9. díl – Pachy a vůně nejen ve včelstvu

9. díl – Pachy a vůně nejen ve včelstvu

9. PACHY A VŮNĚ NEJEN VE VČELSTVU
9. díl – PACHY A VŮNĚ NEJEN VE VČELSTVU

Včely mají ze všech smyslů nevyvinutější čich, protože život celého včelstva závisí hlavně na vůních. Každé včelstvo má svůj specifický pach a každá cizí včela je z něj okamžitě vyloučena. Kromě trubců. U těch je to jinak.

    Na jaře je příroda plná vůní. Stejně tak i ve včelstvech se střídají a prolínají vůně. Například vůně nových dosud neoplodněných matek se liší od matek oplodněných. Zvláštní pach, který vydávají samečci, zase láká matku v době páření. Pronikavá vůně květů plných nektaru a pylu slibuje bohatou jarní snůšku.

    V létě na rozdíl od člověka, který v tomto období vůně tolik nevnímá, je na vůně a různé pachy včela velmi citlivá. Pokud je nutno v tomto období včelstvo prohlížet nebo s ním nějak manipulovat, je třeba se vyhnout výrazným nebo nepříjemným pachům. Zejména jmenujme třeba benzin, jakékoli parfémy apod. Ale i přílišné pocení může u včel vyvolat agresivní chování. Zajímavostí a pro někoho asi i překvapením bude, že včely nemají příliš v lásce ani vůni banánů. Takže těsně před návštěvou a prací na včelnici není vhodné pojídat banány nebo být od nich potřísněný. V opačném případě se nesmíme divit, když nás včela bodne. Navíc se do nás pustí další včely přilákané  vylučovaným poplašným signálem bodající včely a štiplavým pachem včelího jedu.

    Podletí a začátek podzimu je obdobím doplňování zásob včelstvům, kterým jsme my včelaři odebrali jejich přirozené zimní zásoby - MED. Včely jsou v tento čas velmi citlivé na vůni cukerného roztoku, protože slídí, co by kde ještě bylo k donešení do úlu na období dlouhé zimy. Je tedy potřeba dávat velký pozor, abychom svým nešikovným chováním při doplňování zásob nevyvolali na včelnici loupeže mezi včelstvy. Ty se pak velmi těžko a pracně zastavují. Včely jsou jak smyslů zbavené a drancují a drancují, když objeví slabší včelstvo, které se nedokáže dostatečně bránit. Vykradou mu všechny zásoby a včelstvo je tak odsouzeno k zániku. Nepřežije zimu, pokud se jí vůbec dočká.

    Zimní odbobí je obdobím relativního klidu a pachy na včely nijak zvlášť nepůsobí. Naopak vůně vycházející z úlu velmi lákají různé loupeživé živočichy, kteří se do úlu začnou dobývat. Jmenujme například myši, rejsky, sýkory a další živočichové shánějící v tomto chudém období na potravu cokoli možného k snědku.