2017

Osobnosti včelařství - Bratr Adam - Karl Kehrle

Osobnosti včelařství -  Bratr Adam - Karl Kehrle
Bratr Adam byl celý život oddán anglickému včelařství. Za práci v něm byl jmenován anglickou královnou Officer of the British Empire a dostalo se mu řady dalších poct, a to jmenovitě v Německu a ve Švédsku.

více zde...