Aktuality

Pro členy: Zápis ze schůze výboru ZO Nejdek

Pro členy: Zápis ze schůze výboru ZO Nejdek

        V privátní sekci určené pouze členům je k dispozici zápis ze schůze výboru ZO ČSV Nejdek, která proběhla dne 3.1.2020 v rámci pátečního posezení v restauraci „U Žáby“.  

Pozvánka na konferenci: Pražské včelaření a opylovatelé v ekosystému města

Pozvánka  na konferenci: Pražské včelaření a opylovatelé v ekosystému města

Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7 ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Pracovní společností nástavkových včelařů a spolku Pražské včelaření a Hradčanské včely si vás dovolují pozvat na konferenci Pražské včelaření a opylovatelé v ekosystému města v sobotu 21. března 2020 od 8.30 v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha 6 - Ruzyně Drnovská 507/73., konference je určena odborné i laické  veřejnosti se zájmem o včelaření, opylovatele a udržitelný ekosystém města. o medu, nemocích včel, jejich ošetřování, V příspěvcích zazní informace možnosti o medu, nemocích včel, jejich ošetřování, možnosti pastvy a praktická opatření ohledně ekosystému města od předních odborníků z VURV, zahraničí a ČR CENA  400,- Kč. V  ceně je zahrnuto občerstvení a oběd (výběr jídel v přihlašovacím formuláři). S ohledem na omezené kapacity prostor je vyžadována registrace.

Registrace ZDE:

Program ZDE:

Pro členy: Výsledek vyšetřeni měli 2020

Pro členy: Výsledek vyšetřeni měli 2019

V privátní sekci určené pouze členům jsou zveřejněny Výsledky vyšetření zimní měli na roztoče Varroa destrukcor.  O podrobnostech k jarnímu ošetření včelstev budete včas informování přímo naším zdravotníkem.   

více zde...

 

Pozvánka na páteční včelařské posezení 6.3.2020 v Bernově

Pozvánka

       Všechny zájemce o včelaření zveme na březnové páteční posezení, které se uskuteční dne 6.3.2020 od 18:00 hod., v penzionu Zátiší v Bernově. Jako host je pozván př. Baránek ze ZO Božičany, který s námi podělí o zkušenosti se zásahy do včelstev na jaře, významen pylové snůšky a zahájením chovu matek.

      Prosíme zájemce o potvrzení své účasti na spolkový email z důvodu přípravy a organizace prostoru a nezapomeňte s sebou vzít dobrou náladu.

VIDEO: Co dělat ve včelách v únoru 2020? Mám jít do včel v únoru?

 VIDEO: Co dělat ve včelách v únoru 2020? Mám jít do včel v únoru?

  Velmi zajímavé video př. Pečinky z Brna věnující se téma otázce kontroly včelstev v zimě a jejich přikrmení.  Také vzhledem k zvláštnímu průběhu nejen letošní zimy, je potřeba včely pravidelně kontrolovat i v zimě a již neplatí stará pravda včelařů „ V půli září zahoď klíče od včelína“ a opět tam šli až v březnu nebo dubnu. To platilo v letech, když celou zimu pořádně mrzlo a všude bylo i několik metrů sněhu. Včelstva byla stažena v zimním chumáči a pokud byla dostatečně zakrmena, nic jim nehrozilo. Současné mírné až teplé zimy, neočekávané příchody mrazivých a téměř jarních dní,  kladou vyšší nároky na množství a dostupnost zásob pro včely a včasné zásahy ze strany včelaře. Video si můžete pustit pod níže uvedeným odkazem a nad situací se zamyslet. Současně to můžeme v rámci březnového pátečním posezení prodiskutovat.

MH

 

Video  (aktivní odkaz) https://www.youtube.com/watch?v=NE4YWlxfxXg&t=3s

 

 

Stručná informace z výroční členské schůze 2020

Stručná informace z výroční členské schůze 2020
 

V sobotu dne 8. 2. 2020 se konala v nejdecké kinokavárně Výroční členská schůze ČSV ZO Nejdek, kterou jsme spojili s odevzdání vzorků zimní měli  k vyšetření na varroázu. Tato forma a termín počátkem února se nám již osvědčil v loňském roce, kdy v jednom termínu většina členů současně vzorky odevzdá. Tím je ulehčena práce především zdravotníkovi, který musí vše následně zpracovat v CIS a vzorky odevzdat na KVS. Včelaři si také mohou objednat léčiva na následující sezónu a společnou objednávku musí zdravotník také administrativně zpracovat přes CIS.

