2017

Pozvánka na Mezinárodní apiterapeutickou konferenci ve Kdyni

Pozvánka na Mezinárodní apiterapeutickou konferenci ve Kdyni
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., bude pořádat ve spolupráci s městem Kdyně v okrese Domažlice 28.–29. října 2017 Mezinárodní apiterapeutickou konferenci. Akce se koná jako připomínka stého výročí úmrtí Dr. med. Filipa Terče, který je považovaný za otce zakladatele moderní apiterapie. První den konference bude patřit přednáškám. Již nyní přijal pozvání univ. prof. Bogdan Kędzia s chotí. Oba patří mezi nejvýznamnější znalce apiterapie v Polsku, kteří pravidelně publikují v monografiích i časopisecky. S dalšími zahraničními přednášejícími organizátoři jednají. Druhý den bude patřit workshopům tak, aby se zájemci naučili léčivé včelí produkty přímo v praxi aplikovat.

Veškeré další informace k připravované akci, včetně přihlášky a programu si může prohlédnout ZDE