2018

Metodika kontroly zdraví zvířat na rok 2019

Metodika kontroly zdraví zvířat na rok 2019
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán vydalo opatření obecné povahy, kterým se stanovila Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019. V ní jsou stanoveny povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v období od 1. 1. do 31. 12. 2019, a  určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.

více zde...