2018

Upozornění – stanoviště včelstev se již na obecní úřad NEOZNAMUJE

Upozornění – stanoviště včelstev se již na obecní úřad NEOZNAMUJE
Dnem 1.12.2017 vešel v účinnost zákon č. 299/2017 Sb.,  kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. Touto změnou byla zrušena každoroční povinnost chovatelů včel hlásit do konce února na místně příslušný obecní úřad stanoviště včelstev. Nově postačuje pravidelné roční hlášení pověřené osobě dle plemenářského zákona, kterým je ČMSCH, a.s. Hradišťko. Toto hlášení – formulář dostává každoročně v průběhu léta ke kontrole a doplnění každý stávající včelař s povinností zaslání počtu a umístění  včelstev k 1.9. Začínající včelař oznamuje kdykoliv v průběhu roku při zahájení chovu včel a následně obdrží číslo chovatele a registrační číslo stanoviště.   

-MH-