2018

Nový druh pesticídov môže byť pre včely rovnako škodlivý ako ten starý

Nový druh pesticídov môže byť pre včely rovnako škodlivý ako ten starý
Najnovšie experimenty ukázali, že schopnosť čmeliakov reprodukovať sa a rýchlosť, s akou rastú ich kolónie, je nižšia, ak sa dostanú do kontaktu s novými insekticídmi na báze sulfoximínu, uviedli vedci v časopise Nature.

více zde...