Dotace

Dotace na podporu včelařství z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2019

Karlovarský kraj na základě usnesení Rady Karlovarského kraje číslo s usnesením číslo RK 1471/12/18 ze dne 17. 12. 2018, zveřejnil dne 21.12.2018 na svých stránkách  pravidla pro poskytnutí dotace za účelem podpory včelařství, stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zlepšením opylovací služby rostlin na území Karlovarského kraje. Na uvedených stránkách naleznete veškeré informace, formuláře a další důležité dokumenty.

                V rámci uvedené dotace, bude pro včelaře rozděleno 2 miliony korun. Stejně jako v loňském roce, je nutné podat žádost elektronicky a to v období od 1.2.2019 od 10:00 hod. do 28.2.2019 do 15:00 hod.

Informačního semináře pro žadatele se koná: 14. 1. 2019 od 16:00 do 18:00 hodin

Zájemci mohou získat až 80% uznaných nákladu do max. výše 14.000,- Kč. Dotace se poskytuje na:

nákup max. 5 ks nových nástavkových úlů, (nástavkovým úlem se pro účely těchto pravidel rozumí zařízení pro chov včel skládající se z varroadna, nástavků, víka, krmítka a mateří mřížky. Cena nástavkového úlu bude příslušným odborem uznána maximálně do výše 4.000,- Kč včetně DPH.)
nákup max. 5 ks včelstev nebo oddělků z registrovaných nebo šlechtitelských chovů,
nákup max. 15 kg voskových mezistěn nebo max. 180 ks plastových mezistěn,
nákup rámků nebo přířezů k výrobě rámků (plastové i dřevěné).

Karlovarský kraj je jedním z nejštědřejších krajů, kteří včelařství a včelaře takto již roky podporují. V případě jakýchkoliv dotazů či pomoci při podání žádosti, popř. následného vyúčtování se můžete obrátit na vedení našeho spolku.