rok 2018

Páteční včelařské posezení – únor 2018

Páteční včelařské posezení – únor 2018 Páteční včelařské posezení – únor 2018 Páteční včelařské posezení – únor 2018              

Pravidelné páteční včelařské posezení proběhlo dne 2.2.2018 v hotelu Seifert. Tentokrát přijal naše pozvání př. Josef Ševčík z Kyselky, který včelaří více jak 50 let, spoustu let přednášel a byl učitelem včelařství, je také uznávaným chovatelem matek. Mnoho let působil jako zdravotní referent OO  ČSV Karlovy Vary a podílel se na testování několika léčiv pro Výzkumný ústav včelařský v Dole. Sešli jsme se na šestou hodinu v krásném prostředí velkého sálu hotelu Seifert v Nových Hamrech, kde příjemnou atmosféru doplnily i hořící svíčky, které vyrobil př. Hluchanyč. Kromě  13 našich členů pozvání přijali také zástupci ze ZO Sokolov a ZO Božičany.

                V úvodní části se př. Ševčík věnoval zkušenostem ze své činnosti soudního znalce v oboru včelařství a zmínil nejčastější chyby, kterých se včelaři dopouští při volbě stanoviště a řešení sousedských sporů, hlášení otrav včelstev, krádeží a zničení včelstev. Doporučil také nejvhodnější postupy při řešení těchto událostí a sporů. Poté rozebral svojí metodiku při tlumení varroázy a upozornil na rizika spojená s nově registrovanými léčivy. Jak již bylo mnohokrát řečeno, spoléhat se pouze na podzimní ošetřování a neřešit varroázu již od časného léta  je zásadní chyba, především v souvislosti s viry, které roztoči přenáší. To jsou časté důvody velkých úhynů včelstev v posledních letech. Věnoval se také podceňovanému problému s Nosemou ceranae, která se v posledních letech také velmi rozšířila.  

                V druhé části se věnoval chovu matek, výběru plemeniva, inseminaci a  postupům při larvení. Upozornil na zásadní chyby, kterých se včelaři při chovu matek dopouští a na nezbytnost chovu kvalitních trubců na stanovišti.  V závěru byly probrány i otázky prodeje medu a dalších včelích produktů.    

              Únorové páteční posezení se opět velmi povedlo a jménem našich členů, děkujeme ještě jednou př. Josefu Ševčíkovi za velmi příjemné a zajímavé povídání, a vedení hotelu Seifert za poskytnutí prostor a skvělou obsluhu.

 

-MH-