7. díl – O včelách, rostlinách a plodech

7. díl – O včelách, rostlinách a plodech

7. O VČELÁCH, ROSTLINÁCH A PLODECH

7. O VČELÁCH, ROSTLINÁCH A PLODECH
Čím se včely živí?

     Včely se živí nektarem a pylem. Nektar obsahuje velké množství cukru, vitamínů a minerálních látek. Pyl obsahuje bílkoviny, vitamíny a rostlinné látky, které jsou pro včely životně důležité. Takže dospělé včely potřebují pyl a nektar jako zdroj energie, tak jako my lidé musíme denně jíst. Dělnic e al e také z pylu a nektaru produkují krmnou kašičku pro včelí plod, tedy pro dělnice a trubce. Kromě toho také vytváří mateří kašičku. To je kašička, kterou je dělnicemi krmena každá larvička první tři dny jejího života, ale především larvička budoucí matky.

Jak z nektaru nebo medovice vzniká med?

     Včely sbírají nektar z květů nebo medovici na listech a jehličí stromů. Sosáčkem nasávají sladkou šťávu a ukládají ji do medného váčku. Tam je obohacena o enzymy. Když se pak včela vrátí do úlu, vyvrhne obsah medného váčku. Teď už to není nektar, ale řídký med. Ten předá včelám v úlu. Ty ho předávají dál a nakonec ukládají do buněk. I z buněk jej nasávají do medných váčků a poté uloží do jiné buňky. Pokaždé když se med dostane do medného váčku další včely, je obohacen dalšími enzymy a současně zahuštěn. Po jisté době je med zralý a včely buňku zavíčkují.

7. O VČELÁCH, ROSTLINÁCH A PLODECH

Jak včely sbírají pyl?

     Včely létají na květy, aby sbíraly nektar. Přitom jak se pohybují na květu, na jejich ochlupeném těle ulpí množství pylu z květu. Včely z jednoho úlu létají jen na jeden druh rostlin, dokud neodkvete. Jak tedy s pylem na těle létají z jednoho květu na druhý, pyl současně sbírají a přenášejí jej, takže tím květy opylují. Pyl z chloupků si stále sčesávají a usazují na zadním třetím páru nohou ve tvaru takzvaných pylových rousek. Přesto na těle včely zůstává velké množství pylu, aby mohlo dojít k opylení dalších květů. To je ten největší význam jaký má včela pro přírodu i pro člověka. Opyluje rostliny a jen z těch květů, které byly opylovány, se může vyvinout plod. Dělají to i jiné druhy hmyzu, ale včela medonosná má rozhodující  největší podíl. Žádné včely, žádné opylování, žádné plody. Tak je to jednoduché.