2017

Metodika kontroly zdraví zvířat na rok 2018

Metodika kontroly zdraví zvířat na rok 2018
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán vydalo opatření obecné povahy, kterým se stanovila Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2018. V ní jsou stanoveny povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v období od 1. 1. do 31. 12. 2018. Také určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu. Z obsáhlého dokumentu jsou po projednání v Komisi pro zdraví včel RV ČSV pro lepší orientaci včelařů uvedeny hlavně ty informace a povinnosti, které se týkají chovů včel.

více zde...