Osobnosti včelařství

Osobnosti včelařství - Bratr Adam - Karl Kehrle

Osobnosti včelařství -  Bratr Adam - Karl Kehrle

Osobnosti včelařství Bratr Adam - Karl Kehrle
(3. 8. 1898 - 1. 9. 1996)

  • Vyšlechtil během více než 70 ti letého plemenného výběru včelu buckfastskou
  • Po vlně úhynů, které způsobil roztočík včelí, začal v r. 1916 zušlechťovat přeživší italské včely a křížence včely italské s anglickou tmavou včelou, včelou anatolskou a řeckou (+včela saharská a včela horská)
  • Odolné plemeno bylo vysoce ceněno a tak, když v r. 1982 byly ukradeny 2 matky, rozeslala policie popis “3/4 palce na délku s tmavě hnědými a tmavě šedými pruhy“
  • Původem Němec, žijící od 12 let v Anglii, v benediktýnském klášteře, opatství Buckfast
  • V r. 1919 převzal péči o včelnice opatství
  • Procestoval autem, pěšky nebo na oslu řadu zemí s cílem nalézt odolné včely (Středomoří, Blízký východ i Afrika)
  • Jeho práce skončila v r. 1992. Nový opat zakázal výzkum a včelnice byly pouze produkční

Ve věku dožitých 98 let zemřel dne 1. září 1996 mnich benediktinského kláštera Buckfast bratr Adam (vlastním jménem Karl Kehrle).

V roce 1910, kdy mu bylo dvanáct let, přišel do Anglie z rodného Německa. Nejprve se stal pomocníkem ve včelařské zahradě kláštera, avšak později, v roce 1919, mu bylo svěřeno vedení klášterního včelařství. Byl to člověk vnímavý a cílevědomý. Ve své práci se zaměřil na získání produktivní, ale přitom mírné včely, zvláště když anglická černá včela je neobvykle agresivní. Východiskem jeho šlechtění byla vlašská včela ligustica. Matky ligustica pářil s trubci staré anglické rasy. Během dlouhodobých pokusů začlenil do své plemenářské práce také další plemena.

V jeho práci jej podporoval opat, a na svých četných cestách byl finančně zajišťován sponzory. Při hledání vhodného materiálu pro tzv. buckfastskou včelu navštívil mnoho zemí Evropy a Afriky a seznámil se s jejich včelami. Na Krétě objevil samostatnou rasu včel, kterou profesor Ruttner po něm pojmenoval Apis mellifera adami. Sám buckfastskou včelu sice nazýval umělou rasou, ale jen v tom smyslu, že je výsledkem práce, která je uměním. Termín Kunstrasse si definoval jako „rasu“ šlechtitelského umění.

Bratr Adam byl celý život oddán anglickému včelařství. Za práci v něm byl jmenován anglickou královnou Officer of the British Empire a dostalo se mu řady dalších poct, a to jmenovitě v Německu a ve Švédsku. I když prohlašovaná odolnost buckfastky proti roztoči Varroa se nedostavila, má jeho práce velký význam především pro Anglii, protože je úspěšnou snahou nahradit agresivní černou včelu včelou mírnou. Zemřel velký včelař a i jeho věk stejně jako jeho život je dobrou propagací pro včelařství.

Zdroj: http://jjvcela.sweb.cz/soubory/vcely13.html#_Toc506124582