Nemoci včel

Multimediální pomůcka „Choroby včel“


Fakulta veterinárního lékařství a fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity  Brno připravila multimediální pomůcku „Choroby včel“, která je určena nejen pro studenty, ale je zdrojem základních informací o chorobách včel  pro praktické veterinární lékaře a širokou včelařskou  veřejnost.

Materiál se věnuje především chorobách a chorobných stavech včel, které se vyskytují v našich podmínkách. Zmiňuje se však  i o některých chorobách včel ovlivňujících světové včelařství nebo o těch chorobách,  u nichž existuje potenciální možnost výskytu i v našich podmínkách.

Multimediální pomůcky s odkazy na fotografie si můžete prohlédnout a prostudovat ZDE