rok 2018

Páteční včelařské posezení – září 2018

Páteční včelařské posezení – září 2018 Páteční včelařské posezení – září 2018 Páteční včelařské posezení – září 2018 Páteční včelařské posezení – září 2018
Na naše pravidelné páteční posezení jsme se tentokrát slétli dne 7.9.2019 od 18:00 hod,  do Nového Fojtova  a to do penzionu a restaurace Pod Javory, který je krásně opravený a velice příjemný uvnitř. Poděkování patří jak vedení, tak i personálu, za milé přijetí a skvělou obsluhu. Sešlo se nás 18 členů.

Páteční posezení bylo tentokrát spojeno se schůzí výboru našeho spolku. Zápis z této schůze mi mohou přečíst členové v interní sekci. Poté již byla volná diskuze všech přítomných. Probrali jsme uplynulou sezónu, která zcela jistě nepatří k těm nejlepším, zvláště nyní, kdy se objevila na mnoha stanovištích melicitoza. Všichni si mohli pohlédnout rámek plný tohoto „betonového“ medu od př. Vinaře.  Dále jsme diskutovali o plánu a organizaci tavení vosku a parafinování nástavků, o návrzích témat následných pátečních posezení  s návrhy na hosty, které k diskusi pozvat. Večer nám zpříjemnily nové svíčky vyrobené př. Hluchaničem a  došlo i na ochutnávku medů z dovolené, tentokrát jsme ochutnali 3 medy z Bulharska (lipový, zázvorový a z dubu) a také tmavý med z Řecka.

Posezení se povedlo a příště se těšíme na další setkání, které bude až v listopadu, jelikož v říjnu jede část členů spolku na exkurzi ke včelaří na severní Moravu.

-BLA-

Páteční včelařské posezení – září 2018 Páteční včelařské posezení – září 2018 Páteční včelařské posezení – září 2018 Páteční včelařské posezení – září 2018