Aktuality

Jak moc je nebezpečné bodnutí sršně ve srovnání s vosou nebo včelou?

Včelařský výlet

V sobotu 25. Července se skupina členů naší ZO zúčastnila výletu organizovaného ZO ČSV Loket. Společně se včelaři z Lokte, Sokolova, Kynšperku a Bečova jsme navštívili areál Spolku pro rozvoj včelařství Mája v Kožlanech. Nejdříve jsme absolvovali prohlídku včelína s RNDr Václavem Švamberkem, při které nás informoval o některých nově pořízených zařízeních (např. ometač včel, pylochyt) a dále o včelařských postupech, které používá (např. krmení plastovými sáčky). Následovala prohlídka arboreta, které spolek Mája vytváří se zaměřením na nektarodárné a pylodárné rostliny. Paní Radka Ingrová nám při prohlídce podala obsáhlé informace o samotných rostlinách i jejich pěstování. Po přestávce na občerstvení (někteří ochutnali zdejší výbornou medovou zmrzlinu), jsme vyslechli přednášku RNDr Václava Švamberka o včelí pastvě. Věnoval se v ní ekologickým aspektům vývoje zemědělské krajiny, ve které pastvy pro včely ubývá a to nejen kvůli intenzivnímu využívání krajiny k rostlinné výrobě, ale také kvůli intenzivnímu lesnímu hospodářství. Zmínil také nadužívání pesticidů a dalších chemikálií, které kromě toho, že jsou nebezpečné pro samotné včely, také kontaminují všechny včelí produkty. Dr Švamberk prezentoval svoji metodu sledování průběhu snůšky s využitím sledování váhy úlů a teploty v úlech. Výsledky těchto měření spolu se sledováním doby květu různých rostlin dávají poměrně přesnou představu o složení a množství včelí pastvy. Po cestě domů jsme se zastavili na pozdní oběd v Zámeckém pivovaru Chyši a prohlédli zámecký park. Celý den proběhl v družné atmosféře a podle slov organizátorů to rozhodně nebyl poslední společný výlet .