Aktuality

Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 2020


Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 2019

Na základě „Na základě rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu ze dne 23. 02. 2021 pod čj. SZIF/2021/0158825“, byla v rámci dotačního programu 1.D - Podpora včelařství, stanovena výše dotace ve výši 158,41 Kč na jedno zazimované včelstvo.

Po převedení stanovené částky na účet ZO ČSV budou finanční prostředky rozeslány členům, kteří o dotaci žádali a řádně splnili všechny své povinnosti.  

Anketa pro členy ČSV o vydávání eVčelařství

Anketa pro členy ČSV o vydávání eVčelařství

Česká svaz včelařů vyhlásil na svých stránkách anketu k možnosti vydávání elektronické varianty časopisu Včelařství (e-Včelařství). Každý se může v anketě k tomuto tématu vyjádřit, odkaz a informace ZDE, nebo přímo na stránkách ČSV www.vcelarstvi.cz. Anketa bude probíhat do konce června 2021.

Za přežití včel - zajímavý dokument

 

 Za přežití včel - dokument

Hmyz, který je klíčem ke třetině naší potravy. Německý dokument z cyklu Hospodaření pro planetu. Ke shlédnutí ZDE

Smuteční oznámení

Smuteční oznámení

Všem členům našeho spolku oznamujeme touto cestou smutnou zprávu, že dne 10.2.2021 nás náhle ve věku 82 let navždy opustil dlouholetý člen a aktivní včelař přítel Vladimír Plaub z Bernova. Včelařil více jak 50 let a vždy byl ochotný pomoci a poradit ostatním. Proto mu bylo také u příležitosti jeho 80. let uděleno ocenění Vzorný včelař. Všichni, kteří ho znali mu mohou věnovat krátkou, tichou vzpomínku.

Poděkování sponzorům

Poděkování sponzorům z řad členů spolku

Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje svým níže uvedeným členům, kteří se rozhodli dobrovolně vzdát svých finančních odměn za činnost v komisích při podzimním ošetřování včelstev za rok 2020 a tyto odměny jako sponzorský dar v celkové výši 4.392,- Kč věnovali na podporu a rozvoj našeho spolku.

Poděkování patří:

př. Jiřímu BERNÁŠKOVI,

př. Rolandu GRAHSBERGEROVI,

př. Tomáši HLADKÉMU,

př. Miroslavu HRACHOVCOVI,

př. Martinu MIHAĹKOVI,

př. Karlu WITTEKOVI,

př. Vlastimilu ZÁZVORKOVI

-MH-

Pro členy: Zápis z historicky první online schůze výboru ZO Nejdek

Pro členy: Zápis ze schůze výboru ZO Nejdek

V privátní sekci určené pouze členům je k dispozici zápis z historicky první online schůze výboru ZO ČSV Nejdek, která proběhla dne 23.1.2021. Vzhledem k mimořádných epidemickým opatřením souvisejícími s pandemií COVID-19, nemohla proběhnout standartní schůze výboru a proto za využití moderních technologií jsme zvolili tuto možnost. Alespoň touto formou jsme se po dlouhé době mohli alespoň v rámci výboru nejen slyšet, ale také vidět. Byla prodiskutována řada důležitých témat a vyzkoušeno, že se lze i v nouzových podmínkách "sejít".  Bohužel je v ohrožení také Výroční členská schůze, a pokud se do dubna 2021 sitauce výrazně nezlepší, budeme muset hledat náhradní formu jejího uskutečnění.

Současně upozorňujeme všechny členy na nutnost objednání léčiv na jaro a léto 2021 formou závazné objednávky emailem u zdravotníka a nutnost uhrazení ceny léčiv do 25.2.2021.

Bohužel také do dnešního dne stále nebylo ze strany SZIF rozhodnuto o dotaci 1.D a proto nemohla být vyplacena.

-MH-         

Poděkování sponzorovi

Poděkování sponzorům z řad členů spolku

Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje našemu členu př. Ing. Františku SENTENSKÉMU za sponzorský dar ve ve výši 1.000,- Kč, který věnoval na podporu a rozvoj našeho spolku.

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021

 

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021

Ministerstvo zemědělství stanovuje povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i jejich zdolávání, které se provádějí vobdobí od 1. 1. do 31. 12. 2021 a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.

Části, které se týkají včelařů a včel jsou v části I, bod č. 10 (str.18) a v části II, bod 3, (str. 21).

Přesné změní najdete ZDE : Metodika