2021

Pro členy: Zápis z historicky první online schůze výboru ZO Nejdek

Pro členy: Zápis ze schůze výboru ZO Nejdek

V privátní sekci určené pouze členům je k dispozici zápis z historicky první online schůze výboru ZO ČSV Nejdek, která proběhla dne 23.1.2021. Vzhledem k mimořádných epidemickým opatřením souvisejícími s pandemií COVID-19, nemohla proběhnout standartní schůze výboru a proto za využití moderních technologií jsme zvolili tuto možnost. Alespoň touto formou jsme se po dlouhé době mohli alespoň v rámci výboru nejen slyšet, ale také vidět. Byla prodiskutována řada důležitých témat a vyzkoušeno, že se lze i v nouzových podmínkách "sejít".  Bohužel je v ohrožení také Výroční členská schůze, a pokud se do dubna 2021 sitauce výrazně nezlepší, budeme muset hledat náhradní formu jejího uskutečnění.

Současně upozorňujeme všechny členy na nutnost objednání léčiv na jaro a léto 2021 formou závazné objednávky emailem u zdravotníka a nutnost uhrazení ceny léčiv do 25.2.2021.

Bohužel také do dnešního dne stále nebylo ze strany SZIF rozhodnuto o dotaci 1.D a proto nemohla být vyplacena.

-MH-