2017

Poděkování sponzorům z řad členů spolku

Poděkování sponzorům z řad členů spolku

Vedení ZO ČSV Nejdek jménem všech členů tímto děkuje př. Ing. Jiřímu Bernáškovi, který věnoval našemu spolku hasící deku k zajištění požární bezpečnosti při tavení vosku a parafinování nástavků.

Dále děkujeme př. Mgr. Miroslavu Hrachovcovi a Bc. Vlastimilu Závorkovi, kteří spolku věnovali nerezovou pamětní desku se jmény sponzorů, kteří přispěli na nákup kotel k vyváření souší.