Osobnosti včelařství

Osobnosti včelařství - Antonín Schönfeld

 

Antonín Schönfeld

(31. 3. 1869 - 12. 8. 1958)

 

Doc. Ing. Dr. et MUDr. Antonín Schönfeld se narodil roku 1869 v obci Vraňany na Mělnicku. Studoval Lékařskou fakultu v Praze, a také Českou vysokou školu technickou. Stal tak nejen inženýrem agronomie, ale i doktorem lékařství. Později doktorem věd a docentem oboru včelařství.

Osobnosti včelařství - Antonín Schönfeld

Antonín Schönfeld - zdroj: user.mendelu.cz


Od medicíny ho to ale táhlo k zemědělství a včelám. Pracoval na Ministerstvu zemědělství a byl jedním z otců zakladatelů Státního výzkumného ústavu včelařského, rybářského a hydrobiologického. Ve svých 50ti letech byl jmenován jeho prvním ředitelem. Včelařství byla jeho velká vášeň a dospěl k mnoha důležitým poznatkům. Vydal svoji vědeckou knihu Anatomie, morfologie včely medonosné, jež je jeho celoživotním výzkumným dílem. Učil na vysoké škole, byl členem vědecké rady Masarykovy akademie práce a za svůj život vychoval mnoho svých vědeckých následovníků. V Úvalech bydlel v Havlíčkově ulici od roku 1924/25 až do své smrti v roce 1958.

 

 • Zakladatel čs. včelařského výzkumu
 • První český vysokoškolský pedagog včelařství
 • 1920 - 1935 šéfredaktor časopisu Český Včelař
 • 1920 - 1934 přednosta Výzkumného ústavu včelařského
 • Zabýval se chovem, patologii a terapii nemoci včely medonosné
 • Autor mnoha odborných publikací
 • Zemědělský odborník, včelař, pedagog
 • Absolvent lékařské fakulty UK a vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství při ČVÚT v Praze
 • Demonstrátor a později asistent zootechnického zvěrolékařského ústavu téže VŠ
 • Člen vědecké rady Masarykovy akademie práce