2020

Vaření zkušebního kotlíkového guláše

  Na členské schůzi našeho spolku v září, jsme se shodli na tom, že se jako spolek zúčastníme soutěže ve vaření kotlíkového guláše, kterou připravovali Pozorečtí hasiči na sobotu 10.10.2020. Soutěže se mělo zúčastnit 10 soutěžících družstev, ale nepříznivá epidemiologická situace s COVID 19 přinutila organizátory celou akci na poslední chvíli zrušit. Přesto jsme se rozhodli, že si vaření zkusíme nanečisto v rámci tréninku a to v sobotu 3.10. v Suché u Hrachovců. Sešlo se tady 10 našich včelařů, do kotlíku jsme nakrájeji přiměřeně cibuli, přidali vepřové maso a postupně ostatní ingtedience. Hlavní míchač a kuchař byl Jan Cvikl, topič Petr Hrachovec a hlavní poradkyně Blanka Hrachovcová. Po 2,5 hodině se nám podařil guláš zdárně dokončit. Náš jednatel zajistil pro soutěžní tým jednotná trička se včelařským logem, která tedy určitě využijeme na nějaké další společné akci.

Shodou okolností v tomto týdnu oslavil významné životní jubileum - 70 nározeniny náš člen a přítel Václav Duchan. Využili jsme této přílěžitosti a předseda Roman Geisler mu jménem celého spolku předal pamětní list, lahev medoviny a současně mu popřál pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.

Kotlíkový guláš se opravdu povedl, všem moc chutnal, zapil se pivem a všichni byli spokojeni. Byla to velice pěkná společenská akce v naší ZO, vše se vydařilo a také počasí nám přálo.

Těšíme se na další společné posezení.

Petr Hrachovec