaké zajímavé a nové informace.