Legislativa

Nová vyhláška o ochraně včel

Loňský a letošní rok přinesl řadu změn v oblasti chovu a ochrany včelstev. Jednou z nich je také Vyhláška č. 428/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, která vešla v platnost 26.12.2017. Vyhláška byla zveřejněna ve Sbírce zákonů, částka 152 ze dne 11.12.2018

 

Vyhláška upravuje především povinnosti zemědělců při ošetřování rostlin a používání přípravky k jejich ochraně. Kromě jiného stanovuje, kdy lze používat přípravky nebezpečné pro včely – až po ukončení denního letu včel, který je stanoven hodinu po západu slunce, před touto dobou ho lze aplikovat, pokud teplota vzduchu klesne pod 12 st. C. Pokud dojde k úhynu včelstev s podezřením na aplikaci přípravků k ošetřování rostlin, tak KVS odebere vzorek nejméně 500 včel a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vzorek rostlin z ošetřované porostu o hmotnosti min 200 g. Vzorky musí být zabaleny a označeny v prodyšném obalu a uchovány při teplotě minus 18 st. C a co nejdříve doručeny k provedení analýzy.

 

Problematiku rostlinolékařské péče má na starosti Oddělení rostlinolékařské inspekce Plzeň, pracoviště Karlovy Vary, Závodní 152. Kontaktní osobou ing. Dana Pohanová, tel. 353230529, mobil: 725870657, email. dana.pohanova@ukzuz.cz

 

-MH-