2017

Podzimní ošetření včelstev proti varroáze - 2017

Podzimní ošetření včelstev proti varroáze - 2017
Po dohodě členské schůze a výboru našeho spolku byly letos stanoveny termíny podzimního ošetřování včelstev takto:

1.    Ošetření – fumigace                            -      4. - 5.11.2017
2.    Ošetření – fumigace nebo aerosol   -    25. - 26.11.2017
3.    Ošetření – aerosol                               -      9. - 10.12.2017

Vyčištění podložek po  7-10 dnech         -     17. - 20.12.2017

Odběr měli po 30 dnech                           -     17. - 20.1.2018

Odevzdání vzorků                                       -    26.1. - 4.2.2018

Žádáme všechny členy o dodržení stanovených termínů a poskytnutí maximální součinnosti komisi. Bez přítomnosti majitele včelstev nebude ošetření ze strany komise provedeno. Za léčení a zdravotní stav včelstev je odpovědný pouze včelař, nikoli ZO. Ta pouze zajišťuje léčiva, technickou pomoc (kompresor a vyvíječ) a především koordinaci ošetřování. Provedení ošetření ve stejnou dobu na všech stanovištích zvyšuje jeho účinnost. Bližší informace obdržel každý člen emailem.

Věřím, že podzimní ošetření proběhne jako vždy bez problémů a všem předem děkuji za vstřícnost a toleranci. Závěrem chci také poděkovat jménem všech členů ZO Nejdek důvěrníkům a členům komisí za jejich práci a ochotu pomoci ostatním, čímž přispívají ke zdraví našich včeliček.

-MH-