Schůzi oficiálně zahájil předseda Roman Geisler, který přivítal nejen všechny členy spolku, ale také  vzácného hosta - starostku Nejdku paní Ludmilu Vocelkovou, která v krátkém vystoupení poděkovala za pozvání, ocenila práci včelařů i spolku a představila v několika větách plány města do budoucnosti. Následně předseda seznámil členy s programem výroční členské schůze.  Následovaly zprávy o činnosti spolku, o jeho hospodaření, o zdravotním stavu včelstev a zpráva kontrolní komise. Byli představeni také noví členové, kteří byli přijati v průběhu roku 2019. Zájem včelařit má 5 nových členů a věříme, že je bude včelaření opravdu bavit a aktivně se zapojí do další činnosti našeho spolku. Bohužel na druhé straně nás ať již dobrovolně či natrvalo opustili 4 členové. Uplynulý rok byl o něco lepší z pohledu výnosu medu než rok 2018, přesto ho nelze považovat za zvlášť vydařený. Opět se na některých místech vyskytla medovice a někteří včelaři přišli koncem sezóny také o část svých včelstev. Příčin může být více, ale pravděpodobně to zapříčinily viry spojené s roztočem Varroa.

Vzhledem k tomu že letošní výroční schůze byla také volební, končící výbor zhodnotil svou práci za uplynulých 5 let a připomněl řadu zásadních momentů, které spolek musel v tomto řešit. Ať již se jednalo o změnu registrace z občanského sdružení na spolek, či práce v systému CIS, zavedení platby členských příspěvků a výplaty dotací přes účet, až po změny v organizaci ošetřování včelstev a účasti na řadě vlastních či jiných včelařských akcí. Následovala řada bodů, které bylo třeba se členy projednat a odhlasovat, zejména volba nového výboru, důvěrníků a zástupců na okresní konferenci. Někteří členové výboru se již nechtěli v následujícím období na vedení spolku spolupodílet a tak byli osloveni noví členové, kteří tuto výzvu přijali. Věříme, že nejen v tomto roce, ale po celé funkční období se nám bude dařit, posuneme některé věci kupředu a ku prospěchu všech členů. I nadále si budou členové vzájemně pomáhat a informovat se o nových poznatcích v oboru. K tomu nám velmi dobře slouží jak internetové stránky, tak pravidelná páteční posezení.

Jménem výboru přeji všem členům spolu a jejich včelkám pevné zdraví a hodně štěstí.

Za výbor ZO Nejdek Mgr. Miroslav Hrachovec

 

 

Páteční včelařské posezení – únor 2020

schuze

V lednovém termínu včelařského posezení proběhla schůze výboru našeho spolku, ale únorové páteční posezení se vrátilo k normálu a slétli jsme se dne 7.2.2020 do restaurace „U Žáby“ v Nejdku. Sešlo se nás 11 a poprvé k nám zavítala i nová včelařka př. Janečková. Hlavním tématem bylo, kromě příprav Výroční členské schůze, ladění programu a témat, také zdravotní stav včelstev a jejich úhyny, které včelaři zjistili při odběru zimní měli. Diskuse se zaměřila také na zpracování vosku a zvažovaný nákup zařízení k jeho úpravě a popř. i výrobě mezistěn. Přítel Hluchanič přinesl na ochutnání opět vynikající lízátka s propolisem, ale u většiny zvítězilo dobré pivo smiley. Posezení v salónku restaurace bylo příjemné a vydrželi jsme diskutovat opravdu dlouho.

Poděkování sponzorům z řad členů spolku

 

Poděkování sponzorům z řad členů spolku

Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje svým níže uvedeným členům, kteří se rozhodli dobrovolně vzdát svých finančních odměn za činnost v komisích při podzimním ošetřování včelstev za rok 2019 a tyto odměny jako sponzorský dar v celkové výši 3.699,- Kč věnovali na podporu a rozvoj našeho spolku.

