2020

Pozvánka na seminář k dotacím Karlovarského kraje

Pozvánka na seminář

Karlovarský kraj připravil pro zájemce informační seminář týkající se možnosti čerpání dotací z dotačních titulů odboru životního prostředí a zemědělství. Seminář se uskuteční dne 29. 1. 2020 od 16:00 hodin v zastupitelském sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Cílem semináře bude seznámit potencionální žadatele s dotačními programy na rok 2020, vysvětlit důležité pojmy týkající se dotací a také upozornit na nejčastější chyby při podávání žádostí a předkládání finančního vypořádání.

Na semináři budou představeny všechny programy pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2020, blíže viz. příloha: https://www.vcelari-nejdek.cz/www/vcelarinejdek/fs/ozz_program_seminare_dotace_2020.pdf

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ozz-program-seminare-dotace-2020.pdf 666.3 Kb