Pranostiky a činnost včelaře v průběhu roku

Prosinec – pranostiky a činnost včelaře

Pranostiky:

Když je Barbora ucouraná, bude sv. Štěpán na ledě.
Je-li Štedrý večer nebe hvězdné, bude rok úrodný.

Včelařská moudrost:

Včelínek jak na výstavu, včelařovi dělá slávu.

Činnost včelaře:

 • Bude přítomen při aplikaci posledního zásahu proti varroáze pomocí aerosolu a asi po týdnu dokonale omete podložky a vloží nejméně na dobu jednoho měsíce na dna úlu.

Listopad – pranostiky a činnost včelaře

Pranostiky:

Poletují-li na Ondřeje včely, neúrodný rok se strojí. 

Včelařská moudrost:

V pylu celá příroda, a pro zdraví pohoda.

Činnost včelaře:

 • Podle stanoveného data výplaty dotace 1.D. od své základní organizace si v tento den vyzvedne proti podpisu finanční hotovost na svá zazimovaná včelstva a současně uhradí členský příspěvek a další náklady spojené s léčením včelstev, vlastním pojištěním a činností orgánů ČSV. ZO Nejdek letos pilotně provádí výplatu dotace přímo na účty členů.
 • Ti, kteří si dotaci nemohou vyzvednout, pověří k tomu písemně Plnou mocí jiného včelaře.
 • V průběhu měsíce dbá, aby provedl při správné teplotě další z předepsaných ošetření proti varroáze.

Říjen – pranostiky a činnost včelaře

Pranostiky:

Mokro o Michalu, studeno o štědrém dnu.

Po svaté Tereze, mráz po střechách leze.

Jaký den Havel ukazuje, taková se zima objevuje.

Šimona a Judy – zima je všudy.

 

Včelařská moudrost:

Kdo má strýčka včelaříčka, tomu zdravím kvetou líčka.

 

Činnost včelaře:

Provede ve druhé polovině měsíce podle pokynů své základní organizace a v součinnosti s důvěrníky ZO ČSV první fumigační ošetření včelstev proti varroáze.

Zabezpečí úly proti vniknutí škůdců, na dno vloží před první fumigací čisté podložky pro monitorování spadu

Září – pranostiky a činnost včelaře

Pranostiky:

V půli září, úly zavři a zahoď klíč od včelína.
Noc-li chladní před Michalem, tuhá zima přijde cvalem.


Včelařská Moudrost:

Kdo má raději med než včelky, nebude z něj včelař velký


Činnost včelaře:

Může ještě počátek měsíce dokrmit včelstva a dokončí podletní ošetření proti varroáze.
V tomto období lze úspěšně měnit matky a oddělkem napravovat slabá a nevýkonná včelstva.
Vyplní „Přílohu k žádosti dotačního programu 1.D. Podpora včelařství“ a tuto odevzdá své základní organizaci nejpozději do 14. 9. 2016.
Vyplní Registrační list pro Českomoravskou společnost chovatelů a tuto buď odešle do Hradišťka pod Medníkem, anebo předá k odeslání své ZO ČSV.
Pokud má včelař svá včelstva umístěná na území jiné ZO ČSV, musí zde být registrován a ve své základní organizaci předá „Potvrzení o umístění včelstev“.

Srpen – pranostiky a činnost včelaře

Pranostiky:

Udělá-li se v srpnu deštivě, prší med a dobré víno.

Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.

Na Vavřince povětří krásný, bude podletí suchý a jasný.

Pakli o Nanebevzetí Panny Marie prší, tak padesát dní mokrých k očekávání máme.

Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim.
 

Včelařská Moudrost:

 • Žihadlo jen trochu bolí, ale revma dobře hojí.

 

Včelař:

 • Ten, kdo žádal o dotaci, ke které je nutné přiložit příslušné daňové doklady, musí je doručit nejpozději do 20. 8. 2015 na Sekretariát ČSV.
 • Pokud nezačal aplikovat některé z povolených léčiv pro letní ošetření v předešlém měsíci, učiní tak co nejdříve v tomto. Vedle odparných desek s kyselinou mravenčí nebo Gabonu může použít dle návodu i Apiguard s účinnou látkou thymolu.

Červenec – pranostiky a činnost včelaře

Pranostiky:

Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.

O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

Pakli na Jakuba slunce svítí, má pak tuhá zima býti.

 

Včelařská moudrost:

Chceš-li míti včely v síle, nerýpej jim často v úle.

 

 

Činnost včelaře:

        Odebere po skončení hlavní šnůšky z medníkové části úlu zralý med, provede prohlídku na přítomnost matky a množství zásob. Ihned začne postupně podávat cukerný roztok. Při nařízeném letním zásahu gabonovými pásky tyto vloží mezi plodové plásty.

 

        Sleduje na podložkách denní spady roztočů a při zjištění nadlimitních hodnot ihned aplikuje kyselinu mravenčí, nejlépe pomocí odparných desek – Formidol.

Červen – pranostiky a činnost včelaře

Pranostiky:

Jaký je o Medarda čas, taký čtyřicet dní zas. Je-li od Petra až po Vavřince parno, bývá v zimě studeno.