Poděkování patří:

př. Vratislavu Hrachovcovi,

př. Tomáši Hladkému,

př. Karlu Wittekovi.

 

Pozvánka: 7. Mezinárodní jarní seminář nástavkového včelaření 28.3.2020

7. Mezinárodní jarní seminář nástavkového včelaření
V sobotu 28. března 2020 v Nepomuku (okr. Plzeň-jih) v sále hotelu U Zeleného stromu na náměstí (www.hotelnepomuk.cz) se uskuteční již 7. Mezinárodní jarní seminář nástavkového včelaření.
Zájemci se mohou registrovat zde.

 

Jaký byl včelařský bál ve Velichově

Jaký byl včelařský bál ve Velichově
V sobotu 25.1.2020 jsme přijali pozvání na včlelařský bál v hospoedě "U lípy" ve Velichově za obcí Kyselka.

více zde...
 

Nebezpečný Glyfosát našli už i v medu

Nebezpečný Glyfosát našli už i v medu

Členské země EU před dvěma lety schválili používání této chemické látky na dalších 5 let, tedy do roku 2022. Nespokojení včelaři vylévali v Berlíně med. Protestovali proti používání glyfosátu v zemědělství a tvrdí, že tato chemická látka proti plevelům se dostala už i do medu. A to v takovém množství, že už med překročil přijatelné normy na konzumaci. Varovný prst zvedají i slovenští včelaři. Zajímavou reportáž můžete shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=DYriYfOjGD4&feature=emb_logo

Video - Krajina pro včely

Video - Krajina pro včely

Zajímavý dokument České televize, jak každý může příspět ke zlepšení přírody ve svém okolí, která bude příznivější nejen pro včely a ostatní hmyz, ale i pro nás. Udělejte si chvilku a u dobré kávy zhlédněte tento dokument a uvidíte, že se to nařadě míst již podařilo.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12718505542-krajina-pro-vcely/21938256758/   

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020

Na stránkách České svazu včelařů je zveřejněn Výňatek z Metodiky kontroly zvířat se zaměřením na včely a Metodicky pokyn SVS pro chovatele včel na rok 2020

Výňatek z Metodiky kontroly zdraví zvířat jen pro včely

Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy

Zdroj: http://www.vcelarstvi.cz/aktuality/metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-narizene-vakcinace-pro-rok-2020/

PRAŽSKÁ VČELAŘSKÁ SETKÁVÁNÍ CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO VČELAŘE I PRO VEŘEJNOST

PRAŽSKÁ VČELAŘSKÁ SETKÁVÁNÍ CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO VČELAŘE I PRO VEŘEJNOST

Pracovní společnost nástavkových včelařů, z. s., Včelařský spolek pero Prahu 6 a 7, a sdružení Hradčanské včely, pořádají  v Praze, v Goetheo Institutu, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1, cyklus přednášek pro veřejnost. Program a podobnosti si můžet epřečíst ZDE. http://www.psnv.cz/index.php?option=com_kurzy&task=pvs

Zájemci z řad našehoi plku se mohou domluvit na společné dopravě. 

Výstava Včela – Cesta do včelího města

Výstava Včela – Cesta do včelího města

 

V zámku ve Žďáru nad Sázavou můžete navštívit interaktivní výstavu nejen pro děti, která přináší zajímavé pohledy na včely a na organismus včelstva ve snaze porozumět jeho tajemstvím. Děti zde najdou podněty k poznávání všemi smysly, seznámí se s životem v úlu, jeho strukturou, a především se naučí mít včely rády či získají pokoru před tajuplným životem tohoto pracovitého a neuvěřitelně inteligentního hmyzu.

Výstava bude otevřená od 22.10.2019 do 13.4.2020 vvždy od úterý do něděle od 09:00 do 17:00 hod. Více se doztvíte zde https://www.zamekzdar.cz/vystava-vcela-cesta-do-vceliho-mesta/

Budeme velmi rádi, pokud někdo z členů našeho spolklu, ale i jiný příznivec včlelaření, který vyýstavu navštíví se s námi o své zážitky s námi poděli formou krátkého článku na našich stránkách. Uvítáme všechyn postřehy, videa i fotografie. V případě zájmu nás kontaktujte.