2021

Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 2020


Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 2019

Na základě „Na základě rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu ze dne 23. 02. 2021 pod čj. SZIF/2021/0158825“, byla v rámci dotačního programu 1.D - Podpora včelařství, stanovena výše dotace ve výši 158,41 Kč na jedno zazimované včelstvo.

Po převedení stanovené částky na účet ZO ČSV budou finanční prostředky rozeslány členům, kteří o dotaci žádali a řádně splnili všechny své povinnosti.