12. díl – Činnost včelaře na jaře

12. díl – Činnost včelaře na jaře

   
12. díl – Činnost včelaře na jaře
 Od časného jara začíná pro včelaře období intenzivní práce snad ve všech směrem. V některých věcech se budeme asi i trochu opakovat z článku předchozího, ale to jistě nevadí, protože opakování je matka moudrosti, jak všichni jistě víme.

     Prvním důležitým a dlouho očekávaným krokem je kontrola včelstev po dlouhé zimě. Je třeba zkontrolovat zejména množství zásob. V období dubna totiž nastává období, kdy se začíná líhnout větší množství nových jarních včel a staré zimní se pomalu vytrácí. S větším množstvím plodu je ale také zapotřebí dostatečné množství krmení a pylu, aby vše probíhalo jak má. Duben je ale obdobím, kdy je počasí ještě hodně vrtkavé a množství potřebného nektaru v přírodě je stále velmi malé. Proto je dostatek zásob ze zimního období tolik důležitý, aby včelstva nehladověla. Pro představu, kolik bychom měli v úlu zásob najít, řekněme, že ideální stav je zhruba 8-10 kg. Podle typu úlu je toto množství zhruba na 4 - 6 plástech. V praxi je ale toto množství klidně rozloženo i na více plástech.

     Kontrola zásob je ale jen jeden z kroků. které jsou třeba na jaře udělat. Dalším je kontrola plodu. Pokud vidíme vajíčka, larvičky i zavíčkovaný plod, je vše v pořádku. Prakticky v tomto případě ani nemusíme dál hledat matku, protože tam jistě někde je. Tato jakási rychlá a orientační kontrola plodu jde udělat ale již mnohem dříve a bez otevírání úlů. Je to při prvních jarních teplých a slunečných dnech, kdy včelky začínají vyletovat pro první pyl z lísek, olší a vrb. Včelař pozorně sleduje letový provoz včel na jednotlivých česnech úlů a pokud dělnice mají nožičky obalené pylovými rouskami, mělo by být všechno v naprostém pořádku.

     V opačných případech, zjistí-li včelař nedostatek zásob nebo nenajde ve včelstvu žádný plod, musí provést kroky, kterými neblahý stav nějak napraví. Při nedostatku zásob je pomoc vcelku jednoduchá. Buď se do včelstva vloží plásty se zásobami, které si včelař uchoval pro tuto situaci z loňské sezóny anebo včelkám připraví a na horní loučky nástavku položí placku z medocukrového těsta. Nutná je samozřejmě také častější průběžná kontrola tohoto včelstva.

     Při nepřítomnosti plodu v jakékoli podobě, ale zejména vajíček a larviček je situace podstatně horší, protože vše nasvědčuje tomu, že ve včelstvu matka neklade. A ještě spíše a pravděpodobněji, že o ní včelstvo z nějakého důvodu přišlo. Následné včelařovy kroky se řídí konkrétním stavem ve včelstvu a popíšeme si je někdy příště v sekci "Odborných informací". V převážné většině případů je ale jasné, že o toto včelstvo jsme přišli a bude ho třeba zrušit.

     Všem těmto krokům a činnostem včelaře se říká zjednodušeně “Jarní prohlídka včelstev”. A pokud bychom ji měli zařadit do nějakého konkrétního jarního měsíce, tak asi zcela jistě někdy ke konci března. Při teplotách přes den kolem 15 stupňů se již nemusíme bát včelstva krátce otevřít a zkontrolovat. Vše ale ve včelařství záleží a řídí se přírodou. Někdy lze tuto jarní prohlídku provést o týden dříve, některý rok třeba až o 14 dní později. Přesné datum zkrátka neexistuje.

     S rozkvětem třešně ptačí už včelař vkládá do včelstev první stavební rámky, protože s přibývajícími mladými včelami, které ve svém životním období mají potřebu stavět, jim tento jejich stavební pud musí včelař uspokojit. Včely potřebují nejen stavět, ale také si zjara vychovat po zimě nové trubce pro pozdější zdárné oplodnění líhnoucích se nových matek. A tak se na prázdných stavebních rámcích brzy objeví trubčí dílo, které matka vždy velmi ráda a ochotně zaklade.

     Meruňky a broskve odkvetly, průběžně ještě kvetou třešně, nastává květ švestek, hrušní a jabloní. Na polích začíná žloutnout i řepka. Na tento okamžik už je každý včelař připraven ze zimního přípravného období stráveného převážně v dílně. Má připraveny nové nástavky, vydrátkované rámečky se zatavenými mezistěnami a jen čeká na ten správný okamžik, kdy zase podle typu svých úlů nastane na včelnici velká rošáda s přehazováním nástavků, čistěním den úlů a postupného prvního přidávání nástavků - medníků. Ovocné stromy kvetou v plném proudu, přidávají se i pampelišky a matka začíná klást velké množství vajíček. Je čas intenzivní snůšky. V tuto dobu včelař musí kontrolovat sílu včelstev, přidávat další nástavky, aby měli nejen dostatek místa pro stavění, ale také pro ukládání nektaru a dostatek prostoru pro další a další plod. Každá chybička se může vymstít v podobě např. nechtěného vyrojení včelstva nebo zakladení vajíčky každého volné prostoru a to třeba i v mednících, pokud včelař nepoužívá mateří mřížku. Různých komplikací může nastat více. Včelař tedy kontroluje včelstva častěji, ale minimální období by mělo být alespoň jednou týdně. Toto období intenzivního kvetení zejména ovocných stromů nazýváme jaro až časné léto. Nastal čas překotného množení a sílení včelstev a také…. rojové období.