Apiterapie

Filip Terč - Průkopník moderní apiterapie

V loňském roce jsme si připomněli i na našich stránkách 100 let od úmrtí objevitele a propagátora apiterapie a domažlického rodáka Filipa Terče. Tato významná osobnost nezůstala bez povšimnutí ani ve Slovinsku, kde žil v Mariboru, provozoval zde lékařskou praxi a také dne 28.10.1917 zemřel. V roce 2014 vydalo slovinské nakladatelství Mileny Pivcové v Mariboru monografii doc. MUDr. Gregora Pivce, který se životu, dílu  a přínosu Filipa Terče jak v medicíně tak ve včelařství, podrobně věnuje. Po třech letech vyšla tato kniha také v češtině a vydala jí Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. v překladu Lukase Freye a PhDr. Davida Blažka, PhD. Zájemci si jí mohou koupit v e-shopu ZDE