Legislativa

Nové vyhlášky pro včelaře

Ve Sbírce zákonů č. 12/2018 vyšly s účinností od 22.2.2018 dvě důležité vyhlášky pro včelaře. Vyhláška č. 18/2018 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek. Aktuální znění si přečtěte ZDE ( vyhláška ukládá povinnosti jak KVS při zdolávání nákaz, ale také chovatelům. Stanoví podmínky k přemísťování včelstev mimo území kraje, opatření při tlumení a zdolávání varroázy, moru a hniloby včelího plodu. Stanoví také rozsah prohlídky včelstev prohlížitelem. Kromě dalších povinností upozorňujeme na povinnost chovatele hlásit KVS úhyny více než 25% včelstev na stanovišti  z počtu včelstev evidovaných v ústřední evidenci k datu 1. září předchozího roku.

            Druhou vyhláškou je Vyhláška č. 19/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemisťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů.   Aktuální znění si přečtěte ZDE .  Tato vyhláška kromě jiného stanovuje obsah, rozsah a organizaci specializovaného školení se zaměření na prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla, které budou provádět proškolení prohlížitelé včelstev.