rok 2018

Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý

Výjezdní seminář proběhl ve dnech  6. – 7. října 2018 a byl organizován Spolkem Krušnohorských Včelařů – Včelařské centrum Lom u Mostu (v zastoupeni přítele Petra Táborského). Po dohodě se semináře zúčastnilo i 5 zástupců našeho spolku.

Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý    Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý    Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý

Odjezd z Lomu byl organizovaným autobusem z Lomu dne 6. října v 7.00 hodin ráno. Již cestou v autobuse byla příjemná nálada a zajímavá diskuse. Příjezd  do Starého Města u Bruntálu, do areálu Včelařství  Kolomý byl v cca 15.00 hodin. Po příjezdu byli účastníci zájezdu ubytováni v místní kolibě a uvítáni p. Janem Kolomým, majitelem zmíněného včelařství. Farma se rozkládá v oblasti Jeseníků, v nadmořské výšce cca 500 – 700m a včelaří na několika stanovištích, na rámkové míře 39 x 24.

Následovala prohlídka pokusného včelstva, u kterého nám přítel Kolomý demonstroval svůj pokus v boji proti varoáze a nový typ úlu. Který by měl zjednodušit chov v průběhu sezony, jedním zásahem řešit rojovou náladu i výměnu matek, působit preventivně a hlavně účinně proti varroáze a zvýšit výnos. Podstata jeho pokusu je v tom, že došlo úpravě spodního nástavku a dna,  který je delší o čtyři rámky a slouží k izolaci kladoucí matky se čtyřmi rámky, které jsou od hlavní části odděleny mateční mřížkou. Jelikož v hlavní části postupně zůstane jen starší plod a poté žádný, protože matka klade jen na těch 4 izolovaných rámcích, tak  se roztoči instinktivně stěhují za kladoucí matkou. A takto je následně zavíčkovaný plod izolován od ostatního včelstva. Tímto zákrokem poté může včelař efektivně ošetřit včelstva v průběhu sezony.

  Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý    Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý    Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý
Následoval program v kolibě po velmi chutné večeři.  Prvním přednášejícím byl ing. Tibor Jókay ze Slovenska, který svou přednášku zaměřil především na problémy a ohrožení, které se začali projevovat v chovech především v Maďarsku, kde v loňském roce uhynulo z původních 1,2 milionu včelstev téměř polovina! Důvodů je celá řada od klimatickým změn – především sucha, přes Neonikotinoidy, pesticidy, glyfosfáty, nosema ceranae, až po viry a další problémy. Bohužel tyto špatné zprávy se netýkají jen včelařů v zahraničí, ale musíme se na ně připravit i u nás. V druhé přednášce p. Kolomý podobněji rozebral výsledky a smysl svého pokusu s novým úlem.  Na tato témata následovala ve skupinkách návštěvníků bohatá individuální diskuze.

Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý    Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý    Informace z výjezdního seminář do Včelařství Kolomý

Následující den jsme s přítelem Kolomým absolvovali komentovanou prohlídku jeho včelařské, profesionální  farmy - skladovací prostory na cukr a přípravu krmení pro včely, tavení vosku a skladovací prostory na vytavený vosk, skladovací prostory na souše, skladovací prostory na med, medárnu, a plně automatickou plnící a balící linka.  Farma s tradicí více jak 50-ti let se v roce 2012 zmodernizovala o novou provozní budovu.  Následně byla v roce 2014 vybavena automatickou linkou. ( Nejmodernější technologie – automatická plnící linka, značení etiketami sklenic). Tento provoz údajně patří k největšímu a nejmodernější v EU. Součástí farmy je i truhlářství – stolařská výroba, výrobu úlů s příslušenstvím.  Včelařská farma přítele Kolomého je zaměřena na produkci druhových medů s vysokou kvalitou (certifikáty kvality - medovicový, lesní květový, malinový, javorový, akátový, květový jarní, lipový, pohankový).  Aktivně se zaměřuje také na produkci kvalitního plemenného materiálu – matky a oddělky a úce spolupracuje s rakouskými chovy.  Kromě distribuce medu má farma i vlastní specializovanou prodejnu.

Účastníci z řad našeho spolku děkuji p. Kolomému za milé přijetí a zajímavé informace a přátelům ze Spolku Krušnohorských včelařů, zvláště p. Táborskému za možnost se tohoto výjezdního semináře účastnit. Moc se nám to líbilo a byli velmi spokojeni !

S pozdravem Cvikl Jan, Karlovy Vary