2017

Přátelé květů a lidských žaludků – proč jsou opylovači důležití?

Přátelé květů a lidských žaludků – proč jsou opylovači důležití?
V posledních desetiletích dochází v kulturní krajině k razantnímu poklesu počtu opylovačů. Řada studií z celého světa potvrzuje závažný úbytek divoce žijících hmyzích opylovačů v intenzivně obhospodařovaných oblastech celého mírného a subtropického pásu.

více zde...