2018

Změny vyhlášky o označování a evidenci zvířat a hospodářství

Změny vyhlášky o označování a evidenci zvířat a hospodářství
Další změnou v oblasti legislativy dotýkající se také včelařů je Vyhláška č. 449/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

více zde...