Osobnosti včelařství

Osobnosti včelařství - Lorenzo Lorraine Langstroth

Osobnosti včelařství - Lorenzo Lorraine Langstroth

Lorenzo Lorraine Langstroth (25. 12. 1810 - 6. 10. 1895)

V r. 1851 objevil tzv. včelí mezeru
Na základě tohoto objevu začal navrhovat nový typ úlu, který by se dal volně rozebírat a rozšiřovat, aniž by docházelo k přílišnému podráždění nebo zabíjení včel
V r. 1852 obdržel patent na první rozebíratelný rámkový úl (dno, horní víko a libovolný počet nástavků)
Americký pastor, učitel a včelař
Od dětství projevoval zájem o svět hmyzu
Po vystudování teologie se stal pastorem, později byl ředitelem dívčí školy
Ve včelařství prováděl řadu pozorování a pokusů a snažil se zlepšit stávající chovatelské postupy
Založil „medovou zahradu“, sázel lípy a jabloně, vyséval pohanku, jetel….

 

Tento muž, jenž je všeobecně považován za Otce moderního amerického včelařství, prožil poměrně plodný a úspěšný život, a přece zemřel zcela chudý, což se ostatně stalo mnoha velkým duchům před ním i po něm. Narodil se roku 1810 ve Philadelphii a jeho pozemská pouť skončila za pětaosmdesát let v Daytonu. Povoláním byl pastorem, což možná předznamenalo jeho pozdější trpělivé a hloubavé pozorování a studium života včel.

Langstroth začal včelařit v době, kdy mu už táhlo na třicítku. Seběhlo se to tak, že jednou navštívil jiného duchovního, který byl zaníceným včelařem. Při prohlídce úlů ho včely natolik zaujaly, že se hned na místě rozhodl pro jejich chov. Za několik málo dnů si opatřil první dva úly. Jednalo se však o dosti těžkopádné fošnové truhlíky, se kterými nebyla právě snadná práce. Velkým problémem se ukázalo také to, že Langstroth neměl tehdy k dispozici žádnou literaturu, která by mu usnadnila překonat obvyklé potíže všech začátečníků. Byl však houževnatým samoukem, který se vypracoval soustavným pozorováním a později i studiem tehdy ještě poměrně skromných odborných spisků. Brzy začal věnovat včelám prakticky všechen svůj volný čas, velmi ho těšil pohled do jejich intimního života, což ho nakonec přivedlo na myšlenku postavit takový úl, který by byl přístupný ve všech částech. A tak se zrodil jeho vynález rámku a úlu s pohyblivým dílem.

Langstroth tak vlastně udělal pro rozvoj amerického včelařství prakticky totéž, co se podařilo v Evropě už o něco dříve Prokopovičovi, ovšem zcela nezávisle na něm. Jedno prvenství mu však patří absolutně. Objevil tzv. včelí prostor, tj. mezeru mezi rámky a horními prkny úlu. Tuto mezeru stanovil na devět milimetrů. Podle některých odborníků se prý tento objev stal základním principem konstrukce moderního úlu i našeho současného včelařství.

Teď už nás asi ani příliš nepřekvapí zjištění, že se Langstroth začal jako jeden z prvních včelařů na americkém kontinentu věnovat také plemenářské práci. Svoje úvahy, názory a poznatky o životě včel i včelařských praktikách pilně publikoval nejen v odborném tisku, ale později také knižně. V roce 1853 vyšla jeho kniha Langstroth u úlu a u včel, která se dočkala mnoha dalších vydání v Americe a později i v Evropě.

Zdroj: http://jjvcela.sweb.cz/soubory/vcely13.html#_Toc506124635