Osobnosti včelařství

Osobnosti včelařství - Francois Huber

Osobnosti včelařství -  Francois Huber

Osobnosti včelařství – Francois Huber (2.6.1750 - 22. 12. 1831)

  • Zakladatel vědeckého poznání o životě včel (původ vosku, větrání včel v úle atd.)
  • V roce 1789 představil Huberův rámkový úl- první s rozebíratelným dílem
  • Jeho přínos vysoce ocenil i L. Langstroth
  • Prokázal, že se matky páří mimo úl
  • Švýcarský přírodovědec
  • V dětství onemocněl oční chorobou a postupně oslepl, ale s pomocí manželky a sluchu pracoval na svém včelařském výzkumu dál.

 

Narodil se v Ženevě. Jeho otec byl přítelem Voltaira. Po otci zdědil zálibu v přírodních vědách a hltal všechny knihy tohoto oboru, které se mu dostaly do rukou. Rodiče chtěli omezit chlapcovu přílišnou zálibu ve čtení a odebírali mu proto na noc světlo. Hoch však četl při světle měsíce. Po této velké námaze očí se dostavila choroba, která vyvrcholila úplnou ztrátou zraku. Stalo se tak v jeho patnácti letech. Když již nemohl číst sám, dal si předčítat svým sluhou. Měl to štěstí, že sluha byl inteligentní, obsahu knih rozuměl a projevoval o něj zájem. Brzy prováděl podle pokynů Hubera různé pokusy a pozorování. Huber se zaměřil na výzkum života včel a dosáhl v tomto oboru značných úspěchů. Včelám zasvětil celý svůj život. Jeho úsudek i obrazotvornost byly tak bystré, že dovedl „vidět“ očima jiných. Když později Maeterlinck prověřoval výsledky jeho práce, nenalezl v nich ani jediný omyl. Svá pozorování uložil Huber do spisu Nová pozorování o včelách (1782 a 1814).

Aby se mohl lépe věnovat výzkumu včel, sestrojil úl s pohyblivým dílem. Na myšlenku úlu s pohyblivým dílem přišel v Evropě jako první, tedy dříve než Dzierzon, v roce 1792. Jeho úl, tzv. listový, připomínal tvarem knihu a měl 12 rámků, které byly zasklené. Takto upravený úl mu umožňoval provádět i mnohá speciální pozorování.

Dlouholetými přesnými pozorováními a důmyslně založenými pokusy se Huberovi jako prvnímu podařilo zjistit celou řadu originálních momentů ze života včely medonosné, které v jeho době byly ještě úplně neznámé a průkopnicky rozšířily vědomosti o biologii včely a včelstva.  Huber jako první vyslovil předpoklad existující alarmující látky, která se uvolňuje při vbodnutí žihadla; první zpozoroval, že včely dělnice mají schopnost klást vajíčka, ze kterých se líhnou trubci, popsal význam a funkci tykadel pro život včely, snubní výlet a páření matky s trubci, úlohu matky pro život včelstva jako biologického celku, kde a jak nastává spářeni matky, první podal skutečně podložený popis původu a sběru cenného včelího produktu - propolisu, první důkladně popsal funkci voskových žláz a pud stavěni díla a první na světě uměle oplodnil matku.

Už jen tento výčet jeho původních zjištění v konfrontaci s časem, kdy byla zjištěna a vyslovena, svědčí o tom, že tento slepec byl geniálním pozorovatelem života včely a musel vynaložit gigantickou heroickou sílu, aby ve zdravotním stavu, ve kterém byl, mohl dosáhnout takovéto výsledky.

Huber byl se svým osudem smířený. Operace odmítal. Měl rád dlouhé procházky. V okolí svého domu měl natažené provazy, podle nichž se na svých procházkách orientoval.

 

Zdroj: http://jjvcela.sweb.cz/soubory/vcely13.html#_Toc506124623