 

Včelařská moudrost:

Jako včela chop se díla, v svorné práci naše síla

 

 

Činnost včelaře:

 •         Sleduje přínos do medníku a při jeho zaplnění může odebrat a vytočit zralý med, anebo rozšíří medníkový prostor dalšími nástavky. Využívá všech schopností včelstva k chovu matek i tvorbě oddělků nebo smetenců.
 •         Stavebního pudu včelstva využívá k obnově a ozdravení díla a do úlu vkládá k výstavbě dostatek mezistěn.
 •         Oznámí do 1. 6. 2016 své základní organizace počet včelstev pro podzimní léčení varroázy.
 •         Včelaři, kteří požadují některou z dotací (pokyny a tiskopisy jsou v příloze Včelařství 4/2016), odešlou do 20. 6. 2016 řádně vyplněné žádosti na Sekretariát ČSV.

 

 

Květen – pranostiky a činnost včelaře

Pranostiky:

Bujný květ - plný úl.

Roj, který se v máji rojí, za plnou fůru stojí, ale o svatém Jáně ani za vodou ve džbáně.

 

Včelařská moudrost:

Na všechny tvé choroby, včela lék ti vyrobí.

 

Činnost včelaře:

- Musí poskytnout rostoucímu včelstvu dostatečně prostorný, dobře větraný úl a omezovat rojivost umožněním intenzivně stavět a zakládat dělničí i trubčí dílo.

- V květnu je vhodné začít s chovem matek a pomocí oddělků založit nová včelstva.

- V závěru měsíce bývá již zralý květový med a nastává čas prvního medobraní.

- Nahlásí své ZO ČSV počet vyzimovaných včelstev k 1. 5. 2016. Tento údaj je důležitý pro vyčíslení zimních ztrát.

 

 

Duben – pranostiky a činnost včelaře

Pranostiky:

Prší-li zpočátku dubna, bývá mokrý máj.

Je-li na sv. Jiří krásně, bude po něm ještě ošklivo.

 

Včelařská moudrost:

Včelín tobě, bratře hlásá: ve svorné práci naše spása.

 

Činnost včelaře:

- hlídá stav zásob a snůškové poměry

- odstraní česnové zábrany

- s rozkvětem ovocných stromů rozšíří prostor o stavební rámky pro chov trubců a mezistěnami pro stavbu dělničího díla.

- na začátku intenzivní květové snůšky včas rozšíří úl o medníky

 

Březen – pranostiky a činnost včelaře

Pranostiky:

Teplý březen, rozehřeje včelám srdce.
Svatý Josef s tváří milou, končí zimu plnou.
Zima, kterou Tomáš nese, dlouho s námi ještě třese

Včelařská moudrost:
Denně jedna lžíce medu, dělá z dědy neposedu

Činnost včelaře:
- sleduje aktivitu na česnech, pokud to počasí dovolí, provede jarní prohlídku
- při nedostatku zásob ihned přidání medných plást, medocukrového těsta či řídkého cukerného roztoku
- u bezmatečného včelstva – ihned přidání záložního včelstvem či spojení se silným včelstvem
- podle výsledku zimní měli na varroázu a dle pokynu KVS provedení nátěru plodu a fumigaci 

 

Únor – pranostiky a činnost včelaře

Pranostiky:

Bílo a mráz v únoru, požehnání medu na celý rok.
Když na Hromnice slunce z nebe se zasměje, včelaři, tvoje hrnce medem ti zaleje.
Na Hromnice chumelice, netrvá  pak zima více.
Prší-li na svatého Matěje, bude se brzy síti.

Včelařská moudrost:

Sklenice medu - půl lékárny doma.

Činnost včelaře:

- při proletech zjistit aktivitu na česnu  - odhadnout sílu a stav včelstev

- při větším oteplení provést rychlou prohlídku zaměřenou na stav zásob, popř. rozsah plodování

- po informaci o množství roztočů po vyšetření zimní měli provést nátěr plodu a fumigaci

- do 28.2.2016 na místně příslušný obecný či městský úřad oznámit stanoviště včelstev – formulář ZDE.

 

Leden – pranostiky a činnost včelaře

Pranostiky

Když včely v lednu vyletují, to nedobrý rok ohlašují. V lednu silný led, v květnu bujný med.

Připadne – li Nový rok na středu, lze očekávat přízniví rok, mnoho vína, ale žádný med.

Je-li na svatého Vincence pěkně a teplo, budou velká parna v létě a teplé noci v srpnu.

Je-li na zasnoubení Panny Marie na stromech jinovatka, bude vlhký rok.


Včelařská moudrost

Kdo čaj s medem ráno pije, nestoná a dlouho žije.

 

Činnost včelaře:

 •       zajistit svým včelstvům klidné zimování (pozor na větve, které mohou ve větru rušit včelstva a na ptáky, kterým mohou úly sloužit jako restaurace)
 •       zajistit stálý přístup čerstvého vzduchu (ometení zasněžených česen)
 •       pravidelná kontrola zabezpečení česna proti vniknutí škůdců
 •       odběr zimní měli k provedení diagnostiky na množství roztočů dle pokynů uvedených ZDE