rok 2020

Stručná informace z výroční členské schůze 2020


 

V sobotu dne 8. 2. 2020 se konala v nejdecké kinokavárně Výroční členská schůze ČSV ZO Nejdek, kterou jsme spojili s odevzdání vzorků zimní měli  k vyšetření na varroázu. Tato forma a termín počátkem února se nám již osvědčil v loňském roce, kdy v jednom termínu většina členů současně vzorky odevzdá. Tím je ulehčena práce především zdravotníkovi, který musí vše následně zpracovat v CIS a vzorky odevzdat na KVS. Včelaři si také mohou objednat léčiva na následující sezónu a společnou objednávku musí zdravotník také administrativně zpracovat přes CIS.

Schůzi oficiálně zahájil předseda Roman Geisler, který přivítal nejen všechny členy spolku, ale také  vzácného hosta - starostku Nejdku paní Ludmilu Vocelkovou, která v krátkém vystoupení poděkovala za pozvání, ocenila práci včelařů i spolku a představila v několika větách plány města do budoucnosti. Následně předseda seznámil členy s programem výroční členské schůze.  Následovaly zprávy o činnosti spolku, o jeho hospodaření, o zdravotním stavu včelstev a zpráva kontrolní komise. Byli představeni také noví členové, kteří byli přijati v průběhu roku 2019. Zájem včelařit má 5 nových členů a věříme, že je bude včelaření opravdu bavit a aktivně se zapojí do další činnosti našeho spolku. Bohužel na druhé straně nás ať již dobrovolně či natrvalo opustili 4 členové. Uplynulý rok byl o něco lepší z pohledu výnosu medu než rok 2018, přesto ho nelze považovat za zvlášť vydařený. Opět se na některých místech vyskytla medovice a někteří včelaři přišli koncem sezóny také o část svých včelstev. Příčin může být více, ale pravděpodobně to zapříčinily viry spojené s roztočem Varroa.

Vzhledem k tomu že letošní výroční schůze byla také volební, končící výbor zhodnotil svou práci za uplynulých 5 let a připomněl řadu zásadních momentů, které spolek musel v tomto řešit. Ať již se jednalo o změnu registrace z občanského sdružení na spolek, či práce v systému CIS, zavedení platby členských příspěvků a výplaty dotací přes účet, až po změny v organizaci ošetřování včelstev a účasti na řadě vlastních či jiných včelařských akcí. Následovala řada bodů, které bylo třeba se členy projednat a odhlasovat, zejména volba nového výboru, důvěrníků a zástupců na okresní konferenci. Někteří členové výboru se již nechtěli v následujícím období na vedení spolku spolupodílet a tak byli osloveni noví členové, kteří tuto výzvu přijali. Věříme, že nejen v tomto roce, ale po celé funkční období se nám bude dařit, posuneme některé věci kupředu a ku prospěchu všech členů. I nadále si budou členové vzájemně pomáhat a informovat se o nových poznatcích v oboru. K tomu nám velmi dobře slouží jak internetové stránky, tak pravidelná páteční posezení.

Jménem výboru přeji všem členům spolu a jejich včelkám pevné zdraví a hodně štěstí.

Za výbor ZO Nejdek Mgr. Miroslav Hrachovec