Chov matek

Snubní prolet

Matky vyletují z úlu za doprovodu svých strážkyň 3 - 5 den po vylíhnutí. Nejprve pouze na tzv. orientační prolety (v průměru 2 - 3), obvykle v době mezi 11. — 15. hodinou. V pátém až osmém dni, když pohlavně dozrají, vyletují na snubní prolety. Páření probíhá za letu postupně se 6-10 trubci ve volném prostoru na tzv. trubčím shromaždišti. Trubci vyletují většinou mezi 13. — 15 hodinou, někdy i později, za teplého a bezvětrného počasí. Sperma získané při tomto proletu matce vystačí po celou dobu jejího života.  

Trubčí shromaždiště jsou místa, kam se za příznivého počasí slétávají matky a trubci ze širokého okolí. Jsou to místa o rozměrech cca 200 x 600m chráněná před silnými větry, odpoledne prosluněná a bez vysokého porostu, nejčastěji pastviny. Většinou jsou tato místa využívána trubci i matkami opakovaně po řadu let. Jak však trubci i matky shromaždiště vyhledávají, se dosud nepodařilo objasnit.

Vlastní páření  probíhá za letu vy výšce 10 – 30 m nad zemí, kde jsou termické proudy vzduchu. Za letu matka kopuluje postupně s několika trubci a naplní svou spermobanku samčí látkou. Milostný akt probíhá za poměrně vysokých letových rychlostí. Trubec musí přesně vyhledat matku a rozpoznat její otevřený poševní otvor. Pak na ní nasedá a doslova vystřeluje svůj penis do těla matky. Penis je v těle trubce umístěn takříkajíc na ruby. Po vystřelení z těla se obrací jako rukavice (everze) a dvěma výstupky ve tvaru vidliček se samčí pohlavní orgán zafixuje do pochvy.  V tom okamžiku sameček ejakuluje, přepadá dozadu a umírá. Část penisu vytrženého z jeho těla zůstává v pochvě matky jako tzv. cibulka, která je odstraněna dalším pářícím se trubcem. Předáním genetické informace poslání trubce končí.

Šťastným návratem matky však proces oplození nekončí. Sperma se musí dostat z vejcovodů do semenného váčku, přičemž hlen a přebytečné sperma odcházejí z těla matky ven. To může trvat až 48 hodin a při tom je nutná součinnost dalších včel v úle.


Úžasné video ze snubního proletu nové matky zde...