Legislativa

Změny vyhlášky o označování a evidenci zvířat a hospodářství

Další změnou v oblasti legislativy dotýkající se také včelařů je Vyhláška č. 449/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů. Platné znění ZDE

Vyhláška reaguje na novelu zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči tím, že informace o umístění stanovišť evidovaných podle novely vyhlášky budou k dispozici osobám aplikujícím přípravky nebezpečné či zvláště nebezpečné pro včely (tak, jak je nově definováno v § 51 novely zákona o rostlinolékařské péči publikované pod č. 299/2017 Sb.), a to prostřednictvím evidence objektů určených k chovu evidovaných zvířat podle zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství.  Tuto evidenci vede Českomoravská společnost chovatelů a.s. V oblasti evidence stanovišť včelstev zavádí novela vyhlášky možnost zaevidování nového stanoviště kdykoliv v průběhu roku oproti dosavadní praxi, kdy bylo možné zaevidování stanoviště pouze ke dni 1. září.

                Přehledné informace a potřebné tiskopisy k hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť naleznete ZDE

 

 

-MH-