2018

Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 2018

Informace o výši schválené dotace 1.D. v roce 2018

Dne 12.11.2018 vyzvedl tajemník ČSV, z.s.,  osobně „Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR registrační číslo  5607/2018-17210Sý o poskytnutí dotace 1.D. na zazimování včelstev v roce 2018“. Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) na základě žádosti 267/2018-A109 ze dne 15.10.2018 rozhodlo podle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, takto:

            V souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018 na základě § 1, §2 a §2d zákona  č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“), poskytuje žadatelům dotaci  v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství.

 Sazba dotace činí 149 Kč na jedno zazimované včelstvo.

Následně budou finanční prostředky převedeny ze strany ZO na účty žadatelů a současně bude každému zasláno sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace a informace o platbě členských příspěvků na rok 2019.

-MH-