rok 2018

Páteční včelařské posezení – březen 2018

Na naše pravidelné páteční posezení jsme se v březnu slétli do Nových Hamrů a to do hotelu Seifert. I přes mrazivý večer se sešlo 17 členů našeho spolku a některé doprovodili i jejich manželky. Pozvání tentokrát přijal místostarosta obce Vysoká Pec, zahradník a odborník na údržbu zeleně na nejdecku ing. Jindřich Košner, se kterým jsme  diskutovali na téma včelí pastvy a hledání možností vzájemné spolupráce při vysazování včelařsky významných rostlin. Ing. Košner se také podílel na vytváření systému „Natura 2000“ a k tomu povídal mnoho dalších zajímavých věcí. Hodně se diskutovalo o pylodárných a nektarodárných  rostlinách a  potřebě mít pro včelky po celou sezonu dost zdrojů potravy. Jako včelaři bychom uvítali i pozdější sečení luk v okolí našich stanovišť, aby rostliny stačili odvést a vysemenit a tím byla zachována druhová pestrost horských luk. Louky je také potřeba chránit, především před náletovými dřevinami a rozšiřováním invazních, nepůvodních rostlin. Mezi ně patří např. také  Netýkavka žláznatá a Křídlatka japonská ale také  Vlčí bob (lupina), přestože se jedná o nepůvodní druhy, jsou pro včely často zajímavé. Mnozí ani netušili, že v okolí Vysoké Pece je místem, kde hnízdí chráněný Chřástal polní.
Páteční včelařské posezení – březen 2018 Páteční včelařské posezení – březen 2018 Páteční včelařské posezení – březen 2018 Páteční včelařské posezení – březen 2018

Každý se pak ještě chtěl ing. Košnera, zeptat na tu svojí konkrétní rostlinu, která mu roste na zahrádce či v  blízkém okolí, že téměř nestačil ani odpovídat. Všechny nás zajímalo, co by doporučil v našich podmínkách vysadit, aby nám rostlinky nezmrzly  a jak se o ně řádně starat. Mnohokrát děkujeme ing. Košlerovi za jeho vstřícnost, zajímavé informace a budeme rádi, pokud se opět někdy sejdeme. Poděkování patří i vzorné obsluze hotelu Seifert!

Posezení se opět povedlo a příště se těšíme na další setkání, které bude v dubnu ve Smolných Pecích a téma se včas dozvíte na našich stránkách.

 

-BLA-