2017

Pozvánka na páteční včelařské posezení 1.12.2017 – vánoční besídka

Pozvánka na páteční včelařské posezení 1.12.2017 – vánoční besídka
Pomalu se také blíží vánoční svátky i letošní poslední páteční včelařské posezení, které jsme se rozhodli opět spojit s vánoční besídkou našeho spolku. Dovolte mi, abych co nejsrdečněji pozval nejen Vás, ale také Vaše manželky, přítelkyně a další rodinné příslušníky, kteří společně s Vámi prožívají nejen radosti, ale i starosti spojené s naším koníčkem a jsou nám vždy ochotni pomoci. Proto i jim všem chceme touto cestou poděkovat a oslavit společně nadcházející advent. Všichni jsou srdečně zváni v pátek dne 1.12.2017 od 18:00 hod. v Nových Hamrech v salónku hotelu Seifert. K poslechu a zábavě nám zahraje p. Zettl.

S sebou přineste hlavně dobrou náladu a vítány jsou různé včelařské výrobky k podívání se či ochutnání.

Prosím všechny zájemce o potvrzení účasti na spolkový email z důvodu přípravy a organizace prostoru do 27.11.2017