2017

Dodržováním prevence se dá předejít problémům s otravami včel

Dodržováním prevence se dá předejít problémům s otravami včel
V posledních týdnech registruje Státní veterinární správa (SVS) zvýšený počet hlášených podezření na otravu včelstev, kterých od počátku roku eviduje více než deset. Úřední veterinární lékaři každoročně řeší hromadné úhyny včelstev zejména v období květu řepky a s tím spojeným chemickým ošetřováním této plodiny.

více zde...